Meditaţie la Duminica a IV-a după Rusalii

Ev. Matei 8,5-13 (vindecarea slugii sutaşului)

În lumina învăţăturilor Evangheliei, Dumnezeu nu sălăşluieşte doar în ceruri sau pe masa Sf. altar prin Taina Sf. Împărtăşanii, ci poate fi descoperit în persoana fiecărui om aflat în nevoie.
Textul Evangheliei, pe scurt, ne arată cum un sutaş vine la Iisus rugându-l să-i vindece sluga bolnavă – „Iisus îi răspunde: venind îl voi vindeca”, dar sutaşul se consideră pe sine nevrednic de a intra Mântuitorul în casa sa, lucru ce-L determină pe Iisus să zică: „nici în Israel n-am găsit atâta credinţă” (Matei 8,10)
Pe scurt, din Sf. Evanghelie putem să învăţăm despre: milă, iubire, smerenie, credinţă.
Mila ce este? – sentiment de compasiune dată de aproapele nostru aflat în nevoi sufleteşti şi trupeşti. În aproape toate epistolele sale, Sf. ap. Pavel vorbeşte despre „mila lui Dumnezeu”.
Prin faptele milei trupeşti şi sufleteşti, noi căutăm să înlăturăm lipsurile şi nevoile aproapelui nostru:
a.f aptele milei trupeşti sunt: a sătura pe cei flămânzi; a adăpa pe cei însetaţi; a primi pe cel străin; a îmbrăca pe cel gol; a cerceta pe cei bolnavi; a cerceta pe cei ce se află în necaz; a îngropa pe cei morţi;
b. faptele milei sufleteşti sunt: a îndrepta pe cel păcătos; a învăţa pe cel neştiutor şi nepriceput; a da sfat celui ce are trebuinţă de el; a ierta pe cei ce ne-au greşit; a mângâia pe cel întristat; a nu ne răzbuna pe aproapele nostru pentru răul făcut; a ne ruga pentru aproapele nostru.
Iubirea ce este? – a voii, a dori şi a face bine altuia
- întru aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii faţă de alţii (Ioan 13,34 – 35)
- dacă zice cineva: „iubesc pe Dumnezeu”, iar pe aproapele său îl urăşte, mincinos este! Pentru că cel ce nu iubeşte pe fratele său, pe care l-a văzut, pe Dumnezeu pe care nu L-a văzut, nu poate să-L iubească (I Ioan 4,20)
- Ciolan - singurul lucru care-l poate salva pe om – iubirea
- Ioan Gură de Aur – „nu vă cer să înviaţi morţi, nici să curăţiţi leproşii, ci vă cer dragostea milostivă.
Smerenia ce este? – starea de umilinţă, de modestie în comportament şi activitatea cuiva
- inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi ps. 50
-Dumnezeu celor mândri le stă împotrivă, iar celor smeriţi le dă har (I Petru 5,5)
- Doamne nu sunt vrednic să intri sub acoperişul meu (Mt 8,8)
Credinţa ce este? – puterea sufletească de a accepta ca adevărate datele învăţăturii de credinţă ce nu pot fi înţelese raţional sau nu pot fi văzute cu ochii.
- este condiţia esenţială în mântuire
- celui ce crede toate îi sunt cu putinţă (Marcu 9,23)
- La nimeni în Israel n-am găsit atâta credinţă (Mt. 9,10)
În concluzie, la judecata universală nu vom fi întrebaţi de post sau rugăciune, de cât am postit sau de cât ne-am rugat, ci de atitudinea pe care am avut-i faţă de aproapele nostru.
Vorbim pe NET dincolo de ocean, dar ne desparte un ocean de indiferenţă.
Ne este foarte uşor să-i ajutăm pe cei fără probleme, dar nu ne pasă de cei necăjiţi.
Aruncăm un ban din fugă, dar el are nevoie să stai, să-l asculţi, să-l priveşti în ochi şi să-l îmbărbătezi.
Mântuitorul zice: „întrucât unuia dintre aceştia mai mici ai Mei un bine i-aţi făcut Mie mi-aţi făcut”, iar dacă milostenia materială se poate termina, cea spirituală se înmulţeşte. Dacă ai dragoste, bunătate, cinste, credinţă şi o dai copiilor tăi, aceştia le vor semăna pe mai departe pentru că: omul este mare nu prin al său nume, naştere, avere, ci prin fapte bune.
Pr. Vasile Beni

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5