Muzeul Judeţean continuă munca de cercetare

Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud, , director Chiş Silvius – Ovidiu, îşi propune pentru acest an realizarea de studii şi cercetări, tipărituri reviste anuare ale muzeelor, printre care: Revista Bistriţei,vol.XXIII/2009 şi vol.XXIII/2010, Studii şi Cercetări, Ser.Geology-Geography,Ser.Biology,, Studii şi Cercetări etnoculturale, vol.XV/2010, Arhiva Someşană,vol.VIII/2009 şi vol.IX/2010, Necropola gepidă de la Bratei – seria Historica, Vesela ceramică, medievală, Cultură şi societate. Asociaţionismul în Transilvania în sec. XIX – XX, Academicianul Virgil Şotropa, Documente medievale în colecţiile muzeului din Năsăud, Colecţia de negative foto pe sticlă a muzeului din Năsăud, Date geoarheologice şi arheometrice din situri ale Transilvaniei de N-E, Ghidul secţiei de Etnografie – Artă populară, Catalogul lapidarului muzeului Bistriţa. La capitolul săpături arheologice şi cercetări de teren menţionăm Aşezarea şi necropola romană de la Ilişua, Aşezarea de la Ciceu-Corabia, Şantierul arheologic Ţagu, Şantierul arheologic Şirioara, Necropola celtică de la Fântânele, Şantier arheologic Ţigău, Transilvania de N-E, un patrimoniu între trecut şi viitor. Cetăţi biserici, oraşe medievale în N-E Transilvaniei, Meşteşuguri, ateliere şi artizani în N.Transilvaniei.

Dintre acţiunile culturale, expoziţii, simpozioane amintim: „Gepizii în Transilvania” , „Bistriţa prin obiectivul fotografului Al. Roşu”, „Opera lui Norbert Thomae” (în colaborare cu Muzeul Saşilor Transilvăneni din Gundelsheim), „Debut 2010”, 30 de ani de sculptură – Maxim Dumitraş, „Ambientala” (expoziţie de ceramică – sticlă), Documente medievale în colecţiile muzeului din Năsăud”, „Negative foto pe sticlă în colecţiile muzeului Năsăud”, „Patrimoniu şi identitate locală” (în colaborare cu Muzeul Ţăranului Român), „Iuliu Moisil şi Şcoala Ceramică de Tg. Jiu”, „Scriere cu lumina” – expoziţie Măriuca Covrig, „ARTFOREST 2010”, „Galeria Raku 25”, „Viaţa între şi dincolo de ziduri” – simpozion organizat cu ocazia Centenarului Colegiului Liviu Rebreanu şi a adunării saşilor transilvăneni, sesiunea de comunicări ştiinţifice a secţiei de Ştiinţe Naturale a muzeului Bistriţa, Serbările Bistriţei.

Studii şi cercetări ştiinţifice: Miron Duca - „Patru sculpturi de Borgo-Prund aflate în colecţia Complexului Muzeal BN”, Corneliu Gaiu - „Bronzuri romane de la Ilişua”, Corneliu Gaiu - „Lucerne romane din castrul roman de la Ilişua”, Corneliu Gaiu - „Signa beneficiaris de la Ilişua”, Corneliu Gaiu - „Catalogul descoperirilor monetare din castrul şi vicusul militar de la Ilişua”, Corneliu Gaiu - „Topografia monumentelor din Bistriţa – extramuros şi localităţile componente”, Corneliu Gaiu - „Ciceul şi monumentele sale”, Corneliu Gaiu - „Cetatea Ciceului – antologie de texte”, Corneliu Gaiu - „Mănăstirile din Bistriţa”, Marius Horga - „Ceramica Latene din situl Ilişua – caracteristici geoarheologice şi arheometrice”, Marius Horga - „Studii mineralogice şi petrografice asupra ceramicii medievale timpurii de la Vermeş”, George Marinescu - „Necropola scitică de la Fântânele – Dâmbul Popii”, George Marinescu - „Descoperiri arheologice hallstattiene de la Stupini – Fânaţele Archiudului”, George Marinescu - „Descoperiri preistorice la Herina – Dealul Mori”, George Marinescu - „Aşezarea de la sfârşitul epocii bronzului de la Ţigău – La Dâmburi”, George Marinescu - „Locuirea preistorică de la Chiochiş – Pe Clejă”.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5