Meditaţie la Duminica a XXII-a după Rusalii

Bogatul nemilostiv (Lc 16, 19-31)

În fiecare duminică, Evanghelia citită la Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, poartă un mesaj de la Dumnezeu pentru noi. Pildele pe care Mântuitorul le rosteşte se termină întotdeauna cu o concluzie, de unde fiecare avem de învăţat.
În Biblie avem predici model pe lângă cele rostite de Mântuitorul: ex. a. predica lui Iona, care a fost trimis în cetatea Ninive, o predică scurtă, dar cu un rezultat mare; b. predica Sf. ap. Petru, în ziua cinzecimii – a Rusaliilor – care este plină de putere; c. predica Sf. ap. Pavel în Aeropag, în faţa filozofilor atenieni, care a fost plină de înţelepciune.
În Evanghelia acestei duminici, Iisus pune în lumină, într-un mod cât se poate de simplu – contrastul dintre doi oameni: unul bogat, care îşi caută fericirea şi sensul vieţii în plăcerile pe care i le poate oferi avuţia aici, pe pământ, dar care îşi închide inima în faţa lipsurilor şi suferinţelor semenului său.
- cel de-al doilea, sărac şi bolnav, care, deşi respins fără de milă de primul, se resemnează în sărăcia şi boala sa, ducându-şi pe mai departe crucea.
Dacă am analiza sumar această pildă, am putea să constatăm că nu averea a fost pricina osândei bogatului, ci reaua ei întrebuinţare, aşa cum nu suferinţa şi sărăcia au fost pricina mântuirii lui Lazăr cel sărac, ci suportarea lor cu răbdare şi împăcarea cu voinţa lui Dumnezeu.
Pe scurt, din această relatare evanghelică am putea să învăţăm:
1. Ce este mila?
2. Care sunt faptele milei trupeşti şi sufleteşti?
1. Mila: sentiment de compasiune faţă de aproapele nostru căzut în nevoi sufleteşti sau trupeşti.
- mila este sentimentul izvorât din dragoste sinceră şi credinţa în Hristos, care ne determină la acţiunea de ajutorare faţă de semeni.
- mila şi îndurarea sunt denumiri diferite ale lucrării lui Dumnezeu asupra oamenilor;
- înţeleptul Iisus Sirah zice: „cine face milostenie împrumută pe Dumnezeu”, care nu rămâne dator niciunuia dintre noi.
2. Care sunt faptele milei trupeşti şi sufleteşti?
a. trupeşti: a sătura pe cel flămând; a da de băut celui însetat; a îmbrăca pe cel gol; a primi în casă pe cel străin; a cerceta pe cel bolnav; a cerceta pe cel din temniţă; a îngropa pe cel mort;
b. sufleteşti: a îndrepta pe cel care a greşit; a învăţa pe cel neştiutor; a da sfat bun celui ce stă la îndoială; a ne ruga pentru aproapele; a mângâia pe cel întristat; a suferi cu răbdare şi a-i întări pe alţii; a ierta pe cei care ne-au greşit.
În contextul celor expuse mai sus să medităm că: „există o dreptate a morţii – fiecare trebuie să moară – dar există şi o dreptate a judecăţii – fiecare îşi va lua răsplata sa.
Tu unde ai vrea să fii?
Pr. Vasile Beni

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5