Părintele NICOLAE FEIER, propus pentru titlul de CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BISTRIŢA

Proiectul de hotărâre privind conferirea titlului de Cetăţean de onoare al municipiului Bistriţa” părintelui Nicolae Feier se află pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local de joi 27 mai

CABINET PRIMAR

Nr. 34.580 / 22.04.2021

REFERAT DE APROBARE

a propunerii de acordare a titlului de

„CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BISTRIŢA”

Domnului NICOLAE FEIER

Având în vedere meritele deosebite și contribuţia semnificativă pe care domnul Nicolae Feier a avut-o în promovarea imaginii pozitive a municipiului prin implicarea sa în viața religioasă și culturală în Bistrița pe parcursul ultimelor decenii, recomandările înaintate de:

domnul Dorel Cosma – președintele Uniunii Mondiale de Folclor, doamna Elena M. Câmpan – președintele Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, filiala Bistrița și de către scriitorul Zorin Diaconescu – președintele Societății Scriitorilor Bistrițeni „Conexiuni”, printr-o adresă comună înregistrată la Primăria municipiului Bistriţa cu nr. 31386 / 13.04.2021;

doamna Elena M. Câmpan – coordonator al Filialei „Răsunetul”, Bistrița, a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, prin adresa înregistrată la Primăria municipiului Bistriţa cu nr. 34.225 / 21.04.2021;

domnul Menuț Maximinian - managerul cotidianului „Răsunetul” Bistrița, prin adresa înregistrată la Primăria municipiului Bistriţa cu nr. 34.228 / 21.04.2021;

precum şi Raportul Direcţiei Comunicare, nr. 34.583 / 22.04.2021, propun, în calitate de Primar al municipiului Bistriţa, conferirea titlului de „Cetăţean de onoare al municipiului Bistriţa” domnului Nicolae Feier.

Amploarea activității pe care domnul Nicolae Feier a desfășurat-o până în prezent a avut un puternic impact pozitiv asupra imaginii municipiului Bistrița pe plan naţional şi internaţional şi îl recomandă cu prisosinţă pentru decernarea titlului de „Cetăţean de onoare al municipiului Bistriţa” ca expresie a aprecierii comunităţii noastre pentru o viaţă plină de realizări.

Primarul municipiului Bistriţa,

Ioan Turc

DIRECȚIA COMUNICARE

Serviciul Relaţii Publice, Comunicare

Nr. 34.583 / 22.04.2021

 

RAPORT

de prezentare a propunerii de acordare a titlului de

„CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BISTRIŢA”

Domnului NICOLAE FEIER

Distinsul preot profesor Nicolae Feier s-a născut în localitatea Domneşti, judeţul Bistriţa-Năsăud. A absolvit Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, dar și cursurile Institutului Teologic de grad Universitar din Sibiu, secţia teologie-istorie. Lucrarea sa de licenţă s-a axat pe eforturile uriaşe ale preoţimii şi intelectualităţii româneşti pentru realizarea României Mari şi apoi a instituţiilor noii realităţi politico-naţionale româneşti de acum un veac, devenind un preţios documentar pentru Istoria Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului şi a noilor instituţii româneşti din capitala Ardealului.

Altruist, intelectual rafinat și mult apreciat ca duhovnic și îndrumător spiritual, înzestrat cu o adâncă înțelegere nu doar a naturii umane, părintele Nicolae Feier și-a onorat chemarea ducând la bun sfârșit inițiative și preocupări salutare desfășurate în varii domenii.

Ca muzeograf a inventariat - sub autoritatea Arhiepiscopiei Clujului și a Muzeului Judeţean Bistriţa-Năsăud, prin grija protopopilor Ioan Dâmbu şi Simion Creţa - toate bunurile de patrimoniu ale parohiilor din judeţul Bistriţa-Năsăud, în special fondul de carte foarte veche, până la anul 1850, precum şi toate icoanele şi iconostasele patrimoniului cultural naţional al județului. A fondat Muzeul Protopopiatului Bistriţa - unul dintre cele mai valoroase din ţară datorită cărţilor străvechi, unele în ediţie princeps, găsite în altarele şi stranele bisericilor noastre ardelene, cele mai multe fiind „cărţi călătoare venite în desagi de peste munţi ca să întreţină viu sufletul neamului nostru oprimat”.

În ceea ce privește preoția, în 1981 a fost hirotonit preot pe seama Parohiei Ortodoxe Române din localitatea Gledin, judeţul Bistriţa-Năsăud, unde a slujit până în 1994.

În perioada 1987-1994 a construit din temelii o biserică în vremuri ostile pentru asemenea ctitorii. A reconstruit casa parohială şi anexele gospodăreşti și a redobândit, după revoluţia din 1989, toate terenurile pe care le-a deţinut anterior parohia și a amenajat un paraclis în interiorul şcolii.

Din anul 1994 este preot în Bistriţa, la Parohia „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”.

La 90 de ani de la Marea Unire părintele Nicolae Feier a ridicat în centrul Bistriţei, cu eforturi proprii, ansamblul monumental „Panteonul Bistriţei” și a participat la restaurarea din temelii a celei mai vechi biserici din nordul Ardealului, Catedrala Coroanei Maicii Domnului „Panta Nassa”, respectiv la redarea unei noi fațade a „Palatului Casinei Române” din Bistriţa.

Nicolae Feier a publicat numeroase cărţi cu tematică teologică, istorică şi de mitologie românească:

- Cuviosul Ierarh Pahomie de la Gledin. Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2003. Documentaţie istorică pentru canonizare;

- Panteonul bistriţenilor, Editura „Karuna”, Bistriţa, 2008;

- Sfinţi Români. Atanasie Todoran, Vasile din Telciu, Grigore din Zagra, Vasile din Mocod. Tentative de catolicizare a ortodocşilor transilvăneni. Ed. „Karuna”, Bistriţa, 2005. Documentaţie istorică pentru canonizare;

- Al II-lea acatist al Sf. Pahomie de la Gledin. Versuri. Ed. „Karuna”, Bistriţa, 2008;

- Zestrea strămoşească. Pagini alese din mitologia şi istoria strămoşilor neamului românesc. Editura „Karuna” Bistriţa, 2009;

- Ţara Bistriţei. Pagini de istorie străveche şi mitologie ale Neamului românesc. Ed. „Nico”, Târgu Mureş, 2009;

- Bessii. Pileaţii daci sau tarabostesii, Ed. „Karuna” Bistriţa, 2010;

- Episcopi în mănăstirile străvechi ale Ţării Bistriţei. Ed. „Karuna”, Bistriţa, 2011;

- Anaforaua liturgică a Sf. Vasile cel Mare. Ed. „Karuna”, Bistriţa, 2012;

- Stai neclintit în credinţă şi fereşte-te de ispititori. Ed. „Karuna”, Bistriţa, 2014;

- Puterea rugăciunii. Perlele coroanei Liturghiilor ortodoxe. Ed. „Karuna”, Cluj-Napoca, 2017;

- Lumina lui Hristos luminează tuturor! Ed. „Karuna”, Cluj-Napoca, 2018;

- Părinţii neamului românesc. Pagini celebre ale istoriei şi mitologiei românilor. Ed. Nosa nostra , Bistriţa, 2021;

- Domneşti – Bileag – Neridon – o vatră multimilenară. Ed. Nosa nostra, Bistriţa, 2018;

- Casina Română din Bistriţa – Ed. Nosa Nostra, Bistriţa, 2018 (face parte din primele zece cărţi alese de UBB, care omagiază centenarul Marii Uniri);

- De ce suntem ortodocşi - Ed. Karuna, Cluj-Napoca, 2019;

- Viaţa şi activitatea consilierului eparhial dr. Sebastian Stanca. I.T.U. Sibiu, 1980-2021.

Numeroase articole au văzut lumina tiparului sub egida unor publicații din Bistrița, Cluj-Napoca și Tîrgu-Mureș etc. pe teme de cultură istorie, teologie şi mitologie.

Din 1999 a realizat emisiunile „Lumină lină” şi „Biserica din inima mea” la AS TV, emisiuni care au ajuns la peste o mie de ore de emisie. Pe parcursul a peste 20 ani de muncă asiduă au fost abordate sistematic toate disciplinele didactice teologice: teologie biblică, exegetica, morala dogmatică (s-a bucurat de cea mai extinsă abordare), catehetica, omiletica, apologetica cu accent pe sectologie, istoria Bisericii ortodoxe române, istoria Bisericii universale, istoria religiilor şi mitologia, liturgica teoretică şi practică, tipicul, arta sacră etc. Emisiunea a devenit „O adevărată academie de teologie, istorie şi cultură”, spunea prof. Dr. Dr. Ana Tătar.

Părintele Nicolae Feier a primit, an de an, numeroase premii de excelenţă din partea presei, instituţiilor civile şi de cultură. Susţine numeroase conferinţe cu tematică istorică, teologică şi mitologică la Universitatea „Babeş-Bolyai” în cadrul facultăților de Teologie, Istorie, Filologie şi Chimie și are o fructuoasă colaborare ca „profesor visiting” cu Institutul Cultural Român, susţinând diferite conferinţe internaţionale.

A coordonat educația religioasă în școli la începutul anilor 1990 și a făcut parte din „corpul de inspectori școlari de religie” al cărui realizare, în anul 1996, a fost introducerea religiei ca disciplină în trunchiul comun educațional obligatoriu pentru școală, opționalitatea funcționând plenar la nivelul de accesare al elevilor, părinților sau tutorilor legali, cărora li s-a dat posibilitatea de opțiune asupra confesiunii sau non-apartenenței religioase. A fost primul inspector şcolar de religie din ţară, angajat al I.S.J. Deţine funcţia până în anul 2001 când nu mai exista, practic, nici o clasă din județul nostru la care să nu se predea „Religia”.

A participat activ la îndrumarea primilor absolvenţi de teologie-litere, la asigurarea bazei materiale necesare predării religiei, respectiv în colectivele redacţionale de întocmire a manualelor şi, mai ales, la elaborarea Programei Naţionale pentru disciplina religie la toate nivelurile educaţionale.

A fost ales, de către preoţii Protopopiatului Bistriţa, deputat în Adunarea Eparhială a Arhiepiscopiei Vadului Feleacului şi Clujului, în mai multe legislaturi consecutive, funcţionând în Comisia de cultură şi învăţământ.  

Potrivit noului Statut al  B.O.R. care stipulează că o persoană nu poate deţine această demnitate decât pe parcursul a două legislaturi, I.P.S. Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei i-a acordat în mod excepţional statutul de „Membru de onoare” al acestei înalte instituţii eclesiale, prin decizia chiriarhală nr. 2642 din 3 iunie 2014, alături de doi academicieni, un profesor universitar şi un avocat.

Iată cum îl descrie Î.P.S. Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei al Clujului, Sălajului şi Maramureşului pe părintele Nicolae Feier:

„Un iconom al tainelor lui Dumnezeu. Părintele prof. Nicolae Feier este un om profund, intelectual rafinat, preocupat de multe lucruri frumoase. Îl pasionează Istoria Bisericii Române şi multe aspecte ale zbuciumatei vieţi transilvane din veacurile trecute. Dar, preot fiind, îl pasionează teologia în general şi teologia liturgică în special”.

Augustin Zegrean, fost președinte al Curţii Constituţionale a României:

„În existența unei comunităţi şi a unei naţiuni sunt esenţiale reperele spirituale, culturale, civice, atât în epoci binecuvântate, cât și în vremuri de restrişte. Pentru comunitatea bistriţeană, părintele Nicolae Feier este un astfel de reper cu valoare multiplă. Odată cu venirea domniei sale în municipiul Bistriţa, eveniment petrecut cu mai bine de douăzeci de ani în urmă, s-a înregistrat o schimbare benefică pe toate coordonatele spirituale, iar efectele acesteia s-au extins dincolo de hotarele judeţene, fapt confirmat prin recunoaşterea calităţilor sale intelectuale şi scriitoriceşti la nivel naţional.

În personalitatea părintelui Nicolae Feier coabitează perfect cultura cu spiritualitatea, simţul civic cu cel militant pentru afirmarea valorilor naţionale.

Apreciem în mod deosebit preocuparea preotului şi istoricului Nicolae Feier pentru istoria antică şi medievală a României, în special pentru istoria Transilvaniei. Se ştie că Transilvania are un destin istoric mai complicat, diferit de al celorlalte două principate româneşti, datorită poziţiei geografice şi desfăşurării evenimentelor. Pe de altă parte, există puţine documente în limba română pe acest subiect, istoricii fiind nevoiţi să recurgă la <izvoare> străine sau, mai simplu, să evite subiectul. În cazul părintelui Feier se poate vorbi de un mare curaj în abordarea unui astfel de subiect. Cu certitudine, curajul este susţinut de  capacitatea de a crea legături uimitoare între diferite documente, de a găsi în ele valorile ce ne definesc, de a lucra interdisciplinar şi, mai ales, susţinut de un adevărat patriotism.

Vârsta pe care o aniversează Nicolae Feier este optimă pentru un istoric preocupat să înţeleagă evenimentele şi să le analizeze din toate perspectivele posibile. Este vârsta maturităţii intelectuale, este vârsta la care un om de ştiinţă poate să aibă opinii personale, iar învăţătura pe care a acumulat-o îi dă dreptul să facă acest lucru cu rigurozitate şi înţelepciune.

Ca preot, Nicolae Feier e un continuator al Vlădicilor cărturari români din Transilvania care au ţinut trează conştiinţa ortodoxă şi naţională românească în acest teritoriu supus vitregiilor vremurilor.

Îi dorim părintelui Nicolae Feier sănătate şi viață lungă, să-şi poată continua şi desăvârşi opera.”

Dorel Cosma, președintele Uniunii Mondiale de Folclor, cetățean de onoare al Municipiului Bistrița:

„Personalitatea remarcantă a preotului profesor Nicolae Feier a depășit cu mult granițele județului și ale țării. Devenit reper cu multiple valori, viața distinsului preot profesor îmbină perfect spiritualitatea cu simțul civic și prețuirea valorilor naționale și universale. Despre partea scrisă ar fi nevoie poate de pagini întregi spre a comenta cele peste douăzeci de cărți unde-l regăsim pe cercetătorul și istoricul Nicolae Feier. Deschizător de drum în predarea religiei în școlile din Bistrița-Năsăud, fondator al Muzeului Protopopiatului Bistrițean, deputat în Adunarea Eparhială a Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, autor al remarcabilului ansamblu monumental „Panteonul Bistriței” ridicat cu fonduri proprii, evidențierea Casinei Române din Bistrița, conferințe multiple, membru al Uniunii Ziariștilor din România, membru al Societății Scriitorilor Bistrițeni, sunt doar câteva din remarcabilele realizări ale distinsului preot profesor Nicolae Feier.”

Elena M. Cîmpan, coordonator al filialei „Răsunetul” a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România:

„Pentru activitatea sa deosebită, preotul cărturar Nicolae Feier este recompensat cu numeroase premii ce încununează o densă și prodigioasă activitate culturală și publicistică. Filiala noastră îl recomandă călduros pe preotul Nicolae Feier pentru a deveni cetățean de onoare al Bistriței, în continuarea unei bune tradiții, cu oameni de seamă ai acestor locuri.”

Menuț Maximinian, director al cotidianului „Răsunetul”:

„Implicat în viața religioasă și culturală a urbei noastre, Cetățean de onoare al comunei natale – Mărișelu, deținător de premii și medalii în cele mai îndepărtate colțuri ale lumii, părintele profesor Nicolae Feier, prin prezența sa, a fost un adevărat ambasador cultural și religios al orașului nostru. Biserica <Coroana> din Bistrița este una vie, în care vin mulțime de credincioși pentru a asculta cuvântul de învățătură al părintelui Feier. Considerăm că, alături de numele din galeria Cetățenilor de onoare ai Bistriței, un loc aparte îl are și părintele profesor Nicolae Feier, despre care putem afirma că este personalitatea ce s-a ocupat, prin cărțile editate, de apărarea valorilor străbune.

Acordarea titlului de Cetățean de onoare părintelui profesor Nicolae Feier este un gest firesc de încununare a activității religioase și culturale pentru un om care toată viața a slujit neamul românesc.”

 

                   Director executiv,                          Șef Serviciul Relații Publice,

                  Nicolae Chirleșan                                      Comunicare, Mihai Ruști

 

     ROMÂNIA

JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD                                                 (PROIECT)          

     MUNICIPIUL BISTRIŢA

        CONSILIUL LOCAL

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind conferirea titlului de „Cetăţean de onoare al municipiului Bistriţa” domnului NICOLAE FEIER

Consiliul local al municipiului Bistriţa, întrunit în şedinţă ordinară în data de ____.05.2021;

Având în vedere:

Adresa comună semnată de domnul Dorel Cosma – președintele Uniunii Mondiale de Folclor, doamna Elena M. Câmpan – președintele Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, Filiala Bistrița și de către scriitorul Zorin Diaconescu – președintele Societății Scriitorilor Bistrițeni „Conexiuni”, înregistrată la Primăria municipiului Bistriţa cu nr.31386/13.04.2021;

Adresa doamnei Elena M. Câmpan – coordonator al Filialei „Răsunetul” Bistrița, a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, înregistrată la Primăria municipiului Bistriţa cu nr.34.225/21.04.2021;

Adresa domnului Menuț Maximinian – director al cotidianului „Răsunetul” Bistrița, înregistrată la Primăria municipiului Bistriţa cu nr.34.228/21.04.2021;

Referatul de aprobare nr.34.580/22.04.2021 al Primarului municipiului Bistriţa privind acordarea titlului de „Cetăţean de onoare al municipiului Bistriţa” domnului Nicolae Feier pentru contribuţia importantă în promovarea imaginii municipiului Bistriţa;

Raportul nr.34.583/22.04.2021 al Direcţiei Comunicare;

Avizul ______________ nr.__________/2021 al Comisiei economice;

Avizul ______________ nr.__________/2021 al Comisiei de urbanism;

Avizul ____________ nr.___________/2021 al Comisiei juridice și administrație publică locală;

în conformitate cu:

prevederile Regulamentului de acordare a titlului de „Cetăţean de onoare al municipiului Bistriţa”, precum şi ale Statutului municipiului Bistriţa - cap. VII, din anexa la Hotărârea Consiliului local al municipiului Bistriţa nr.15/26.02.2009 privind aprobarea Statutului municipiului Bistriţa,

în temeiul art.129 alin.(13) și art.139 alin.(1), alin.(6) din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

ART.1. – Se conferă titlul de „Cetăţean de onoare al municipiului Bistriţa” domnului Nicolae Feier, cu domiciliul în Bistriţa, pentru contribuția semnificativă în promovarea imaginii pozitive a municipiului, înfăptuită pe parcursul ultimelor decenii printr-o remarcabilă implicare în viața religioasă și culturală a municipiului.

ART.2. – Însemnele care atestă calitatea de Cetăţean de onoare al municipiului Bistriţa vor fi înmânate în cadru festiv.

ART.3. – Primarul municipiului Bistriţa va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

ART.4. – Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al municipiului Bistriţa în şedinţă ordinară, cu respectarea art.139 alin.(1), alin.(6) din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de ___ voturi „pentru”, ___ voturi „împotrivă” şi ___ abţineri.

ART.5. – Secretarul general al municipiului Bistrița, prin Compartimentul pregătire documente, contencios va comunica prezenta hotărâre:

- domnului Nicolae Feier, cu domiciliul în municipiul Bistriţa;

- Direcţiei Comunicare;

- Primarului municipiului Bistriţa;

- Instituţiei Prefectului – Judeţul Bistriţa-Năsăud.

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE INIŢIAT DE,                       AVIZ DE LEGALITATE,

                      PRIMAR                                                   SECRETAR GENERAL,

                   IOAN TURC                                                    FLOARE GAFTONE

 

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI

A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 27.05.2021

 

 1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Bistriţa
 2. Întrebări şi interpelări adresate executivului de către consilierii locali
 3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Bistriţa din data de 25.03.2021
 4. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „Cetăţean de onoare al municipiului Bistriţa” domnului NICOLAE FEIER

- iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa

- Aviz comisii – Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectelor care vor beneficia de cofinanţare de la bugetul local al municipiului Bistriţa pe anul 2021, în baza Legii nr.350/2005

- iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa

- Aviz comisii – Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local

 1. Proiect de hotărâre privind aderarea Municipiului Bistrița la inițiativa Comisiei Europene ”Acordul privind orașele verzi”

- iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa

- Aviz comisii – Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii contractului de delegare a gestiunii prin concesionare, a serviciului de iluminat public din Municipiul Bistriţa şi localităţile componente, către Societatea ELBA COM S.A.

- iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa

- Aviz comisii – Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea susţinerii financiare a Clubului Sportiv Municipal Bistriţa pentru activitatea sportivă a copiilor, juniorilor şi tineretului

- iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa

- Aviz comisii – Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local

 1. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Bistriţa a unor imobile-teren situate în municipiul Bistrița, având destinația de stradă

- iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa

- Aviz comisii – Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local

 1. Raportul de activitate nr.700/10.05.2021 al administratorului Societăţii Business Park Bistriţa Sud SRL, înregistrat la Primăria municipiului Bistriţa cu nr.40088/12.05.2021, pentru trimestrul I al anului 2021

 

 1. Diverse

 

SECRETAR GENERAL,

FLOARE GAFTONE

Comentarii

22/05/21 21:40
Mihai Mircea

Distinsul părinte expert în beși nu cred căci își dorește o asemenea preamărire lumească!

22/05/21 22:20
prof. Vasile G...

Mă bucur că în căile vieții mele mi-a fost dat să întâlnesc o personalitate de anvergura teologico-culturală a Părintelui Nicolae, adevărat tribun al acestor vremi. Am văzut în domnia sa Harul lui Dumnezeu în lucrare, mai mult decât în toți oamenii, fie că vorbea la amvon, în mass-media sau în cărțile scrise, ctitor eclezial și unui impresioantul Panteon.
Perspectiva creștină asupra istoriei naționale îi asigură o aură unică, de iubitor de Dumnezeu și de țară, aceste două caracteristici fundamentale ale marilor personalități. Felicităm redacția cotidianului de față pentru ideea de a prezenta și celor ce nu l-au putut cunoaște, câteva coordonate esențiale ale unei prodigioase activități, ce mă uimește mereu și mereu.

23/05/21 11:53
Iosif

Motto:
„De aceea, pledoaria mea nu este contra unor abordări, contra unor școli istorice sau numite „istorice” și nici contra unor persoane și personalități preocupate de trecut, ci este – simplu – o pledoarie pentru istorie și pentru istoric, pentru acea istorie privită ca formă de cunoaștere a vieții oamenilor în funcție de criteriul adevărului și pentru acel istoric care este specialist”.
(Acad. Ioan Aurel POP- Statutul istoriei și al istoricului la un secol de la Marea Unire)

In RAPORTUL de prezentare a propunerii de acordare a titlului de „CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BISTRIŢA” preotului NICOLAE FEIER i se atribuie calităti pe care "vasăzică nu le are" cum ar spune Caragiale.
Intre acestea se numără si calitatea de istoric. Numai că tocmai tocmai in acest domeniu al istoriei a dat dovadă cel putin de amatorism. In anul 2015, preotul Nicolae Feier sustinea o enormitate cum că „biserica de la Coroana” cea mai veche din Bistriţa, cunoscută în Evul Mediu drept Mănăstirea Minorită a aparţinut dintotdeauna călugărilor ortodocşi. El susţine răspicat că:
„A fost găsit un document care mi-a demolat toată ştiinţa despe acest subiect... Această biserică, printr-un ordin, o lege a episcopului Transilvaniei Andei Szekey abia în 1336 a fost luată de la grecii schismatici, adică, mai pe româneşte de la românii ortodocşi şi a fost dată ordinului fraţilor minoriţi ai ordinului Sfântului Francisc de Assisi... Dacă veţi să vă documentaţi asupra acestui fapt, intraţi pe Google, la Misterele Bistriţei, şi citiţi acolo că doamna Milea publică pentru prima dată documentul acesta în care se arată că biserica este luată de la românii ortodocşi şi dată fraţilor minoriţi..."
La data când preotul Nicolae Feier a scos de la naftalină documentul cu pricina, Biserica de la Coroana era revendicată in instantă de Biserica Greco-Catolică. Intâmplător sau nu procesul care a durat de mai mulți ani și a fost câștigat de ortodocși la sfârsitul anului 2015. Se pune intrebarea cât o fi contat argumentul preotului Feier in procesul juridic.
In numele adevarului, reamintim ca in 1893 biserica (fosta a minoritilor) impreuna cu ansamblul manastiresc nefolosit la vremea respectivă, fusese cumpărate de Biserica Greco-catolică, cu suma de 35.000 de florini avand in vedere ca la acea vreme romanii nu aveau voie sa isi construiasca biserica in interiorul orasului. Biserica Greco-Catolica a avut un rol esential in emanciparea si realizarea unitatii nationale a romanilor. Insusi marele istoric Nicolae Iorga a spus că toată diplomaţia României de 100 de ani nu a făcut atâta pentru a fi europeni, cât a făcut Biserica Greco-Catolică. Prin urmare, Biserica de la Coroana este biserica de suflet a greco-catolicilor bistriteni, fiind martora activa la evenimente importante de traire si simtire ramaneasca, culminand cu Marea Unire de la 1918. De aici a plecat spre Alba Iulia delegatia romaneasca participanta la Marea Adunare Nationala convocată de către Marele Sfat Național Român, prin Consiliul Național Român Central de la Arad, dupa ce “Credentionalele” fusesera sfintite in Biserica Romana Unita din Bistrita. De la Marea Unire se trage numele de Piata Unirii si nu are nimic in comun cu Mica Unire, chiar daca un primar incult a mutat aici bustul lui Cuza de la IJP, creind o confuzie publica legata de numele pietei. În 1948 regimul comunist a desfiinţat Biserica Greco-catolică, drept urmare şi biserica a fost preluat de către ortodocşi, iar in una din cladirile ansamblului manastiresc a functionat multa vreme Muzeul Bistritean. Dupa 1989, nu doar ca nici macar biserica nu a fost retrocedata adevaratilor proprietari greco-catolici, dar ortodocsi au pus stapanire si pe cladirile manastiresti ca si cum ar fi ale lor. De altfel, inainte de 1989 Protopopiatul ortodox din Bistrita a functionat la „Catedrala Ortodoxa” de pe str. Odobescu, avand hramul „Sfintii trei ierarhi” acesta fiind primul edificiu, construit în Bistriţa, pentru cultul ortodox. Nu intamplator acolo se afla si mormantul lui Grigore Pletosu, primul protopop ortodox al Bistritei. Ierarhii ortodoxiei bistritene sunt in stare sa-si nege propria lor istorie pe aceste meleaguri numai pentru a nu renunta la ceea ce nu le apartine.
Nu intâmplător academicianul Ioan-Aurel Pop făcea un apel pentru ca istoria adevarată să fie făcută de specialisti in domeniu pe bază de izvoare si fapte autentice.

23/05/21 14:51
Eugen

Arareori o comunitate precum urbea noastră are privilegiul muncii unor oameni deosebit de energici, cultivați și automotivați pentru a cerceta și a supune atenției mult mai mult decât fărâme de istorie din existența predecesorilor noștri. Felicitări și mulțumiri unuia dintre cei mai vrednici slujitori ai Domnului !

23/05/21 21:20
Ionică

Ortodocșii de la ,[email protected], dragă Iosife, sunt ortodocșii de totdeauna, plus greco-catolicii care după 1948 au reluat ortodoxia întreruptă prin Uniația de la 1700, plus tunurile lui Buckow ca ajutor, iar greco-catolicii de azi sunt comuniștii de dinainte de 1989, care neștiind unde s-o apuce, s-au declarat greco-catolici și gata să fie moștenitori de averi și biserici.

23/05/21 21:43
Ion

Ce școli de literatură a absolvit Caragiale șau ce studii militare avea Napoleon, dle. Iosif? Câți savanți autori de uimitoare descoperiri au ajuns faimoși fără a avea ,,specialzare”? Și câți istoricii de trei lei au făcut fără folos studii superioare. Specializarea șlefuiește un dar nativ, dacă îl ai și nu poate da strălucire la ce nu ai.

24/05/21 10:20
Mateuț Marina

Domnul primar al muncipiului ar trebui mai întăi să-l chestioneze pe distinsul preot prof dr. Feier Nicolae dacă își dorește acest petic de hârtie. Eu cred că nu. De ce să fie ispitit cu lucruri deșarte? De la amvon vorbește atât de măiestrit! Este și un mare poet - socotim noi. Iar papistașii să nu mai fie plini de ură și răutate! Cred că Preafericirea Sa nu se cramponează de asemenea titluri inutile. Iar săritorului actual primar i-am recomanda să sprijine cu adevărat cultura.

24/05/21 18:15
Ion

Dacă părintele ar fi doar preot, da, de acord, însă este deja un reputat om al istoriei. Acest efort intelectual excede amvonului, fiind concretizat în lucrări de mare valoare și frumusețe și merită orice distincție. Dacă e preot, restul de realizări nu trebuie recunoscute și prețuite? Credem că dimpotrivă. Nu am fi cu dreptate, stimată dnă.Mateuț M.

24/05/21 21:59
LIM

Niciodată o persoană care contează nu renunță la distincția unei colectivități. Nu e vorba de modestie, ci de îmbărbătare.

25/05/21 08:04
viorica rus

De-adevăratelea, preotul Nicu Feier este o personalitate copleșitoare prin activitatea de autor de carte cu tematică istorică, prin amplele ipoteze pe care le contrapune istoriei oficiale, constituită și jefuită de austro-ungarii catolici sau de culte, secte protestante unite într-un contrapunct antiromânesc. Vrednicul slujitor la altar face oficiul unor veritabile conferințe de istorie românească înnoită, duminică de duminică, substituind carențele școlii oficiale și opunându-se asaltului antiromânesc al globaliștilor pe linie maghiară, principalii beneficiari ai deznaționalizării românilor și risipirii lor.
Preotul Feier este singur pe această redută pe care și-a făcut altar de conștiință pentru apărarea românismului în casa sa.
Acestea sunt numai două aspecte care sprijină demersul celor trei formulat către primăria Bistrița!
Domnul să-i dea putere, să apere Biserica ortodoxă, împotriva papistașilor agresivi, hulpavi care o istorie întreagă ne-au umilit socotindu-ne schismatici!

25/05/21 08:05
viorica rus

De-adevăratelea, preotul Nicu Feier este o personalitate copleșitoare prin activitatea de autor de carte cu tematică istorică, prin amplele ipoteze pe care le contrapune istoriei oficiale, constituită și jefuită de austro-ungarii catolici sau de culte, secte protestante unite într-un contrapunct antiromânesc. Vrednicul slujitor la altar face oficiul unor veritabile conferințe de istorie românească înnoită, duminică de duminică, substituind carențele școlii oficiale și opunându-se asaltului antiromânesc al globaliștilor pe linie maghiară, principalii beneficiari ai deznaționalizării românilor și risipirii lor.
Preotul Feier este singur pe această redută pe care și-a făcut altar de conștiință pentru apărarea românismului în casa sa.
Acestea sunt numai două aspecte care sprijină demersul celor trei formulat către primăria Bistrița!
Domnul să-i dea putere, să apere Biserica ortodoxă, împotriva papistașilor agresivi, hulpavi care o istorie întreagă ne-au umilit socotindu-ne schismatici!

25/05/21 16:32
Mateuț Marina

Aveți mare dreptate, doamnă Vica Rus. Papistașii sunt cu globalizarea, cu setea de putere și de dominație a Papalitîții. Preasfinția Sa, părintele Nicu Feier, este o personalitate uriașă, poate cea mai uriașă, a municipiului Bistrița și a întregului județ. Dar nu renunț la ideea că Domniei Sale îi este indiferent acest titlu la care se înghesuie tot felul de persoane. Cred că zâmbește îngăduitor la părerile noastre pro și contra.

26/05/21 04:18
A

Stimată Mateuț Marina, subtil ați vrea să-l determinați să refuze :)
Dar e nepoliticos să refuzi un cadou... Mai bine nu v-ați zbate atât. Cu siguranță, preotul a fost informat în prealabil (și înainte de a fi ajuns informația în presă) și cu siguranță știe de ce acceptă - poate, din politețe. Nu e treaba noastră. Mai bine să ne bucurăm că activitatea sa nu a trecut neobservată și i se recunosc meritele (cinste tuturor celor care i le recunosc).

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5