Manifestări astriste rebrişorene – 4 febr. 2012

(spicuiri din procesul verbal)

Ordinea de zi anunţată de Leon Catarig în Programul-Invitaţie a cuprins 3 puncte: 1. Raport de activitate al Astrei locale pe ultimii 5 ani prezentat de vicepreşedintele Leon Catarig; 2 Lansare de carte: Sătenii, autori Ioan Mititean şi Leon Catarig; 3 Acordarea titlului de Cetăţean de Onoare unor personalităţi locale. Manifestările sunt deschise de vicepreşedintele Astrei locale – Leon Catarig şi încep printr-un moment de reculegere dedicat scriitorului rebrişorean Valeriu Varvari căruia profesorul Leon Mâti – secretarul Cercului Astra Rebrişoara i-a dedicat un amplu necrolog sau discurs, în care au fost etalate calitățile morale şi valoarea social-culturală a acestuia, atât pentru comunitatea rebrişorenilor, cât şi pentru cultura naţională, fiind unul dintre scriitorii ardeleni consacraţi şi recunoscuţi pentru valoarea lor la nivelul Uniunii Scriitorilor.

Invitat la cuvânt, primarul Nicolae Bodiu îi felicită atât pe organizatorii astrişti cât şi pe oaspeţii din judeţ sau dinafara judeţului prezenţi la momentul de sărbătoare al astriştilor rebrişoreni. Primarul trece în revistă obiectivele turistice ale localităţii – Peştera Tăuşoarelor şi Biserica de lemn (1721), evidenţiază principalele repere istorice care marchează trecutul localităţii, îndemnându-şi auditoriul să ia exemplul bravilor înaintaşi, apoi se opreşte asupra împlinirilor permise de guvernările de după anul 1990, trecând în revistă în mod special ceea ce trebuie împlinit în prezent şi mai ales în viitorul apropiat, pentru interesul public local. Este încrezător în energia consătenilor săi şi speră în rezolvări cât mai utile a problemelor locale în favoarea rebrişorenilor.

D-l Leon Catarig prezintă pe rând CV-urile d-lor g-l r. Onişor Cârcu, col.r. Ioan Cârcu şi col.r. Ioan Mureşan iar în aplauzele asistenţei d-l primar le-a înmânat Diploma de Cetăţean de Onoare al comunei. În răspunsurile lor pline de recunoştinţă aduc mulţumiri organizatorilor, Consiliului local şi D-lui primar; fac elogiul datoriei faţă de patrie şi interesele românilor; g-l Onişor Cârcu dedică frumosul trofeu părinţilor săi; col. Ioan Cârcu îşi exprimă înalta dragoste pentru satul natal, urmându-i tatălui său care a primit aceleaşi onoruri de la edilii comunei; aduce mulţumiri pictorului Nechita Bumbu din Nepos pentru cadoul făcut – Casa părinţască; col. r. Ioan Mureşan îşi exprimă recunoştinţa pentru gestul administraţiei locale şi rămâne îndatorat tuturor rebrişorenilor care-şi iubesc mult satul şi ţara aşa cum o face şi el din copilărie şi până la bătrâneţe. Al patrulea CV, al profesorului instr. Leon Catarig este prezentat de prof. Leon Mâti. În cuvântul său d-l Catarig, în calitate de vicepreşedinte al Astrei locale prezintă mulţumirile cuvenite celor prezenţi şi mai ales celor apropiaţi care-l sprijină în demersurile sale educative, d-lui primar, consilierilor care-i apreciază activitatea, familiei sale...

D-l prof. Ioan Seni – preşedintele Despărţământului Astra Năsăud evidenţiază frumuseţea evenimentului organizat de astriştii rebrişoreni care, grupaţi în jurul primarului, fac o imagine bună în cultura locală, evidenţiază prezenţa frumoasă a astriştilor de la Dej, Năsăud, Rodna, Nepos, Bistriţa, Poşta Năsăud, Colegiul N. “G. Coşbuc”, Josenii Bârgăului..; îi felicită pe noii Cetăţeni de Onoare ai comunei care întregesc cu eleganţă pleiada celor ce se bucură de recunoştinţa rebrişorenilor. În special apreciază solicitudinea cu care d-l Leon Catarig se implică în viaţa culturală a satului, implicând filiala Astrei locale în evenimente astriste locale, judeţene sau de talie naţională, în special la nivelul anului aniversar 2011 când Astra a împlinit 150 de ani de existenţă, evidenţiind şi prezenţa la acţiunile Astrei a pr. Nicolae Hoha (preşedinte), Macedon Ilovan, Domnica Cârcu, Leon Buzilă, Cornel Burduhos, Toader Acu...; Evidenţiază prezenţa presei la serbările rebrişorene – Olga Lucuţa, Jeniţa Naidin, Radu Sârbu... Pe aceeaşi linie laudativă şi elegantă în aprecieri au mers şi ceilalţi vorbitori – înv. Lucreţia Mititean, Romulus Berceni, Ioan Mititean, Floarea Pleş, Valer Petrehuş, Grigore Iuga (Năsăud), Mihai Beltag (Josenii Bârgăului), Vasile Tutula (Cluj-Napoca), Emil Cârcu (Bistriţa), Liviu Păiuş (Rodna), Radu Gavrilă (Dej), Leon Mâti şi primarul Nicolae Bodiu (Rebrişoara)...

Adolescenta Liana Bodiu – elevă în clasa a XII-a la Colegiul Naţional “G. Coşbuc” a recitat creaţiile coşbuciene Duşmancele, Nunta Zamfirei şi Decebal către popor, demonstrându-şi talentul şi apetitul pentru literatură, talent descoperit încă în ciclul gimnazial de către profesorul ei de limba şi literatura română – Leon Mâti şi care-i doreşte o carieră strălucită pe această linie.

În cadrul lansărilor de carte, d-l prof. Ioan Seni a evidenţiat frumuseţea şi importanţa volumului Sătenii, autori Ioan Mititean şi Leon Catarig, un succes şi al editurii Venus Star din Năsăud, 2012, (dir. Grigore Iuga). Cartea este o monografie romanţată a satului care se citeşte cu multă emoţie şi interes. Capitolul I sparge uitarea anilor *70 şi următorii, când învăţătorul Ioan Mititean consemna în presa vremii evenimentele culturale de la Căminul Cultural, evenimentele şcolare, sesiunile de comunicări, festivalurile sau concursurile locale (Primăvara rebrişoreană), alte fapte aduse până-n ultimii ani când s-a inaugurat Muzeul etnografic al comunei, s-au dezvelit plăci şi busturi, au fost găzduite adunările Astrei (1997, 2007). Capit. II ne cucereşte prin obiceiurile străvechi consemnate la rebrişoreni, obiceiuri şi tradiţii specifice unei comunităţi agrar-pastorale... Capit. III ne delectează cu creaţiile literare ale rebrişorenilor – cântece de cătănie, creaţii literare aparţinând lui Iuja Victor, Leon Catarig, Emil Sângeorzan, Radu Băeş... Capit. IV prezintă cantr-o icoană, gospodarii satului, pe familii, pe vrednicii, pe meserii, dar mai ales pe fapte.., adevărate portrete ale urmaşilor de grăniceri..; Capit. V prezintă Rebrişoara în imagini, impresionând moştenirea etnografică lăsată urmaşilor... Despre valoarea cărţii şi naşterea ei au vorbit cu o emoţie plăcută însăşi autorii ei – Ioan Mititean şi Leon Catarig care regretă că n-o pot oferi ca un dar unui număr cât mai mare de rebrişoreni. Oricum, ea rămâne darul autorilor pentru sătenii comunităţii în care au trăit cele mai frumoase clipe din viaţă... Recunoştinţa satului ar fi aceeaşi calitate de Cetăţean de Onoare şi pentru d-l Ioan Mititean şi alţi rebrişoreni care-şi demonstrează ataşamentul, menţinându-i imaginea de veritabilă cetate culturală pe Valea Someşului... Profesorul Romulus Berceni şi-a prezentat recentul volum Rădăcini, scos la aceeaşi editură Venus Star Năsăud, 2012, concretizând cu versuri relevante în etalarea dragostei de ţară şi de neam... Profesorul Mircea Daroşi prezintă cartea D-nei Virginia Brănescu, Duminicile pictorului verde, volum dedicat renumitului pictor Nechita Bumbu din Nepos, prezent la numeroase întruniri ale năsăudenilor, cu expoziţii organizate în numeroase centre culturale din judeţ şi din ţară, prezent şi la manifestările rebrişorenilor cu o expoziţie de tablouri inspirate din peisajele localităţii...

Grupul de oaspeţi şi gazde au vizitat Muzeul etnografic al satului, apreciind organizarea în interiorul acestuia a unei case ţărăneşti rebrişorene, au reţinut efortul sisific al custodelui Leon Catarig de a aduna şi aranja acest patrimoniu, stăruinţa acestuia de a ocroti sutele de obiecte sortite dispariţiei şi uitării, fapte care demonstrează că se poate atunci când îţi iubeşti cu adevărat comunitatea, când faci fapte vrednice de recunoştinţa consătenilor tăi...

Reîntorşi la Căminul Cultural, oaspeţii şi gazdele acestor manifestări au asistat la un reuşit spectacol folcloric întreţinut de trupa de instrumentişi Petru, Dănuţ şi Nicu Muthi, Oniţa Ciuta, Bianca Pop, Toader Acu.., La despărţire, oaspeţii aflau de la astriştii localnici Leon Catarig, Leon Mâti, Cârcu Domnica (directorul Şcolii) că viitoarele acţiuni vizează sărbătorirea a 200 de ani de la naşterea academicianului rebrişorean Iacob Mureşanu, 100 de ani de la edificarea Şcolii de 4 clase, că se intenţionează dezvelirea bustului Dr. Emil Precup etc, etc...

Pe lângă cei consemnaţi deja, procesul verbal mai reţine participarea următorilor: Morar Leon - viceprimar, Nicolae Lup, Radu Varvari, Călin Ciuta, Nicolae Burduhos, Marian Roş, Toader Tofeni, Viorica Hoha, Lup Smaranda, Sandu Ana, Valeria Berceni, Livia Gavrilaş, ing. Mihai Cucoş (Năsăud), Maria Bumbu (Nepos), dr. Gabriela Burduhos, Jeniţa Naidin, Mirela Cârcu, Laura Mureşan (Bistriţa), Raveca Cârcu (Cluj-Năsăud), jr. Ştefan Mihuţ, Raveca şi Petru Vlaşin, Mariana Gavrilă (Dej)..

Prooces verbal întocmit de prof. Leon Buzilă; extrase pentru presă – prof. Ioan Seni.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5