Cenaclu

Năsăudeni la Cluj-Napoca. Medalion Alexandru Ioan Cuza și Mihai Eminescu

Nicu Stoenescu

Joi, 25 ianuarie a.c., ora 17, la Cercul Militar din Cluj-Napoca a avut loc ședința Cenaclului literar “Artur Silvestri “, la care au participat scriitori și iubitori de cultură din toate colțurile țării. Sala Armelor a fost neîncăpătoare, încât a fost nevoie să fie aduse scaune din altă parte. Există un fenomen care s-a format în jurul președintelui național al Ligii Scriitorilor care polarizează în jurul domniei sale scriitori și iubitori de cultură din întreaga țară și chiar din diaspora românească.

Ședința a fost deschisă de președinta cenaclului scriitoarea profesor Voichița Pălăcean Vereș care, la început, le-a urat celor prezenți “un An Nou cu sănătate și realizări”, apoi a anunțat ordinea de zi, dând cuvântul domnului președinte la nivel național al Ligii Scriitiorilor, Al. Florin Țene, care după urarea de bun venit și tradiționalul “La mulți ani!”, a dat drumul la aparat și s-a ascultat “Imnul Ligii Scriitorilor” în picioare cu evlavie și respect.

Invitați speciali scriitorii din Năsăud

În continuare, scriitorul Al. Florin Țene, așa cum a intrat în tradiție, a făcut o restrospectivă a activităților din ultima perioadă a celo 39 de filiale din țară și străinătate ale Ligii Scriitorilor. Au fost evidențiate filialele: Nord-Est din Iași, condusă de scriitorul Ilie Serediuc, cele două filale vâlcene “Gib Mihăescu“, condusă de Ion Nălbitorul și “Valeriu Anania“, condusă de Lucia Trușcă, filiala din Constanța, condusă de scriitoarea Vasilica Mitrea, filiala Maramureș condusă de Carmena Băințan.

În cuvântarea sa, polivalentul scriitor a prezentat revista “Bogdania“, condusă de neobositul scriitor Ionel Marin, publicație care se află printre primele reviste din peisajul revuistic din țara noastră. A analizat volumul de versuri al poetului Ionel N.Marin, intitulat “Desculț, pe cărări de lumină“, sublinind că acest volum conține poeme deosebite, frisonate de o sensibilitate ce unește sufletul cu Dumnezeu.

În continuare, scriitorul Iulian Patca, președintele filialei Cluj a Ligii Scriitorilor, i-a înmânat scriitorului Al. Florin Țene “Diploma de gratitudine“ din partea Ligii Scriitorilor din România, Filiala Arad “Ioan Slavici“, în care se spune că se “acordă domnului Al. Florin Țene, pentru implicarea în activități culturale și aportul în promovarea culturii și artei pe plan național și internațional“. Diploma este semnată de președinta filialei, scriitoarea Mirela Minuța Alexa, și scriitorul Alexandru Ioan Chiș, vicepreședinte.

Apoi președintele la bivel național Al. Florin Țene și Iulian Patca au înmânat Diplomele scriitorilor prezenți care au fost premiați pentru cărțile apărute în anul 2023, inclusiv scriitorului Vasile B.Gădălin cu ocazia împlinirii vârstei de 80 de ani.

Iulian Patca a vorbit despre cărțile scriitoarei bistrițene Rodica Fercana, subliniind valoarea romanului său ”Drumul osândei “. În acest context, președintele filialei Cluj și-a prezentat volumul de versuri “Povara singurătății".