Părintele profesor Nicolae Feier a primit titlul de Cetăţean de Onoare al municipiului Bistriţa. Distincţia a fost acordată în prezenţa Mitropolitului Andrei

În ajun de zi aniversară, Biserica de la Coroana, acolo unde părintele-profesor Nicolae Feier slujeşte, a îmbrăcat straie de sărbătoare. În prezenţa Mitropolitului Andrei, primarul Ioan Turc a înmânat distincţia care confirmă acordarea, de către Consiliul Local, titlului de Cetăţean de Onoare al municipiului Bistriţa părintelui Nicolae Feier.
„Aş spune că părintele Nicolae Feier este un bun de patrimoniu al comunităţii bistriţene, o personalitate de referinţă. Este un om iubit de comunitatea bistriţeană, profund respectat, are un verb puternic şi curat bazat pe lecturi de substanţă. Exerciţiul pe care l-a făcut toată viaţa se cunoaşte şi este apreciat cu adevărat de intelectualii bistriţeni. Conferinţele, predicile pe care părintele le ţine ne-au încântat sufletele şi de aceea întotdeauna când părintele-profesor vorbeşte este o linişte deplină. Vă asigurăm de toată dragostea noastră şi vă dorim să fiţi o prezenţă la fel de intensă şi în anii care urmează. Comunitatea bistriţeană vă respectă şi are nevoie de dumneavoastră. Părintele Feier a spus multe adevăruri transmise prin scrieri, demonstrând stări şi fapte de-a lungul istoriei zbuciumate a românilor ardeleni. Pentru ca de fiecare dată să poată fi verificată acurateţea datelor se face trimitere la documente şi înscrisuri oficiale, dar şi la cărţi de căpătâi, începând cu Biblia, cărţi de istorie, filologie, teologie, trimiterile fiind precise, de-a dreptul impresionante. Amploarea activității pe care domnul Nicolae Feier a desfășurat-o până în prezent a avut un puternic impact pozitiv asupra imaginii municipiului Bistrița pe plan naţional şi internaţional şi îl recomandă cu prisosinţă pentru decernarea titlului de „Cetăţean de onoare al municipiului Bistriţa” ca expresie a aprecierii comunităţii noastre pentru o viaţă plină de realizări”, a transmis primarul Ioan Turc.
„Acest titlu onorific este, în primul rând, pentru activitatea şi viaţa dumneavoastră desfăşurate în plan spiritual, pentru harul cu care aţi slujit credincioşii. Vă felicit, urându-vă o viaţă îndelungată, pentru că lucrul pe care reuşiţi dumneavoastră să-l transmiteţi, liniştea sufletească, mângâierea e cel mai mare dar pe care noi, credincioşii, putem să-l primim”, a spus prefectul Stelian Dolha.
„Este un eveniment foarte frumos şi extrem de important. Îl felicit pe domnul primar pentru acest gest important pentru că părintele Nicolae Feier este, cu deasupra măsură, o personalitate care aduce valoare Bistriţei. Pe lângă activitatea cultură şi de cercetare istorică pe care o face este şi un preot foarte iubit care lasă urme adânci în misiunea pe care o îndeplineşte. Avem nevoie de asemenea oameni care să fie stâlpi, să fie ancore între trecutul creştin ortodox al poporului român şi prezentul de azi”, a spus preşedintele Consiliului Judeţean, Radu Moldovan.
Părintele arhimandrit Teofil Tia, decanul facultăţii de Teologie din Cluj a fost prezent şi el la Bistriţa vorbind despre personalitatea polietică, cu laturi fascinante: „În tot ce scrie şi spune impregnează un patos care vine de dincolo de lume entuziasmându-ne. Mare lucru este puterea magnetică de a ne unge la suflet. Academicianul Mircea Păcuraru dorea ca părintele Feier să-l urmeze la catedră, spunând că ştie merge la document, ştie analiza, este pasionat, iar preşedintele Academiei Române, Ioan Aurel Pop, spune că ce face părintele în anumite cercetări istorice umple un segment al istoriei care este gol. Cine ascultă şi citeşte o carte precum „Părinţii neamului românesc” este cu adevărat copleşit de ideile frumoase şi de pasiunea cu care părintele argumentează, dar şi de partea de etimologie. Părintele este un tezaur uman viu plin de forţă”.
„Enciclopedie şi omenie sunt cuvintele care-l caracterizează pe părintele Nicolae Feier. Să vă răsplătească bunul Dumnezeu şi pastoraţie îndelungată la masa Sfântului Altar”, a transmis părintele Vasile Beni.
Mitropolitul Andrei a subliniat cât de importantă este misiunea părintelui Feier: „Astăzi, când domnul primar a avut această inspiraţie, împreună cu comunitatea locală, venită de Sus ca să-l gratuleze pe părintele-profesor Nicolae Feier, este un lucru foarte bun. Trăim într-o lume care s-a secularizat şi nu întotdeauna spunem valorilor pe nume. Şi în vremurile acestea e nevoie de viaţă spirituală, omul nu este numai trup, e şi suflet. Să-i dea Dumnezeu sănătate părintelui să poată merge cu steagul înainte şi viaţa spirituală a Bistriţei să rămână la mare înălţime”.
O intervenţie telefonică din Italia a avut şi preşedintele Federaţiei Internaţionale de Folclor, Dorel Cosma, aflat printre cei care au propus acordarea acestui titlu.
Profund emoţionat, proaspătul Cetăţean de Onoare al municipiului Bistriţa a mulţumit celor prezenţi asigurându-i de toată preţuirea lui. „Împreună cu colegii mei stăm câte zece ore pe zi în biserică, la îndemâna tuturor oamenilor. M-am rugat întotdeauna pentru familia mea şi pentru credincioşii noştri şi pentru mine nu m-am rugat niciodată ci am mulţumit Domnului pentru câte şi frumoase daruri mi-a dat. Eu am încercat prima dată să fiu în tot ceea ce fac preot, fiind nu vocaţia vieţii mele ci însăşi viaţa mea. Eu sunt omul oamenilor necăjiţi. Ce am fi noi fără credincioşii bisericii care sunt florile raiului. Aici eu mi-am pus tot sufletul”, a spus preotul-profesor Nicolae Feier.
Părintele prof. Nicolae Feier slujeşte la Biserica de la „Coroana” Bistriţa alături de preoţii protopop pr. Alexandru Vidican, pr. prof. Nicolae Feier, pr. Vasile Beni, pr. dr. Emanuel Vidican.
La eveniment au fost prezenţi deputatul Bogdan Ivan, fostul ministru Doina Pană, managerul Centrului Judeţean pentru Cultură – Alexandru Pugna, consilierul judeţean Ioan Zăgrean, ec. Constantin Parasca – şef adjunct la Finanţe.
Implicat în viața religioasă și culturală a urbei noastre, Cetățean de onoare al comunei natale – Mărișelu, deținător de premii și medalii în cele mai îndepărtate colțuri ale lumii, părintele profesor Nicolae Feier, prin prezența sa, a fost un adevărat ambasador cultural și religios al orașului nostru. Biserica din Bistrița este una vie, în care vin mulțime de credincioși pentru a asculta cuvântul de învățătură al părintelui Feier. Considerăm că, alături de numele din galeria Cetățenilor de onoare ai Bistriței, un loc aparte îl are și părintele profesor Nicolae Feier, despre care putem afirma că este personalitatea ce s-a ocupat, prin cărțile editate, de apărarea valorilor străbune. Acordarea titlului de Cetățean de onoare părintelui profesor Nicolae Feier este un gest firesc de încununare a activității religioase și culturale pentru un om care toată viața a slujit neamul românesc.

RAPORT
de prezentare a propunerii de acordare a titlului de
„CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BISTRIŢA”
Domnului NICOLAE FEIER
Distinsul preot profesor Nicolae Feier s-a născut în localitatea Domneşti, judeţul Bistriţa-Năsăud. A absolvit Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, dar și cursurile Institutului Teologic de grad Universitar din Sibiu, secţia teologie-istorie. Lucrarea sa de licenţă s-a axat pe eforturile uriaşe ale preoţimii şi intelectualităţii româneşti pentru realizarea României Mari şi apoi a instituţiilor noii realităţi politico-naţionale româneşti de acum un veac, devenind un preţios documentar pentru Istoria Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului şi a noilor instituţii româneşti din capitala Ardealului.
Altruist, intelectual rafinat și mult apreciat ca duhovnic și îndrumător spiritual, înzestrat cu o adâncă înțelegere nu doar a naturii umane, părintele Nicolae Feier și-a onorat chemarea ducând la bun sfârșit inițiative și preocupări salutare desfășurate în varii domenii.
Ca muzeograf a inventariat - sub autoritatea Arhiepiscopiei Clujului și a Muzeului Judeţean Bistriţa-Năsăud, prin grija protopopilor Ioan Dâmbu şi Simion Creţa - toate bunurile de patrimoniu ale parohiilor din judeţul Bistriţa-Năsăud, în special fondul de carte foarte veche, până la anul 1850, precum şi toate icoanele şi iconostasele patrimoniului cultural naţional al județului. A fondat Muzeul Protopopiatului Bistriţa - unul dintre cele mai valoroase din ţară datorită cărţilor străvechi, unele în ediţie princeps, găsite în altarele şi stranele bisericilor noastre ardelene, cele mai multe fiind „cărţi călătoare venite în desagi de peste munţi ca să întreţină viu sufletul neamului nostru oprimat”.
În ceea ce privește preoția, în 1981 a fost hirotonit preot pe seama Parohiei Ortodoxe Române din localitatea Gledin, judeţul Bistriţa-Năsăud, unde a slujit până în 1994.
În perioada 1987-1994 a construit din temelii o biserică în vremuri ostile pentru asemenea ctitorii. A reconstruit casa parohială şi anexele gospodăreşti și a redobândit, după revoluţia din 1989, toate terenurile pe care le-a deţinut anterior parohia și a amenajat un paraclis în interiorul şcolii.
Din anul 1994 este preot în Bistriţa, la Parohia „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”.
La 90 de ani de la Marea Unire părintele Nicolae Feier a ridicat în centrul Bistriţei, cu eforturi proprii, ansamblul monumental „Panteonul Bistriţei” și a participat la restaurarea din temelii a celei mai vechi biserici din nordul Ardealului, Catedrala Coroanei Maicii Domnului „Panta Nassa”, respectiv la redarea unei noi fațade a „Palatului Casinei Române” din Bistriţa.
Nicolae Feier a publicat numeroase cărţi cu tematică teologică, istorică şi de mitologie românească:
- Cuviosul Ierarh Pahomie de la Gledin. Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2003. Documentaţie istorică pentru canonizare;
- Panteonul bistriţenilor, Editura „Karuna”, Bistriţa, 2008;
- Sfinţi Români. Atanasie Todoran, Vasile din Telciu, Grigore din Zagra, Vasile din Mocod. Tentative de catolicizare a ortodocşilor transilvăneni. Ed. „Karuna”, Bistriţa, 2005. Documentaţie istorică pentru canonizare;
- Al II-lea acatist al Sf. Pahomie de la Gledin. Versuri. Ed. „Karuna”, Bistriţa, 2008;
- Zestrea strămoşească. Pagini alese din mitologia şi istoria strămoşilor neamului românesc. Editura „Karuna” Bistriţa, 2009;
- Ţara Bistriţei. Pagini de istorie străveche şi mitologie ale Neamului românesc. Ed. „Nico”, Târgu Mureş, 2009;
- Bessii. Pileaţii daci sau tarabostesii, Ed. „Karuna” Bistriţa, 2010;
- Episcopi în mănăstirile străvechi ale Ţării Bistriţei. Ed. „Karuna”, Bistriţa, 2011;
- Anaforaua liturgică a Sf. Vasile cel Mare. Ed. „Karuna”, Bistriţa, 2012;
- Stai neclintit în credinţă şi fereşte-te de ispititori. Ed. „Karuna”, Bistriţa, 2014;
- Puterea rugăciunii. Perlele coroanei Liturghiilor ortodoxe. Ed. „Karuna”, Cluj-Napoca, 2017;
- Lumina lui Hristos luminează tuturor! Ed. „Karuna”, Cluj-Napoca, 2018;
- Părinţii neamului românesc. Pagini celebre ale istoriei şi mitologiei românilor. Ed. Nosa nostra , Bistriţa, 2021;
- Domneşti – Bileag – Neridon – o vatră multimilenară. Ed. Nosa nostra, Bistriţa, 2018;
- Casina Română din Bistriţa – Ed. Nosa Nostra, Bistriţa, 2018 (face parte din primele zece cărţi alese de UBB, care omagiază centenarul Marii Uniri);
- De ce suntem ortodocşi - Ed. Karuna, Cluj-Napoca, 2019;
- Viaţa şi activitatea consilierului eparhial dr. Sebastian Stanca. I.T.U. Sibiu, 1980-2021.
Numeroase articole au văzut lumina tiparului sub egida unor publicații din Bistrița, Cluj-Napoca și Tîrgu-Mureș etc. pe teme de cultură istorie, teologie şi mitologie.
Din 1999 a realizat emisiunile „Lumină lină” şi „Biserica din inima mea” la AS TV, emisiuni care au ajuns la peste o mie de ore de emisie. Pe parcursul a peste 20 ani de muncă asiduă au fost abordate sistematic toate disciplinele didactice teologice: teologie biblică, exegetica, morala dogmatică (s-a bucurat de cea mai extinsă abordare), catehetica, omiletica, apologetica cu accent pe sectologie, istoria Bisericii ortodoxe române, istoria Bisericii universale, istoria religiilor şi mitologia, liturgica teoretică şi practică, tipicul, arta sacră etc. Emisiunea a devenit „O adevărată academie de teologie, istorie şi cultură”, spunea prof. Dr. Dr. Ana Tătar.
Părintele Nicolae Feier a primit, an de an, numeroase premii de excelenţă din partea presei, instituţiilor civile şi de cultură. Susţine numeroase conferinţe cu tematică istorică, teologică şi mitologică la Universitatea „Babeş-Bolyai” în cadrul facultăților de Teologie, Istorie, Filologie şi Chimie și are o fructuoasă colaborare ca „profesor visiting” cu Institutul Cultural Român, susţinând diferite conferinţe internaţionale.
A coordonat educația religioasă în școli la începutul anilor 1990 și a făcut parte din „corpul de inspectori școlari de religie” al cărui realizare, în anul 1996, a fost introducerea religiei ca disciplină în trunchiul comun educațional obligatoriu pentru școală, opționalitatea funcționând plenar la nivelul de accesare al elevilor, părinților sau tutorilor legali, cărora li s-a dat posibilitatea de opțiune asupra confesiunii sau non-apartenenței religioase. A fost primul inspector şcolar de religie din ţară, angajat al I.S.J. Deţine funcţia până în anul 2001 când nu mai exista, practic, nici o clasă din județul nostru la care să nu se predea „Religia”.
A participat activ la îndrumarea primilor absolvenţi de teologie-litere, la asigurarea bazei materiale necesare predării religiei, respectiv în colectivele redacţionale de întocmire a manualelor şi, mai ales, la elaborarea Programei Naţionale pentru disciplina religie la toate nivelurile educaţionale.
A fost ales, de către preoţii Protopopiatului Bistriţa, deputat în Adunarea Eparhială a Arhiepiscopiei Vadului Feleacului şi Clujului, în mai multe legislaturi consecutive, funcţionând în Comisia de cultură şi învăţământ.
Potrivit noului Statut al B.O.R. care stipulează că o persoană nu poate deţine această demnitate decât pe parcursul a două legislaturi, I.P.S. Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei i-a acordat în mod excepţional statutul de „Membru de onoare” al acestei înalte instituţii eclesiale, prin decizia chiriarhală nr. 2642 din 3 iunie 2014, alături de doi academicieni, un profesor universitar şi un avocat.
Iată cum îl descrie Î.P.S. Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei al Clujului, Sălajului şi Maramureşului pe părintele Nicolae Feier:
„Un iconom al tainelor lui Dumnezeu. Părintele prof. Nicolae Feier este un om profund, intelectual rafinat, preocupat de multe lucruri frumoase. Îl pasionează Istoria Bisericii Române şi multe aspecte ale zbuciumatei vieţi transilvane din veacurile trecute. Dar, preot fiind, îl pasionează teologia în general şi teologia liturgică în special”.
Augustin Zegrean, fost președinte al Curţii Constituţionale a României:
„În existența unei comunităţi şi a unei naţiuni sunt esenţiale reperele spirituale, culturale, civice, atât în epoci binecuvântate, cât și în vremuri de restrişte. Pentru comunitatea bistriţeană, părintele Nicolae Feier este un astfel de reper cu valoare multiplă. Odată cu venirea domniei sale în municipiul Bistriţa, eveniment petrecut cu mai bine de douăzeci de ani în urmă, s-a înregistrat o schimbare benefică pe toate coordonatele spirituale, iar efectele acesteia s-au extins dincolo de hotarele judeţene, fapt confirmat prin recunoaşterea calităţilor sale intelectuale şi scriitoriceşti la nivel naţional.
În personalitatea părintelui Nicolae Feier coabitează perfect cultura cu spiritualitatea, simţul civic cu cel militant pentru afirmarea valorilor naţionale.
Apreciem în mod deosebit preocuparea preotului şi istoricului Nicolae Feier pentru istoria antică şi medievală a României, în special pentru istoria Transilvaniei. Se ştie că Transilvania are un destin istoric mai complicat, diferit de al celorlalte două principate româneşti, datorită poziţiei geografice şi desfăşurării evenimentelor. Pe de altă parte, există puţine documente în limba română pe acest subiect, istoricii fiind nevoiţi să recurgă la străine sau, mai simplu, să evite subiectul. În cazul părintelui Feier se poate vorbi de un mare curaj în abordarea unui astfel de subiect. Cu certitudine, curajul este susţinut de capacitatea de a crea legături uimitoare între diferite documente, de a găsi în ele valorile ce ne definesc, de a lucra interdisciplinar şi, mai ales, susţinut de un adevărat patriotism.
Vârsta pe care o aniversează Nicolae Feier este optimă pentru un istoric preocupat să înţeleagă evenimentele şi să le analizeze din toate perspectivele posibile. Este vârsta maturităţii intelectuale, este vârsta la care un om de ştiinţă poate să aibă opinii personale, iar învăţătura pe care a acumulat-o îi dă dreptul să facă acest lucru cu rigurozitate şi înţelepciune.
Ca preot, Nicolae Feier e un continuator al Vlădicilor cărturari români din Transilvania care au ţinut trează conştiinţa ortodoxă şi naţională românească în acest teritoriu supus vitregiilor vremurilor.
Îi dorim părintelui Nicolae Feier sănătate şi viață lungă, să-şi poată continua şi desăvârşi opera.”
Dorel Cosma, președintele Uniunii Mondiale de Folclor, cetățean de onoare al Municipiului Bistrița:
„Personalitatea remarcantă a preotului profesor Nicolae Feier a depășit cu mult granițele județului și ale țării. Devenit reper cu multiple valori, viața distinsului preot profesor îmbină perfect spiritualitatea cu simțul civic și prețuirea valorilor naționale și universale. Despre partea scrisă ar fi nevoie poate de pagini întregi spre a comenta cele peste douăzeci de cărți unde-l regăsim pe cercetătorul și istoricul Nicolae Feier. Deschizător de drum în predarea religiei în școlile din Bistrița-Năsăud, fondator al Muzeului Protopopiatului Bistrițean, deputat în Adunarea Eparhială a Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, autor al remarcabilului ansamblu monumental „Panteonul Bistriței” ridicat cu fonduri proprii, evidențierea Casinei Române din Bistrița, conferințe multiple, membru al Uniunii Ziariștilor din România, membru al Societății Scriitorilor Bistrițeni, sunt doar câteva din remarcabilele realizări ale distinsului preot profesor Nicolae Feier.”
Iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa, Ioan Turc

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5