Parlamentarii PSD BN au depus un memoriu la Prefectură şi la IŞJ prin care cer stoparea politizării în şcoli!

Deciziile de numire a noilor directori în timpul anului școlar sunt extrem de păguboase pentru elevi! Deputații Ivan Bogdan Gruia și Suciu Vasile Daniel și senatorul Ioan Deneș au depus astăzi un memoriu la Instituția Prefectului și Inspectoratul Școlar Județean prin care solicită oprirea politizării școlilor din județ.
Tot ce se întâmplă acum cu aceste numiri fantasmagorice nu e altceva decât o greșeală catastrofală pentru învățământul preuniversitar. Posturile de director trebuie să fie ocupate de experți în management școlar în baza unui concurs cât mai transparent și independent.
Prin aceste numiri politice la cârma școlilor, ISJ BN nu face altceva decât să afecteze dreptul elevilor la un învățământ predictibil, stabil și eficient!
Domnul Mihai Mureșan (PNL), inspectorul școlar general, avea obligația de a depune diligențe pentru organizarea concursurilor și a asigura astfel predictibilitate managementului resurselor umane la nivelul fiecărei unități de învățământ. Această obligație NU a fost îndeplinită.
Printre consecințele acestor decizii se numără:
- noul director își va înceta activitatea didactică și va fi degrevat de ore, ceea ce înseamnă că postul pe care l-a ocupat devine vacat temporar înainte de finalizarea primului semestru al anului școlar;
- profesorii riscă să intre în rândul șomerilor
- cum se va asigura activitatea de predare – învățare la clasă până la aducerea unui nou profesor, rămâne o enigmă
-evaluarea elevilor pentru sfârșitul primului semestru este una compromisă
- elevul nu cunoaște cerințele și așteptările noului dascăl
- clasele la care a predat noul director rămân descoperite la materia respectivă
La nivelul județului Cluj s-a adoptat soluția ca directorii cărora le-a încetat mandatul de director prin ajungere la termen să fie cadrele didactice detașate temporar pe această funcție până la finalul cursurilor școlare. De ce elevii din județul nostru sunt discriminați în aplicarea legii în rezolvarea aceleiași situații?!
Condamnăm vehement aceste decizii nelegale care afectează clasele de elevi direct vizate de aceste numiri. Procesul de învățământ la nivelul județului Bistrița-Năsăud este subminat, fapt pentru care se impune reconsiderarea actelor de numire.
Textul integral al memoriului depus de cei doi deputați, mai jos
„CĂTRE Inspectorul școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Bistrița-Năsăud
Subsemnații Ivan Bogdan Gruia, Suciu Vasile Daniel, în calitate de deputați în Camera Deputaților a României și Deneș Ioan, în calitate de senator în Senatul României, formulăm prezenta
petiție de revocare a deciziilor de numire a noilor directori din unități de învățământ din județul Bistrița- Năsăud
solicitându-vă respectuos să procedați la revocarea acestor decizii, întrucât este afectat dreptul elevilor la un învățământ predictibil, stabil și eficient
Susținem petiția cu următoarele argumente:
Suntem cu toții de acord ca mandatele actualilor directori de unități de învățământ din județul Bistrița- Năsăud au încetat prin ajungere la termen. Deși, inspectorul școlar general avea obligația de a depune diligențe pentru organizarea concursurilor și a asigura astfel predictibilitate managementului resurselor umane la nivelul fiecărei unități de învățământ, această obligație nu a fost îndeplinită.
Deciziile de numire a noilor directori în timpul anului școlar sunt extrem de paguboase pentru elevi. Primele consecințe ale deciziilor sunt următoarele:
- profesorul căruia i-a încetat mandatul de director se va întoarce pe postul pentru care s-a titularizat și va relua activitatea de predare- învățare la clasele la care ar fi predat dacă nu ar fi fost director
- profesorul care a predat la clasele respective își va înceta activitatea, mai înainte ca primul semestru al anului școlar să fie încheiat, și fie se va reîntoarce la postul de unde a fost detașat, fie va intra în rândul șomerilor ( situația suplinitorilor)
- profesorul care a predat la clasele la care ar fi predat profesorul detașat pe postul liber temporar urmare a ocupării funcției de director își va înceta activitatea de predare- învățare la clasele respective și fie se va întoarce la postul de unde a fost detașat, fie va intra în rândul șomerilor
- noul director numit în baza noii decizii va fi degrevat de ore, asta înseamnă că postul pe care l-a ocupat devine vacant temporar înainte de finalizarea primului semsetru al anului școlar
- cum se va asigura activitatea de predare- învățare la clasele respective până la aducerea unui nou profesor, rămâne o enigma
Consecințele asupra elevilor din clasele vizate direct de situația creată de deciziile de numire a noilor directori sunt nefaste:
- Evaluarea elevilor pentru sfârșitul primului semestru este una compromisă, elevul fiind evaluat doar din perspectiva cunoștințelor teoretice, fiind imposibilă evaluarea practică- portofoliu, proiect, evaluarea întergii activități pe parcursul semestrului, întrucât dascălul sub supravegherea căruia a fost demartă procedura elaborării portofoliului sau a proiectului și-a încetat activitatea, iar elevul nu cunoaște cerințele și așteptările noului dascăl în acest tip de evaluare
- Este exclusă orice posibilitate ca în această perioadă elevii să beneficieze de activitatea de consolidare a cunoștințelor, întrucât noul dascăl nu cunoaște particularitățile de învățare individuale ale fiecărui elev, dificultățile pe care acesta le-a întâmpinat pe parcursul semestrului și nici cerințele unei pregătiri individuale, ceea ce acutizează starea de stress a minorului cu consecința abandonului școlar
- Apoi, clasele la care a predat noul director rămân descoperite la materia respectivă, în condițiile în care învățământul se desfășoară on line și e nevoie de nou profesor
- Și pentru aceste clase activitatea de evaluare semestrială este mai mult decât compromisă
Menționăm că, în fine, la nivel de politici este important de remarcat că în 2006 Consiliul European și‑a lansat programul intitulat „Construirea unei Europe cu și pentru copii” – un plan de acțiune transversală menit să abordeze problematica drepturilor copilului, care include adoptarea unor instrumente de definire a standardelor într‑o gamă largă de domenii. Prioritățile actuale se axează pe patru domenii principale:
• promovarea serviciilor și sistemelor în interesul copilului;
Categoric, aceste decizii nu promovează sistemul de învățământ in interesul copilului, astfel încât sunt contrare exigențelor europene.
Într-o altă ordine de idei, deciziile respective nu satisfac cerința unei juste motivări, astfel încât actul respectiv să fie în concordanță cu cerințele instanței europene. Sub aspectul motivării actului administrativ, Curtea Europeană de Justiţie a reţinut că motivarea trebuie să fie adecvată actului emis şi trebuie să prezinte de o manieră clară algoritmul urmat de instituţia care a adoptat măsura atacată, astfel încât să li se permită persoanelor vizate motivarea măsurilor şi de asemenea, să permită instanţelor efectuarea revizuirii actului, insuficienţa motivării sau nemotivarea atrăgând nulitatea.
În acelaşi sens, în cauza C 509/1993 s-a reţinut că o detaliere a motivelor este necesară şi atunci când instituţia emitentă dispune de o largă putere de apreciere întrucât motivarea conferă actului transparenţă, putându-se verifica în acest fel dacă actul este corect fundamentat.
Era mai mult decât necesară anunțarea intenției de recrutare a noilor directori, prezentarea modalității în care au fost alese noile persoane de către inspectorul școlar general, criteriile adoptate în alegere și justificarea că actualele cadre didactice cărora le-a încetat mandatul nu pot fi numite temporar pe funcția de director, până la finalizarea cursurilor școlare. Neparcurgerea acestor minime etape ne îndreptățesc să susținem că deciziile au fost emise printr-un exces de putere.
Într-o altă ordine de idei, la nivelul altor județe- exemplu: la nivelul județului Cluj- s-a adoptat soluția ca directorii cărora le-a încetat mandatul de director prin ajungere la termen să fie cadrele didactice detașate temporar pe această funcție pâna la finalul cursurilor școlare. Adoptându-se în aceste județe o atare conduită, opinăm că interesul superior al elevilor de predictibilitate și stabilitate a fost pe deplin respectat. Nu înțelegem de ce elevii din județul nostru sunt discriminați în aplicarea legii în rezolvarea aceleași situații.
Față de aspectele invederate, opinăm ca deciziile sunt nelegale, că afectează clasele de elevi direct vizate de aceste decizii, că procesul de învățământ la nivelul Județului Bistrița- Năsăud este subminat, fapt pentru care se impune reconsiderarea actelor de numire.
Prezenta reprezintă și procedură prealabilă, potrivit art. 7 din Legea 554/2004, modificata”

sursa: facebook PSD Bistriţa-Năsăud

Comentarii

11/01/21 13:55
Tase

Adică după ce v-aţi pus oamenii voştri peste tot, să nu nai fie schimbaţi cu nimeni, că politizăm învăţămîntul.

11/01/21 15:11
un cetatean

Voi pesedistii ati politizat sistemul de invatamant! In ultimii 5 ani tot ce misca in invatamant s-a facut pe baza carnetului de partid PSD.N-a contat nivelul de competenta, doar apartenenta politica. Ce-ar fi sa publicati toate miscarile efectuate in ultimii 5 ani in invatamantul bistritean?

11/01/21 15:37
un cetatean

Si inca ceva domnilor pesedisti, profesorii care risca sa intre in randul somerilor de ce nu ar ocupa locurile pe care acum sunt persoane care cumuleaza pensia cu salariul? Fenomen care s-a petrecut sub obladuirea voastra. asa s-a umplut sistemul de invatamant de pesedisti si familiile lor!
Ca de risipa banilor din buget nu va pasat niciodata!

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5