Manifestul CosmoArtei

Pentru secolul 21 manifest cosmic-art-contact
Se lansează în secolul XX, anul 2000, luna septembrie, ziua 23, cu nava galactică Apollo, cu o vimana sau cu o rachetă fotonică în Univers, popoarelor stelare, către E.T. De pe planeta Pămînt, a III-a a sistemului solar, din Calea Lactee, din oraşul Bistriţa, ţara România, continentul Europa, de către un om - Manifest Cosmic-Art-Contact, de pace, lumină, iubire, viaţă, zbor neîntrerupt - întru cunoaştere, contact, dialog cu o etică galactică şi aşteptată, de milenii recunoaştere, în eter, atemporal. În eternitate! In prag de secol XXI, de mileniu III omul şi-a amintit cine este! Proiectul Genesis pe planeta Pământ, Experimentul Pămînt şi Sfera Dyson, în acest sistem, solar, au reuşit! Colonizarea vieţii inteligente a reuşit! Omul zboară prin stele cu viaţă şi iubire, cu etică galactică în ochi şi inimă ! Înviatul om cosmic - PURUSHA, ÎN ZBOR! Conectat din nou la viaţa, cultura şi ştiinţa cosmică! Viaţa şi operele umane, de ştiinţă artistică şi de artă ştiinţifică, raţional, numai prin ştiinţă, conştient se măsoară de azi - cu o Grilă Cosmică, cu unitatea de cosmicitate pe care o înglobează, o memorizează faptic ! Cu intuiţia vizionară ştiinţifică-artistică, antenă-far cosmic-catarg ! Apocalipsele, moartea ca foame cosmică, căderea în păcatul timpului secvenţial şi nu a celui simultan, nerespectarea legii nonhibridării, necurăţarea prin inginerie genetică a AD.N.-ului, înmulţirea sexuată şi nu asexuată, cum Imaculata Concepţie, prin fecundare in vitro, precum naşterea lui Isus, somnul şi uitarea, moartea şi neamul lui Cain, de toate acestea ne-am eliberat ! Unificaţi oameni cosmici ieşind din închisoarea timpului zburînd prin stele! Punînd şi steagul omului, înstelat şi albastru, precum în cer aşa şi pe pămînt, pe casa galactică ! Nemuritori ca fiinţe de lumină, cu nume din cer şi stele amintite prin care am mai zburat, în ochi, iată de ce, Manifestul Artei Cosmice de Contact, întru dialog civilizator astral, eliberator, comparativ, transformator, voltmetru al realităţii şi unificator! Nimic nu există înafara ştiinţei, cunoaşterea este adevărată numai prin ştiinţă! Omul cu legile ştiinţei cosmice, a ştiinţelor artei în minte şi inimă, cu ştiinţa şi arta vîrtejelor cosmice, a chipului Q - cu continentul Cyber-Spaţiului şi a lui Non-A, ţara limbajului genomic, a cineticii a suprasimetriilor, a acceleratoare de supra-eu, de devenire întru fiinţă, întru E.T., întru civilizaţie şi pozitivism cosmic în viaţa din Univers! Ştiinţa, literatura şi arta S.F. nu sînt, nu au fost, nu vor fi, niciodată, cenuşărese Ştiinţă şi artă astronomică, directă! Meseria din naştere a omului e aceea de astronom! Biserica acestui Manifest este bolta înstelată! El declară război deschis ignoranţei, adică prostiei, nepăsării, îndărătniciei, judecăţii limitate, orgoliului, lenei, războiului, dogmelor şi prejudecăţilor, lipsei de igienă mentală, morală şi ecologică!Împotriva acelora ce cu arme sau fără ţinînd în întuneric - Omul-fiinţă sacră, în întunericul lipsei de cunoaştere spirituală, de ştiinţă şi artă, în legea căzută a animalităţii, în frică, în violenţă, barbarie, sălbăticie, sclavie mentală morală şi fizică, în poziţia umilitoare a genunchiului împămîntat, a frunţii aplecate în pămînt şi sex, nu ridicate spre stele! A complexului izgonirii paradisiace, a uciderii visului astral de reîntoarcere în stele şi a capului din nori, Capul omului cosmic! Artă fără maimuţăreală, artă fără divertisment într-o eră a informaţiei - putere şi recunoaşterii de sine, decodificînd Codul lui Einstein, folosind metabolismul biologic minim necesar vizibilităţii noastre, făcînd vizibile stele, planete-Iocuinţe, vîrtejuri cosmice, nebuloase, supernove, quasari, tahioni, găuri negre, găuri de vierme, universuri atemporale, paralele, alternative, hărţile cosmice ale plinului şi golului, prezenţe ale absenţei ! Timpul nu este timp decît dacă îl prefaci în veşnicie! Decodificînd miturile originii stelare a Omului!
Artă cosmică de contact, artă a timpului reversibil, a călătoriilor în timp, împotriva lipsei de memorie a luminii dintîi, artă a Big-Bang-ului Universului! Artă a omului cosmic trezit, transformat, unificat, iluminat, contactînd civilizaţii nonterestre, galactice prin zboruri interstelare, prin canalul neural, subspaţial, multidimensional. Noua fizică şi noii fizicieni, multidimensionalii oameni de ştiinţă artişti!
Artistul fizician lucrînd cu focul ştiinţelor, adus de Prometeu pe Pămînt din Cer, cu ştiinţa timpului şi a focului hrănind marea gură a universurilor. Lupta cu limitele, cu limita temporală şi gravitaţională. Ştiinţă-artă a realităţii, a rachetelor şi zborului interstelar, a costumului de cosmonaut - costumul naţional al omului, artă a eterului cosmic, a eternului cosmic, a esenţelor abstracte, a simultaneităţii, a alternanţei, a ciberneticităţii, a spectralului, a cinetismului, a celor 7 corpuri ale omului, a celor nouă rase de extraterestrii aflaţi în acest moment în programe şi experimente de dezvoltare a vieţii cosmice inteligente - pe poligonul de încercare Pămînt. Artă a omului cosmic viu, natural, ascet, prometeic, isusian stingînd trufia egoului, artificializarea şi robotizarea sa, disperarea în faţa limitei, prin subordonarea faţă de maşinile gîndite de el, prin dependenţa de ele. Ştiinţă-artă cosmică de contact - o sinteză a civilizaţiilor şi spiritelor umane pe un plan superior cosmic, spirală. Voinţă şi motivaţie a învierii iubitoare, nemuritoare, a zborului neîntrerupt prin stele a lui Icar!
Reţeta nemuririi este E=mc2 şi zborul neîntrerupt prin stele! Reţetă pentru înviere, întinerire, încopilărire stingând frica şi răul neştiinţei, banalul ucigător, comoditatea maşinii. Curiozitate nelimitată, puritate dar nu infantilism al gândirii, drum continuu prin stele. Zbor continuu cu viteza luminii! Întru Învierea reală. Dar şi naşterea omului altfel, prin lumină – oameni-astrali de lumină. Artă şi ştiinţă a radicalilor liberi, a nunţilor biochimice. La manşa rachete fotonice cu Adam, Enoh, Prometeu, Isus, Budha, Zamolxis, Alah, Moise, Ezechil, Socrate, Platon, Lucreţiu, Homer, Schopenhauer, Nietzsche, Shakespeare, Goethe, Dante, Leonardo da Vinci, Eminescu, Ghilgameş, Bach, Brâncuşi, Bethoven, Jules Verne, Edgar Poe, Isaac Asimov, Daniken, Milarepa, Beatlles, Morisson, Mercury, Verdi, Wagner, Aşoka, Tagore, Chopin, Coandă, Carl Sagan, Vonegut, Bradbury, Diane Ackerman, Wells, Imnotemph, Copernic, Pitagora, Bohr, Arhimede, Heisenberg, Baudelaire, Einstein, Kandinsky, Picasso, Dali, De Chirico, desene rupestre din peşterile Altamira, Tassili şi Lascaux, Schoenberg, Hubble, Galilei, Eliade, Neil Armnstrong, Gagarin, Kafka, Joyce, Camus, E. Ionescu, P. Anderson, J. Brunner, S. Lem, R Silverberg, Aurel Vlaicu, George Palade, Michelangelo, Proust, Anaxagoras, Bacon, Bell, Edison, C. Bergerac, J. M. Jarre, Vangelis, New-Age, Milton, T. Good, Newton, Pasteur, Ch. Barnard, J. Valee, Laplace, Gutenberg, Marconi, Freud, Jung, Swedenborg, Giger, Mendeleev, Drake, Etana, Lao-Tze, Aristotel, Doppler, Heraclit, Crick, Wattson, Darwin, Roentgen, Curie, Pascal, Kepler, Kant, Hegel, Euclid, Huygens, filme - Odiseea spaţială 2001, Războ¬iul Stelelor, Planeta Maimuţelor, Ziua Independenţei, Hangar 18, Generaţia următoare, E.T., Poarta stelelor, Contact, Vizitatorul, Galactica, Străinii, apoi Enil şi Enki, astronauţi de pe a 12 a Planetă civilizând Sumerul, şi manipulând genetic Omul şi Omul păşind pe Lună, în sistemul solar în galaxii umanizând, colonizând cu viaţă iubitoare sori şi planete, construindu-le în simfonii şi matematici astrale, vezi, chipul omului de pe Marte !
Amintindu-şi originea sa E.T, mărturisind propria-i paleoastronautică, deschizând din nou Poarta stelelor. Reintrând în marea familie galactică. Artă cosmică de contact ca un semn de recunoaştere.
Manifestul acesta este dezlănţuirea lui Prometeu de pe munte, găsirea nemuririi de către Ghilgameş pentru Enkidu - şi noi, nerăstignirea şi neuciderea lui Isus pe cruce, ridicarea omului din genunchi cu capul în stele. Cu cartea stelelor albastre în mâini şi în minte şi în suflet, călător temporal prin paralele universuri. Inginerie multidimensională, nu joc! Artă cosmică de contact - mână întinsă umană fraţilor galactici întru recunoaştere a frăţiei cosmice. Mână şi inimă omenească şi minte întinse ca solie. Solie de colonizator stelar. Manifestul este zborul omului cosmic. Eliberat de orice complex de inferioritate, de orice limită, nemuritor. În măreţia fiinţei o nouă renaştere pe un alt plan, pe planul cosmic al lui Homo Cosmicus. Respectîndu-şi vechimea de milioane de ani şi a celorlalte populaţii stelare, cunoscându-se astfel pe sine. Crezând dar mai ales cercetând până în memoria sa cromomială, până în semnătura sa spectrală, până în astralograma sa. Văzând, auzind, înţelegând, înfăptuind ştiinţific. Artă cosmică de contact o sinteză în secolul XX a istoriei omului, a originii sale stelare şi a umanităţii de la intrarea Planetei Venus în sistemul nostru solar, de la cele două Luni ale Pământului, de la limba necunoscută înregistrată pe Lună, de cosmonautul Worden, de la oamenii uriaşi cu doi ochi, cu trei ochi, cu un ochi şi Atlantida şi Mu şi Gondwana, Lemuria, Hiperboreea, de la piramidele marţiene şi cele egiptene, locuinţe de odihnă pentru astronauţi şi camere de dirijare a zborurilor prin radar, Turnul Babilonului ca o rampă de lansare a rachetelor, omul de ştiinţă - artist ca un tată de rachete, pietrele din Inca şi oraşul Tiahuanaco. De la Sfinx la chipul omului de pe Marte, de la Isus răstignit pe cruce la pasul lui Armstrong pe Lună, la computer, internet, motor nuclear, motor cu mercur, motor cu antimaterie, Statuia Libertăţii, de la originea omului ca fiinţă amfibie şi de pe Venus colonizând Pământul la Einstein şi a sa şi a noastră - ecuaţie a nemuririi. O privire în viitor în mileniile 3,4,5, 6 7, îndrăzneaţă, liberă, curajoasă, romantică, iubitoare, pacifistă, ştiinţifică, într-un cuvânt,-tridimensională şi tensională asupra legilor şi vieţilor universurilor, a locuitorilor săi. O cheie de contact pentru navele spaţiale şi minţile şi inimile popoarelor astrale, o cheie a învierii, cuvântătoare,telepatică,radiestezică, clarvăzătoare, teleportată prin tunelele timpului. Stăpânind ştiinţa timpului în lupta cu limita. O decodificare a limbilor şi civilizaţilor galactice aduse de lumină prin lumină.De oameni universali salutând cerul cu mâna pe inimă şi frunte, cu stele în minte şi ochi. De astăzi înainte totul măsurat cu o grilă cosmică, grilă a ştiinţelor şi culturii cosmice. Timp al Babilonului Albastru, intrare din nou în Paradis, în Universul Cosmic în marea familie galactică, a neamurilor stelare. Având ca singură religie - ştiinţele cosmice! Ştiinţa şi arta cosmică unificate în rădăcina comună de oameni nemuritori, cu maşini zburătoare în zbor. Precum în cer aşa şi pe pământ. Oameni de ştiinţă - artişti cosmici, de ştiinţă multidimensională, cu viaţă, pace, iubire, cu cunoaştere ştiinţifică artistică, coloni¬zând inteligent universuri. Noul orizont de aşteptare, de acţiune.
Manifestul Artei Cosmice de Contact al adevărurilor ştiinţifice şi frumuseţii peisajelor în acţiune a altor galaxii, stele, planete, al vieţii şi civilizaţiilor cosmice, al raselor cosmice inteligente întru cunoaştere şi frăţietate galactică.
Despărţindu-ne pentru totdeauna, prin copiii şi nepoţii noştri de închisorile trecutului dogmatic, de Ev Mediu. Din închisoarea timpului zburând spre stele vechi şi noi în alte dimensiuni, cu moartea pe moarte călcând, în traducere însemnând că putem întineri şi deci învia zburând cu viteza luminii, cu lumina Luceafărului lui Eminescu în faţă. Ieşind din milenara închisoare pla¬netară şi din laboratorul corectiilor genetice, vindecării de boala timpului, uitarea, vindecarea de moarte. Noi oamenii, stăpţiii noştri şi colonizatori pacifişti, iubitori, naturali, vii ai universurilor. Ştiinţă - artă umană ridicată din genunchi şi nimicul zilnic terestru al supravieţuirii, al absurdei lupte pentru supravieţuire, generată de scăparea de sub control al algoritmului matematic al înmulţirii. Ştiinţă artă cosmică, umană ridicată la dimensiunea ei adevărată de solie şi mesaj cosmic călătorind prin lumina, sărbătorind, cunoscând, înţelegând şi bucurând E.T., inteligenţa şi viaţa stelară. Contactând-o, colonizând-o. Manifest al omului –ascet cosmic din secolul XXI şi cele ce vin... Carte de vizită a omului şi viză de trecere prin găurile negre şi găurile de vierme pe paşaportul universal, la frontiere intergalactice, inter-universuri. Ne-am născut liberi, să ne reamintim mereu aceasta trăind şi iubind şi zburând cu pacea eliberatoare. Liberi - om nou, cer nou, pământ nou. De la transplantul inimii la ceasul A.D.N., de la sutana clericală la costumul de cosmonaut, costumul naţional al omului, de la atom la stele, la zborul continuu - imnul omului de ştiinţă -artă a chipului omului înfâptuind pe Pământ, Venus, Marte, speranţă şi amintire, viaţă nemuritoare, pace, nonviolenţă, înţelepciune cosmică a zborului, iubire, lumină, om. La orizont stelele, interlumea, omul, şi conştiinţa sa cosmică.
DE PE O ORBITĂ TERESTRĂ PE UNA COSMICĂ! DE LA TIMPUL TERESTRU – LA TIMPUL COSMIC!CU STRĂMOŞI ZEI CELEŞTI! MANIFESTUL COSMOARTEI – COSMOPOEZIEI, COSMOPICTURII, COSMOMUZICII, COSMO- TEATRULUI,COSMOSCULPTURII, COSMO-CINEMA, COSMOARHITECTURII Ş.A.M.D. LANSAT ÎN COSMOS CU O GÂNDIRE COSMICĂ, CU O CONŞTINŢĂ COSMICĂ, CU O MEMORIE COSMICĂ, CU UN DESTIN COSMIC AL PĂMÂNTENILOR, AL OAMENILOR-CETĂŢENI AI COSMOSULUI-CU UN BULETIN DE IDENTITATE COSMICĂ, CA NAŢIUNE COSMICĂ, ÎN MAREA FAMILIE COSMICĂ, ÎN ZBOR INTERSTELAR, CONTINUU CU RACHETE FOTONICE, CU VITEZA LUMINII!
ÎNTRU ŞTIINŢA COSMICĂ A FRĂŢIETĂŢII COSMICE A LUMINII A ZBORULUI INTERSTELAR A OAMENILOR, AL NOULUI SISTEM DE VALORI AL VIEŢII NEMURITOARE A OAMENILOR COSMICI-CETĂŢENI AI COSMOSULUI!

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5