LA MULȚI ANI!

PĂRINTELE PROFESOR NICOLAE FEIER – CETĂȚEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BISTRIȚA, CETĂȚEAN DE ONOARE AL INIMILOR NOASTRE

Prof. Mirela Rus

„Ce sunt iubirile omenești pe lângă iubirea dumnezeiască? Sufletul îndrăgostit de Hristos este pururi fericit și senin, orice i s-ar întâmpla, oricâte osteneli l-ar costa dumnezeiasca lui dragoste.”
(Sfântul Porfirie Kafsokalivitul)

Părintele Nicolae Feier este „raiul de cuvinte nepereche al plaiurilor bistrițene.” Așa îl definea vrednicul de pomenire, Mitropolitul Bartolomeu Valeriu Anania, pe preotul, scriitorul, cercetătorul, istoricul, dar mai presus de toate, pe omul Nicolae Feier. „A fi domn e o-ntâmplare, a fi om e lucru mare”, vorba cântecului. În cazul părintelui nostru, a fi domn i se datorează părinților săi, dascălilor săi și, mai cu seamă, sie însuși, voinței neclintite de a duce misiunea încredințată de Cel de Sus cu stoicism și demnitate, iar despre omenia dânsului, aceasta nu poate fi cuprinsă în cuvinte, drept dovadă, șirul nesfârșit de credincioși, zi de zi, cărora le ascultă amarul, grijile și pune umărul înspre a le ușura povara crucii.
Născut în 19 august 1955, în localitatea Domnești, județul Bistrița-Năsăud, într-o familie de țărani înstăriți, a absolvit Seminarul Teologic din Cluj-Napoca în 1975, fiind apoi student la Institutul Teologic de grad Universitar din Sibiu. A fost hirotonit preot în 1 iulie 1981, pentru parohia Gledin. În 1 iulie 1994 este transferat la Catedrala Coroanei Maicii Domnului, Panta Nossa din Bistrița, unde construiește „Panteonul Bistriței” și restaurează împreună cu colegii săi, „Casina Română” și „Catedrala Coroanei”. Susține conferințe internaționale (la Constantinopol – Istanbul, Bari, Sant Giovani Rotondo etc.), ca profesor visiting, sub egida ICR și a Uniunii Mondiale de Folclor. Cele peste douăzeci de cărți scrise, dintre care două s-au soldat cu înscrierea în calendarul ortodox a cinci sfinți bistrițeni, numeroase articole și studii sunt mărturia unei activități scriitoricești de înaltă ținută și a unei munci perseverente și bine documentate. Recent apăruta lucrare, o adevărată „Biblie” a istoriei, religiei și mitologiei românești, numită „Părinții Neamului Românesc”, precum și „Istoria Bistriței Antice”, ce se editează acum, dezvăluie un cercetător pasionat, atent în a argumenta fiecare afirmație, folosind surse inedite și uneori mai puțin cunoscute.
Cele menționate reprezintă o sumară trecere în revistă a meritelor părintelui profesor, Nicolae Feier, pentru care i s-a acordat distincția bine-meritată de Cetățean de Onoare al municipiului Bistrița. Acest titlu a fost propus de către domnul primar, Ioan Turc, de către domnul director, prof. Dorel Cosma, cărora li s-au alăturat și alții, printre care și directorul cotidianului Răsunetul, domnul Menuț Maximinian și Elena M. Cîmpan.Orașul nostru este binecuvântat și dăruit de Dumnezeu prin persoana părintelui Nicolae Feier, care slujește atât credința noastră ortodoxă, dar și cultura, neamul românesc și limba strămoșească. Prin tot ceea ce face, insuflă în inimile și cugetele credincioșilor pe care-i păstorește și oamenilor care-l admiră și-l prețuiesc, dragostea de Dumnezeu și de semeni, precum și sfatul părintesc de a nu ne uita originile, de a ști cine suntem și de când suntem pe acest pământ sfânt, de a ne păstra vie și nealterată credința, tradițiile și valorile autentice: „A-ți aminti de Dumnezeu și de neamul tău înseamnă a fi viu. A uita înseamnă muri.” (Teotim, Mitropolitul Tomisului)
Evenimentul acordării distincției părintelui profesor Nicolae Feier este binecuvântat de prezența ÎPS Arhiepiscop și Mitropolit, Andrei Andreicuț, de asemenea, arhimandritul Teofil Tia onoreaza preacinstita audiență cu participarea sa, fiind unul dintre cei care susțin și apreciază cu sinceritate întreaga activitate a părintelui. Printre invitații bunului nostru părinte Nicolae, se numără domnul președinte, Emil Radu Moldovan, domnul prefect, Stelian Dolha, preotul paroh, Vasile Beni, părintele Emanuel Vidican, un număr mare de preoți slujitori la Sfintele Altare ale altor biserici din orașul nostru, Comitetele parohiale ale bisericii „Coroana Maicii Domnului Panta Nossa”, prieteni dragi și oameni de suflet ai sărbătoritului serii. Domnul primar, Ioan Turc, este amfitrionul acestui eveniment și își începe alocuțiunea vorbind despre omul și preotul Nicolae Feier, adresându-i, împreună cu toți cei prezenți, un „La mulți ani!” din toată inima. Îl felicită sincer pentru meritele dânsului, îl asigură de tot sprijinul său și îl definește pe părintele Feier „un bun de patrimoniu al comunității bistrițene.” Arată că activitatea părintelui de până acum se încununează cu acest titlu, este apreciat de către intelectualitatea bistrițeană și românească. Înmânează apoi, în aplauzele tuturor, distincția de Cetățean de Onoare Preacucernicului Părinte, Nicolae Feier.
Prefectul județului, Stelian Dolha, rostește cuvinte de laudă, dorindu-i viață îndelungată, cu împliniri și fericire părintelui profesor, arătând că harul cu care slujește credincioșii, liniștea și mângâierea pe care acesta le-o oferă este cel mai mare dar. Domnul președinte, Emil Radu Moldovan, se adresează în calitate de prieten al părintelui, mulțumind domnului primar și instituției pe care o conduce pentru gestul pe care l-a făcut pentru o personalitate de valoare a orașului nostru. Apreciază energia creatoare a părintelui, munca asiduă de cercetare, râvna și dăruirea cu care își slujește credincioșii, arătând că orice comunitate are nevoie de un „stâlp” de susținere așa cum este preotul și omul de cultură, Nicu Feier.
Arhimandritul Teofil Tia vorbește despre personalitatea poliedrică a părintelui profesor, evidențiind felul în care „parfumul psiho-emoțional și duhovnicesc” al personalității sale îi impresionează pe toți, la unison. Arată că patosul cu care părintele Nicolae vorbește, scrie, rostește cuvinte de învățătură, argumentează și explică parcă vine de dincolo de lume, dându-ne energie, ungându-ne la suflet. Amintește apoi, cu emoție, despre legătura dintre părintele profesor și regretatul academician Mircea Păcurariu, dascălul și mentorul părintelui Nicolae Feier, precum și despre aprecierea acdemicianului Ioan Aurel Pop la adresa sa.
Deși aflat în Italia, domnul director, profesor Dorel Cosma, cel care a avut primul inițiativa acordării acestei distincții părintelui Nicolae Feier, își exprimă, telefonic, admirația și respectul față de realizările părintelui. Casina Română, Panteonul Bistriței, monumentalele sale lucrări de religie, istorie, noua înfățișare a bisericii, dar și atragerea intelectualilor bistrițeni înspre ortodoxie, înspre biserică și în jurul domniei sale sunt motive întemeiate de acordare a titlului de Cetățean de onoare al Bistriței. Părintele protoereu Vasile Beni se oprește asupra a două cuvinte pentru a-l portretiza pe părintele Nicolae Feier: enciclopedie și omenie. Arată, apoi, printr-o analogie cu un episod din viața lui Churcill, cum familia, în special soția unui om de succes și de valoare asemenea părintelui Nicu, este cea care susține și încurajează realizările și munca acestuia.
ÎPS Mitropolitul Andrei subliniază, în cuvântul său, importanța și frumusețea misiunii părintelui profesor Nicolae Feier, dar și dificultatea acesteia, într-o lume care s-a secularizat și nu oricine are curajul să spună valorilor pe nume. Este în asentimentul părintelui arhimandrit, în ceea ce privește panoplia de preocupări ale părintelui Nicolae și, prin grija și străduința sa, viața spirituală a Bistriței este la mare înălțime. În încheiere, recită câteva versuri ale lui Arghezi referitoare la jertfa preoțească: „....Altarul ca să fie..../Cer inima și viața / Zidite-n temelie.”, urându-i părintelui nostru „La mulți ani!”
Și cum sfârșitul încununează opera, alocuțiunea sărbătoritului serii, părintelui profesor Nicolae Feier, este una plină de emoție și căldură, la fel cum și-a obișnuit enoriașii, de la înălțimea amvonului, în duminici și sărbători. Cu vocea tremurândă, dar cu bucurie-n suflet, mulțumește ÎPS Andrei că a înfrumusețat și a binecuvântat această seară și acest eveniment cu participarea Prasfinției Sale, precum și celor prezenți, simțindu-se între prieteni. Părintele se dezvăluie și se prezintă ca pe un „cerșetor la ușa Raiului”, stând cu mâna întinsă pentru credincioșii săi, rugându-se lui Dumnezeu pentru necazul, amarul și greutatea fiecăruia, iar pentru dânsul doar mulțumind neîncetat pentru toate cele cu care a fost dăruit. Vorbește apoi despre preoție, ca fiind însăși viața sa, și care presupune slujirea aproapelui, slujirea celui necăjit, căci noi suntem sub cruce și „fiecare-și are greutatea sa”. Amintind de cei plecați și de omagiul pe care li-l aducem, rostește versurile unei poezii pe care a scris-o în amintirea mamei: „Umbra ta, mamă”, făcând ca pe obrajii celor prezenți să se prelingă lacrimi de emoție și dor. În încheiere, oferă în dar IPS Mitropolitului Andrei Andreicuț un exemplar tipărit al cărții „Istoria Bistriței Antice”, care este în curs de editare, și care aduce mărturii grăitoare despre identitatea noastră națională și religioasă și pe care unii parcă, tendențios, doresc s-o îngroape în uitare. Părintele profesor mulțumește tuturor, cu recunoștință și cu mult drag, pentru că i-au fost alături, spunând că biserica, credincioșii, aceste „flori ale Raiului”, sunt însăși viața sa.
Atâta vreme cât avem modele, atâta vreme cât mai bate în noi o inimă de creștin și de român iubitor de glie și de limbă românească, atâta vreme cât există cineva care să pună umărul la greutatea crucii noastre, să ne țină aprinsă candela credinței și a dragostei de Dumnezeu, am putea să ne declarăm fericiți. Părintele profesor este unul dintre aceste modele, este istoricul, scriitorul și poetul, este omul de cultură și, mai cu seamă, este asemenea chipului lui Hristos, care ia asupră-i poverile și păcatele noastre.
Sincere felicitări și mulțumiri în numele tuturor celor care vă prețuiesc!

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5