Meditaţie la Duminica Lăsatului Secului pentru Postul Sfintelor Paşti

POSTUL MODERN SAU NEPOSTIREA PRIN POSTIRE

Toţi putem posti de fapte urâte trebuie doar să vrem
Ne aflăm într-o perioadă specială a anului bisericesc ,pentru că de mâine intrăm în sfântul şi marele post al sfintelor Paşti.De ceea la meditaţia acestei duminici m-aş opri asupra postului,meditaţie pe care aş împărţi-o în trei părţi:ce este postul,postul de azi mai este post sau cine mai posteşte azi şi care sunt foloasele sau beneficiile postului.Să le luăm aşadar pe rând: 1)Ce este postul şi în ce constă adevăratul post?-prin post înţelegem înfrânarea pentru o perioadă mai mică sau mai mare de timp de la mâncărurile de dulce,băuturi alcoolice şi fapte rele.Sfinţii părinţi vorbind despre post ne spun:,,postul adevărat este abţinerea de la orice rău(sf.Teodor Studitul);a posti înseamnă a fi înfometat şi a înţelege că foamea ta este foamea după Dumnezeu(Al.Şchmemenn),iar sf.Isac Sirul ne arată zicând:,,postul este temelia a toată virtutea,pentru că toate virtuţile se sprijină pe post”.Aşadar prin postul Paştelui ne pregătim pentru înviere,iar în cartea numită ,,Triod”ni se spune:,vremea postului să o începem cu bucurie,să postim de bucate dar şi de patimi,desfătându-ne cu virtuţile Duhului”.În urmă cu două săptămâni la sfânta Liturghie s-a citit pilda vameşului şi a fariseului.Fariseul ne-a spus că posteşte de două ori pe săptămână-şi a fost osândit ,iar vameşul nu ne-a spus că posteşte,dar totuşi postul lui a fost bine primit.Şi ne întrebăm de ce unuia adică fariseului nu i-a fost de folos postul,iar vameşului i-a fost de folos nepostirea.Răspunsul este că fariseul postea doar trupeşte,iar vameşul a postit nepostind,pentru că smerenia lui a fost echivalată cu un adevărat post.Observăm aşadar că există şi un alt fel de post -,,postul spiritual”-cel cu sufletul ,cu ochii,mintea,cu gândirea,cu cuvântul.În capitolul 58 al cărţii proorocului Isaia ni se spune ce este postul şi ce nu este el.Poporul evreu cârtea împotriva lui Dumnezeu pentru că nu-l ascultă:,,pentru ce să postim dacă Tu nu vezi?La ce să ne smerim sufletul nostru dacă Tu nu iei aminte?Da în zi de post,voi vă vedeţi de treburile voastre şi asupriţi pe toţi lucrătorii voştrii.Voi postiţi ca să vă certaţi şi să vă sfădiţi şi să bateţi furioşi cu pumnul,nu postiţi cum se cuvine zilei aceleia,ca glasul vostru să se audă sus.Este oare acesta un post care-mi place,o zi în care omul îşi smereşte sufletul său?...Nu ştiţi voi postul care Îmi place?-zice Domnul.Rupeţi lanţurile nedreptăţii,dezlegaţi legăturile jugului,daţi drumul celor asupriţi şi sfărâmaţi jugul lor.Împarte pâinea ta cu cel flămând,adăpoşte în casă pe cel sărman,pe cel gol îmbracă-l şi nu te ascunde de cel de un neam cu tine.Atunci lumina ta va răsări ca zorile şi tămăduirea ta se v-a grăbi.Dreptatea ta v-a merge înaintea ta,iar în urma ta slava lui Dumnezeu.Atunci vei striga şi Domnul te v-a auzi:iar l-a strigătul tău El v-a zice:Iată-Mă!Dacă tu îndepărtezi din sufletul tău asuprirea,ameninţarea cu mâna şi cuvântul de cârtire,dacă dai pâinea ta celui flămând şi tu saturi sufletul amărât,lumina ta v-a răsări în întuneric şi bezna ta v-a fi ca miezul zilei .Domnul te v-a călăuzi necontenit şi în pustiu v-a sătura sufletul tău.El v-a da tărie oaselor tale şi vei fi ca o grădină adăpată ,ca un izvor de apă vie,care nu seacă niciodată.”(Isaia58,3-11). 2)Postul de azi mai este post ,cine mai posteşte azi?-aş îndrăzni să spun că poate pentru unii sau mulţi dintre noi postul de azi este un nepost.Ne întrebăm de ce-pentru că în toate magazinele pe toate rafturile există produse de post:salam, cremvuşti ,brânză lapte.Şi poate mulţi pot să zică :bine dar ce e rău în aceasta pentru că avem cu ce posti.E adevărat dar prin toate acestea diavolul a reuşit să desfinţeze postul ca jertfă.Pentru că postul înseamnă jertfă,efort ,renunţare ,luptă cu lăcomia şi îmbuibarea.Şi în loc să detoxifiem organismul noi îl otrăvim şi mai tare.Poate mulţi dintre noi ne aducem aminte de vremea copilăriei când mergând la lucrul câmpului şi unde nu era uşor mâncam pâine cu magiun sau dulceaţă,ori doar cartofi.Cei din vechime spălau vasele cu leşie-oare ce ar zice ei dacă ar vedea cum arată astăzi o masă de post-şi iarăşi îndrăznesc să spun că nu se deosebeşte cu nimic. Să mergem puţin mai departe şi să ne întrebăm iarăşi –cine mai posteşte astăzi?-de ce ?-pentru că şi-n acest post tribunalele vor fi pline-v-om vedea oameni postind care au doar o bucată de pâine,unii sau mulţi chiar şi ajună-dar vor minţi,acuza,calomnia.Acolo în sălile de judecată se vor judeca copiii cu părinţii,vecinii ,prietenii şi fraţii îşi vor arunca vorbe urâte ,soţii se despart-copii rămân pe drumuri.Acolo v-om vedea oameni postind dar devorând pe cei dragi până mai ieri.Şi dacă ar fi să ne întrebăm are Dumnezeu nevoie de postul nostru?-răspunsul ar fi că nu-dar El are nevoie de ceea ce trebuie să-i arătăm prin post adică:cinstire ,smerenie,recunoştinţă. 3)Care sunt foloasele sau beneficiile postului?-evanghelia duminicii de azi a aşezat postul între iertare şi milostenie,vrând să ne arate că există o legătură strânsă între aceste trei fapte bune,pentru că în zadar posteşte cel care urăşte pe fratele său,în zadar posteşte cel ce nu-şi deschide inima spre fratele său aflat în lipsuri.Moise după ce a postit a avut privilegiul să-l vadă pe Dumnezeu,Mântuitorul a împiedicat ispitele satanei,iar sf.ap. Pavel s-a înălţat pânâ la al treilea cer.Să nu uităm că postul este recomandat şi de medicină,ca mijloc pentru vindecare,pentru redresarea organismului obosit şi întoxicat de hrana prea îmbelşugată.Istoria ne arată că celebrul medic al antichităţii păgâne Hipocrate atribuie longevitatea sa postului.Niciodată nu s-a ridicat de la masă sătul de tot şi a trăit 125 de ani. În încheiere vă îndemn pe cât vă stă în putinţă să postiţi sau haideţi să postim pentru sănătatea sufletului şi a trupului dar si pentru ceea ce avem nevoie:unii pentru mulţumire,pentru că avem un servici,pentru ajutor la şcoală,pentru înţelegere în casă sau căsnicie fericită,sau pentru că Dumnezeu ne ţine în viaţă.Dar cum?-cu ochii- să nu vedem chiar toate la aproapele,cu buzele-să nu vorbim lucruri urâte, cu urechile-să nu auzim chiar totul,cu trupul-să renunţăm la fumat,alcool.Toţi putem posti de fapte urâte chiar şi cei bolnavi. Şi cine se înfrânează de la fapte urâte se poate înfrâna şi de la mâncare şi băutură.De aceea în concluzie să nu ne întrebăm ce v-om mânca mâine ,ci ceea ce v-om deveni fiecare dintre noi .Amin!
Pr.Vasile Beni

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5