Mircea Daroşi – dublă lansare de carte la Nepos

„Nisipul clepsidrei” şi „Evocări (Gavril Istrate)” a 13-a şi a 14-a carte (editate de „Mesagerul” Bistriţa), ale profesorului scriitor şi poet Mircea Daroşi, lansate la Şcoala Gimnazială „Gavril Istrate” din Nepos, a adunat mulţi prieteni, colegi de condei, săteni şi elevi.
„Nisipul clepsidrei” – primul volum de versuri scrise de Mircea Daroşi, cuprinde gândurile sale exprimate prin poezie. Titlul cărţii este o metaforă care decantează trecerea, scurgerea timpului uman, dar prin care îşi găseşte „picurul” cuvântul gând cu sensuri multiple, cu valenţe valorice deosebite, pline de sensibilitate, de nostalgie, de optimism, de nelinştit, de dorinţe, multe întrebări ale căror răspuns le caută în lumea gândului şi al spiritului său creator. O poezie în stil clasic, dar şi modern, emoţională, sensibilă, care ajunge uşor la sufletul cititorului, cu „o largă deschidere şi respiraţie spre frumuseţea gândului curat”, cum spune Emilia Crina Someşan în prefaţa cărţii: „Exemplificăm cu poezia „Puterea cuvântului”: Cuvântul e tezaur de lumină/ Când este spus cu rost şi cumpătat,/ În el este puterea cea divină/ Şi frumuseţea gândului curat./ El vindecă tăcerile rănite/ Şi timpul îl aduce înapoi,/ Din lacrimi face clipe fericite./ Şi alungă şi tristeţile din noi./ Cu el poţi sfărâma o stâncă/ Şi poţi stârni furtuna din senin/ El poate face rana mai adâncă/ De otrăveşti cuvântul cu venin.
„Evocări (Gavril Istrate”), al 14-lea volum căutătorului, al scormonitorului neobosit este, aşa cum spune autorul, „o completare a lucrării „Gavril Istrate – decanul filologilor români” cu minunatele discursuri omagiale care i-au fost adresate de-a lungul timpului cu ocazii aniversare..., cuvinte de rămas bun şi pioasă aducere aminte rostite după trecerea sa în nefiinţă, interviuri, opinii critice asupra operei sale, ori omagiile recunoştinţei scrise de năsăudeni.
Volumul apare în momentul când profesorul universitar doctor docent Gavril Istrate ar fi împlinit 101 ani (la 23 februarie 2015 – trecut la cele veşnice anul trecut, la 30 ianuarie 2014), astfel autorul aducându-i un omagiu „recunoştinţă şi admiraţie pentru marea sa valoare culturală pe plan naţional şi chiar internaţional”, cum spune Mircea Daroşi în prefaţa cărţii.
Moderatorul acestui minunat eveniment literar, profeorul Ioan Seni, preşedintele Despărţământului Năăsudean Astra şi membru al Ligii Scriitorilor Români, Filiala Năsăud, a „adus” în faţa auditoriului calităţile literare ale lui Mircea Daroşi, atât pe „tărâmul” poeziei, cât şi pe cel al altor genuri literare. După ce a făcut prezentările invitaţilor la eveniment, mulţumindu-le pentru prezenţă, a evocat pe scurt creaţiile autorului, avându-i „colegi” de prezidiu pe primarul comunei Feldru – Grigore Ţiolan, directorul Şcolii Gimnaziale „Gavril Istrate” Nepos – prof. Măriuca Pop, prof.Liviu Păiuş (Rodna), preşedintele Ligii Scriitorilor Români – Filiala Năsăud – Ioan Mititean (vicepreşedinte Desp. Astra) şi, bineînţeles, sărbătoritul momentului, profesorul, scriitorul, poet Mircea Daroşi, secretar al Ligii Scriitorilor şi redactore şef al revistei „Astra Năsăudeană” (serie nouă).
Ioan Seni, după ce a scos în evidenţă creaţia celui care face cinste comunităţii, Ţării Năsăudului, familiei, a dat posibilitatea celor care au dorit să aducă elogii autorului Mircea Daroşi. Ioan Mititean: „Mircea Daroşi scormoneşte istoria comunei, scoţând la lumină nestemate... Îl îndemn să scrie, cartea durează în istorie, rămâne în memoria cititorului”. Primarul Grigore Ţional îl felicită pe sărbătorit, amintind că anul trecut i-a oferit titlul de Cetăţean de Onoare al comunei Feldru, promiţând că-l va sprijini în reeditarea unor cărţi în limita permisivă a legilor în vigoare. Fiind Postul Paştelui i-a îndemnat pe cei prezenţi să citească Biblia şi cărţile lui Mircea Daroşi, bineînţeles. Profesoara Măriuca Pop – directorul şcolii, mulţumeşte pentru cinstea de a fi gazdă a manifestării, spunând că apreciază tot ceea ce scrie înaintaşul său la directoratul şcolii, felicitându-l şi urându-i inspiraţie şi putere de muncă şi în continuare. Prof. Liviu Păiuş – vicepreşedinte Cerc Astra, director al Muzeului Mineritului Rodna, membru al Ligii Scriitorilor Români, Filiala Năsăud, apreciază scrierile lui Mircea Daroşi. „... Este o poezie asupra căreia merită să te opreşti... A-ţi pune amprenta pe o carte este o mare responsabilitate. Toate trec, cartea rămâne cu autorul ei cu tot...”.
Floarea Pleş – preşedinte Cerc Astra oraş Năsăud, a făcut aprecieri pertinente asupra cărţilor lansate, citind apoi câteva dintre poeziile volumului „Nisipul clepsidrei”.
Icu Crăciun, redactor şef al revistei „Cuibul Visurilor”, secretar al Societăţii Scriitorilor Români Bistriţa-Năsăud, aminteşte că Mircea Daroşi a primit Premiul Societăţii Scriitorilor pentru volumul „Gavril Istrate – decanul filologilor români”, sugerându-i să mai facă un efort şi să adune cele 600 de scrisori ale tatălui lui Gavril Istrate, aproape toate versificate şi să le pună într-o carte şi, de asemenea, încă o carte cu Teza de Doctorat a marelui lingvist.
Au mai opinat laudativ pe marginea cărţilor lui M. Daroşi, preotul paroh Vasile Rusu, Lucreţia Mititean, prof. Romulus Berceni, Leon Catarig, prof. Ioan Magdea, pof. Rodica Fercana, prof. Dumitru Scridon, Călini Vasile – secretar Primăria Rebra.
Profesorul Mircea Daroşi, în cuvântul de încheiere, a mărturisit că „toate poeziile le-am scris cu sufletul”, iar pentru a scrie celelalte cărţi (13 la număr, dintre care amintim monografii ale satului, a şcolii şi a bisericii) a scormonit prin arhive, documente, a stat de vorbă cu oamenii în vârstă. De asemenea, a discutat mult cu prietenul său, filologul Gavril Istrate, încercând să pătrundă în personalitatea lui, în viaţa şi tainele sale.
A mulţumit comunităţii locale şi administraţiei Feldru, precum şi celei din Parva, care l-au răsplătit acordându-i titlul de Cetăţean de Onoare. De asemenea, a mărturisit că are în proiect un roman despre un talentat actor din Parva, care a jucat pe scena Teatrului din Timişoara, dar s-a stins la doar 29 ani. Este vorba despre Uţu (Ioan) Strugari.
A mulţumit celor prezenţi pentru că s-au rupt din cotidian şi au onorat cu participarea la bucuria lui, invitându-i la o agapă care s-a dovedit a fi un adevărat festin gastronomic oferit cu sprijinul şi priceperea soţiei – prof. Rodica Daroşi. Aşteptăm noi apariţii ale dumnealui.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5