O familie model

            Pe soții Ioan și Lucreția Mititean i-am cunoscut în cadrul diverselor acțiuni astriste , organizate la Dej sau la Năsăud. După o asemenea activitate de la Năsăud am fost oaspeții familiei Mititean, împreună cu dr., ec. Radu Gavrilă, președintele ASTRA Dej, Despărțământul ”Dr. Teodor Mihali” și cu familia Toderici din Dej. În curtea casei familiei Mititean din Năsăud, strada Crinului, numărul 6, în ”Foișorul literar ”, înconjurați de multă verdeață, flori și pomi fructiferi am purtat discuții interesante și deconectante.

            Ioan Mititean s-a născut la 1 februarie 1937 în Lușca, de peste Someș, cartier al Năsăudului plin de pitoresc și de culoare. Adesea trecea Someșul pe o punte mișcătoare , dar de multe ori cu barca, întrucât puntea era luată de valuri. Abia în 2018, destoinicul primar al Năsăudului, prof. Mircea Romocea a semnat contractul de finanțare pentru proiectul ”Pod cu o bandă de circulație peste râul Someș, orașul Năsăud”, investiție care va înlocui puntea mișcătoare de la Lușca.

            Tatăl lui Ioan Mititean, Vasile , a fost veteran de război (a participat la cele două războaie mondiale) , iar mama , Raveca, provenea din Salva, bunica lui Ioan Mititean, Firoană , fiind din familia Zăbală. Studiile primare le face în cartierul Lușca, iar cele gimnaziale și liceale la Liceul ”George Coșbuc”din Năsăud. În liceu a fost coleg de clasă cu o cunoștință din Dej, profesorul de matematică Dumitru Muntean, fost director al Liceului ” Andrei Mureșanu” din Dej. Ioan Mititean își amintește de fostul diriginte din liceu, profesorul de matematică Gavril Tulai, din comuna Luna (lângă Turda) și de directorul Ștefan Man, ajuns ulterior profesor universitar la Cluj-Napoca.

            După absolvirea liceului a lucrat ca suplinitor la școli din zona Năsăudului. La o asemenea  școală a cunoscut-o pe viitoarea soție, Lucreția, care fusese repartizată și ea la aceeași școală. Între timp Ioan Mititean și-a finalizat studiile, devenind cadru didactic calificat, a obținut toate gradele didactice, a absolvit jurnalistica și cursuri de pedagogie specială. Pe lângă activitatea didactică a îndeplinit funcțiile de director de școală, director adjunct,director educativ,inspector metodist, director al Căminului Cultural din Rebrișoara, unde a organizat prima întâlnire a fiilor satului, simpozioane de etnografie și folclor, precum și serbarea populară de mare amploare -”Primăvara rebrișoreană”, aflată la peste 40 de ediții. Tot la Rebrișoara a înființat un muzeu etnografic în incinta căminului cultural,muzeu care funcționează și astăzi. În volumul ”Sătenii ”, capitolul ”Rebrișoara în presă”, Ioan Mititean publică peste 500 de articole despre această frumoasă așezare năsăudeană, majoritatea sub semnătură proprie.

            Jurnalist de excepție, Ioan Mititean a slujit presa de peste 50 de ani. Foarte bine documentat , participant activ la viața comunității, a scris numeroase articole, inclusiv în ziarul „Răsunetul” din Bistrița , unde este un colaborator apreciat.Numit pe merit un ”bijutier al cuvântului ” Ioan Mititean este un cunoscut cronicar obiectiv al Năsăudului și al vremurilor de azi și președintele Ligii Scriitorilor din Năsăud. În cele 25 de cărți editate până în prezent , Ioan Mititean abordează cu talent și profunzime subiecte legate de școala năsăudeană,de ASTRA Năsăud,de cântecul, dansul și portul popular năsăudean,de lumea satului , istoricul unor meserii tradiționale sau prezentarea unor personalități culturale năsăudene.Ioan Mititean a scris impresii de  călătorie,portrete,reportaje,interviuri,  descrieri, cronici literare,proză scurtă,materiale despre viața astristă , articole de presă, memorialistică, etc.Fiecare din cele 25 de cărți are peste 500 de pagini și au fost scoase la Editura ”Napoca Star” și ”Ecou transilvan” din Cluj-Napoca sau la Editura ”George Coșbuc”din Bistrița, sub genericul ”În vârful peniței”. Despre cărțile lui Ioan Mititean, scriitorul clujean Iulian Patca , spunea :”Până la Ioan Mititean , două opere monografice cu caracter de unicat s-au impus în conștiința publicului: prima este ”Cartea vieții ”, scrisă de parohul comunei Șanț, Pamfiliu Grapini, iar a doua operă aparține țăranului Toader Hrib din ținutul  Sucevei, care a scris ”Cronica de la Arbore”, urmând năsăudeanul Ioan Mititean cu cele 25 de volume-”În vârful peniței” ”. O parte din cărțile  scrise de Ioan Mititean sunt legate de anumite evenimente: ”Liceul Grăniceresc din Năsăud” (la aniversarea a 150 de ani de existență a liceului ),”ASTRA-un organism viu ” (la 150 de ani de la înființarea asociațiunii ),”Amintiri de peste râu” (la 625 de ani de la atestarea documentară a satului natal, Lușca),carte premiată de Liga Scriitorilor Români, cu sediul în Cluj-Napoca,”Valea Ilvelor-izvor de spiritualitate românească”(la 20 de ani de la lansarea festivalului ilvean de colinde), ” O școală după un sfert de veac” (la 25 de ani de la înființarea Școlii Gimnaziale ”Mihai Eminescu”din Năsăud).Aici putem încadra și ”Mugurașii la 25 de ani”, Ansamblul ”Mugurașul ”de la Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” din Năsăud (director, prof.Ionela Bidică) beneficiind de un instructor valoros , un foarte bun profesionist-învățătorul Ioan Talpeș.

            Cartea ”Pagini de ziar, pagini de carte” a fost premiată cu Medalia de Aur de către Euroinvent, cu sediul la Iași, iar volumul ”Destine literare ”a primit medalia ”George Coșbuc”, din partea Ligii Scriitorilor (președinte, Al. Florin Țene).

            Scriitorul Ioan Mititean are și importante proiecte de viitor:un volum cu titlul ”Însemnări”,o carte despre organizațiile de copii și tineret de-a lungul istoriei,”Educația pentru timpul liber”,o carte-album despre festivalul ilvean,”Cetatea Rodnei și Cuibul visurilor”, ” Doi oameni ai cărții”,ș.a.

            Lucreția Mititean Petrican s-a născut la 18 septembrie 1937 în comuna Tîrlișua, satul Borleasa, județul Bistrița-Năsăud. A fost unul din cei șapte copii (toți bine realizați și așezați  la casele lor) ai lui Simion și Rodovica de pe Zănogi-Borleasa.

            Târlișua este locul unde s-a născut Liviu Rebreanu (1885-1944), prozator și dramaturg, membru titular al Academiei Române, iar Borleasa este unul din cele zece sate ale comunei Târlișua. Din Borleasa provin două cunoștințe personale:profesorul de matematică,directorul de școală și inspectorul școlar Valer Pop din Dej și fratele Domniei Sale, colonelul Dionisie Pop, stabilit la Marghita, județul Bihor, poet și epigramist . Sugerez doamnei Lucreția Mititean ca,într-o ediție viitoare sau într-un eventual al III-lea volum al ”Vorbelor înțelepte” să cuprindă și elemente din creația colonelului Dionisie Pop, întrucât sunt valoroase.

            Mama doamnei Lucreția Mititean este din Perișor , comuna Zagra , județul Bistrița-Năsăud , locul de naștere al fostului profesor de matematică din Dej, Valentin Zăgrean, în prezent decedat, dar fiul, poetul Radu Zăgrean, locuiește la Dej.

            Lucreția Mititean a făcut școala primară în satul natal, Borleasa, ciclul gimnazial la Zagra (deoarece școala din Zagra avea și internat). După ciclul gimnazial a reușit la examenul  de admitere la Școala Normală din Năsăud, care s-a desființat după un an, iar elevii au trebuit să repete clasa a IX-a la Liceul Teoretic Nr. 2 din Năsăud. A fost membră a cercului de biologie de la Liceul Teoretic Nr. 2 din Năsăud, condus de profesorul Iosif Viehmann. Prof. Univ. Dr. Iosif Viehmann (1925-2016) a fost om de știință, speolog, asistent al savantului Emil Racoviță, dar între anii 1952-1956 a funcționat ca profesor de liceu la Năsăud. Cercul de biologie de la liceul năsăudean , condus de profesorul Iosif Viehmann era renumit la nivel național, în principal prin faptul că aici se împăiau păsări și animale , care apoi erau donate unor școli din țară. Presa vremii a semnalat că, numai la Școala Nr. 125 din București au fost donate 125 de piese.

            După absolvirea liceului , Lucreția Mititean se încadrează în învățământ ca profesor suplinitor , este repartizată la aceeași școală cu viitorul soț, Ioan Mititean, se căsătoresc , devin profesori calificați , obțin toate gradele didactice și își construiesc o casă frumoasă în Năsăud,foarte bine întreținută și gospodărită.

            Lucreția Mititean a condus peste 20  de ani  Organizația de Cruce Roșie din Năsăud, cu rezultate foarte bune și pentru aceste rezultate a obținut medaliile de argint și de aur. A coordonat , după orele de curs, un cerc de mâini îndemânatice , experiență care i-a permis să scrie o carte metodică pentru cercurile tehnico-aplicative , ”Atelierul fanteziei”.

Alte cărți scrise de Lucreția Mititean , membru în Liga Scriitorilor Români, cu sediul la Cluj-Napoca, sunt : Volumul de poezii ”Crizantema”, dar și mai multe volume în colaborare: ”O școală după un sfert de veac”,”Măricica Mihoianu-25 de ani de cântec moldovenesc”,”De peste ocean”,”Meseriași și talente năsăudene”,”Predici liturgice”,”Vorbe înțelepte”, ș.a.

            O adevărată ”Doamnă a scrisului năsăudean”, Lucreția Mititean a sesizat valențele instructiv-educative și formative, dar și recreative ale ”Vorbelor înțelepte”, a satirei și umorului. Cele două volume cuprind pilde, snoave,anecdote,aforisme, epigrame,proverbe,epitafuri,cugetări,selectate și prezentate sintetic și inteligent. Iată un răspuns la întrebarea ”Ce este epigrama ?”:

”O epigramă e un joc matur

Al cărui scop mi-e lesne să-l explic,

De ești deștept, te scapă de-un cusur,

În caz contrar nu poți păți nimic.”

Prof. univ. dr. Elena Macavei din Sibiu în ”Vademecum în valorile înțelepciunii populare” spune: ”O inițiativă salutară are dascălul de vocație Lucreția Mititean de a  oferi culegerea ”Vorbe înțelepte”cu proverbe, snoave, ghicitori, pilde,anecdote, aforisme,povestiri, poezii cu tâlc moral adunate de-a lungul timpului cu interes, pasiune și sârguință...având generozitatea de a le publica... pentru a fi de învățătură... Avem convvingerea că Lucreția Mititean, cu solida-i pregătire profesională, cu talent pedagogic și cu har, cu simțul umorului nativ și cultivat, a creat în clasă atmosfera propice instruirii și educării elevilor... Volumul ”Vorbe înțelepte” este  un vademecum în înțelepciunea populară, pentru care autoarea merită sincere felicitări, respectul și admirația semenilor. Este o invitație tonică la lectură și la reflecție, un dar făcut tuturor vârstelor de a se relaxa, distra și înălța spiritual, un îndemn adresat dascălilor de a-i urma exemplul în sensul valorificării educative a umorului”.

            Lucreția Mititean este coautoare și la volumul ”Portrete de meseriași năsăudeni (1910-2010)”, unde împreună cu soțul, Ioan Mititean și cu doamna ec. Floarea Pleș din Năsăud au studiat arhivele și au făcut deplasări în teren pentru a realiza portretele celor 172 de meseriași năsăudeni.Aceștia se îndeletniceau cu principalele meserii tradiționale locale: arta construirii clopului cu pene de păun,sculptura în lemn și în piatră,tăierea lemnului,construcția de case,prelucrarea pieilor de animale,dulgheritul, păstoritul,fierăritul,broderia,drodăritul (legatul vaselor de lut cu sârmă , ca să nu se spargă), iconăritul (Liță Boca),pictura naivă (Nichita Bumbu), tricotatul,cusutul cu mărgele, construcția instrumentelor muzicale din lemn, etc. Printre proiectele de viitor ale Lucreției Mititean se numără apariția următoarelor cărți :”Alte predici” (este vorba de sărbătorile de peste an), ”Satul Borleasa în lung și-n lat ”,”Români pe continentul american” (în colaborare cu soțul),”Înlăturarea stresului prin umor”, ș.a.

            Soții Mititean au călătorit de mai multe ori în America pentru a-și vizita copiii, dar și nepoții Călin și Călina, pe care îi iubesc foarte mult. În urma acestor călătorii a apărut volumul ”De peste ocean”.Cei doi soți au făcut parte din formația corală a sindicatului din învățământ și din echipa de teatru a Casei de Cultură ” Liviu Rabreanu” din Năsăud.

 Ioan și Lucreția Mititean împlinesc 58 de ani de căsnicie și au experimentat direct faptul că ”dragostea căsătoriei este un lucru ce întrece orice avuție, căci nici un lucru- afară de bunătățile cerești- nu este mai de preț decât a fi iubit de soție și a o iubi pe ea”. (Sfântul Ioan Gură de Aur, Omiliile la Facere).

            Iată că soții Ioan și Lucreția Mititean ne oferă nu numai modele de viață, dar și opere de mare cuprindere și utilitate.

            Dascăli inimoși, devotați școlii (au scris mult despre școlile în care au slujit), dar și culturii și comunității din care provin, istoriei și tradițiilor locale, Ioan și Lucreția Mititean se dedică și acum idealurilor culturale, prin arta cuvântului, lăsând în paginile cărților scrise sentimente și gânduri frumoase pentru semenii lor.

            Le dorim o viață fericită și îndelungată, alături de cei dragi și apropiați, multă inspirație și aceeași putere de creație.

prof. Gheorghe Giurgiu,

Dej, județul Cluj

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5