Activitate pozitivă pentru anul trecut

Penitenciarul Bistriţa şi-a prezentat bilanţul pentru anul 2012

La Penitenciarul Bistriţa, a avut loc acţiunea de prezentare a Bilanţului de activitate pentru anul 2012, la care au fost prezenţi dl. LUCIAN SIMAN – comisar de penitenciare – director, d-na ALEXANDRINA GAVRILAŞ – comisar şef de penitenciare-director adjunct economico-administrativ, dl. GAVRIL PĂCURAR – comisar şef de penitenciare – director adjunct siguranţa deţinuţilor şi regim penitenciare, cât şi d-şoara OPRIŞ N. – ofiţer psiholog şi purtător de cuvânt.
În prezenţa mas-mediei, dl. Lucian Siman – director, a făcut o amplă, documentată şi obiectivă prezentare a Bilanţului pe anul 2012, inclusiv video, prin prisma obiectivelor de îndeplinit, personalul Penitenciarului Bistriţa a acţionat pentru realizarea sarcinilor prevăzute în Strategia de dezvoltare a sistemului penitenciar naţional şi a Programului de activităţi al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, urmărindu-se îndeplinirea măsurilor stabilite la nivel de unitate în baza Planurilor sectoriale de muncă.
Mulţumind presei pentru participarea la această activitate s-au prezentat, cu amănunte şi motivaţii, principalele obiective care au fost îndeplinite în 2012 privind garantarea siguranţei locurilor de detenţie, activitatea pe linie de situaţii de urgenţă, activitatea pe linie de securitate şi sănătate în muncă şi protecţia mediului, producţie şi venituri proprii, management instituţional performant, folosind cu maximum de eficienţă resursele materiale şi financiare, transparenţă şi imagine reală a sistemului penitenciar, la nivelul societăţii, asistenţa medicală de calitate pentru persoanele private de libertate, educaţie şi asistenţă psihosocială etc., dintre care vom prezenta câteva şi nerealizări avute în 2012.
- Din punct de vedere al clasificării persoanelor private de libertate pe regimuri, la 31.12.2012, situaţia se prezenta astfel: 512 regim semideschis, 125 regim deschis şi 4 neincluşi;
- Comisia de propuneri pentru liberare condiţionată şi-a desfăşurat activitatea în 52 de şedinţe, fiind discutate 745 persoane, din care 446 admise, 299 respinse.
- Prin folosirea la muncă a p.p.l. în regim de prestări servicii s-au obţinut venituri în valoare totală de 1.080.666 lei, comparativ cu anul 2011 obţinându-se venituri cu 129.901 lei mai mari, iar în regim de voluntariat s-au prestat un număr de 19.008 ore, faţă de 11.033 ore acumulate în 2011;
- S-au realizat 12 exerciţii aplicative privind alarmarea, evacuarea şi stingerea incendiilor cu grupa P.S.I., din care una în comun cu pompierii militari de la I.S.U. Bistriţa-Năsăud, cu evacuarea a 111 p.p.l. din cadrul secţiei a II-a de deţinere;
Nerealizări: - În data de 15.06.2012 la unitate s-a înregistrat cu un început de incendiu la uscătoria de la atelierele de deservire, care, din fericire, fiind descoperit la timp, nu a produs pagube majore.
- Cu toate măsurile luate în anul 2012, Penitenciarul Bistriţa a înregistrat 3 accidente de muncă (cu unul mai mult faţă de 2011) cu incapacitate temporară de muncă în rândul persoanelor private de libertate la beneficiarii forţei de muncă, accidentele producându-se din vina exclusivă a acestora, prin nerespectarea instrucţiunilor proprii de securitate şi sănătate în muncă.
- Nu s-a înregistrat nicio contravenţie la regimul circulaţiei pe drumurile publice, dar unitatea s-a înregistrat cu un accident auto minor, la autospeciala BN 25 ANP, care nu a avut avarii, conducătorul auto al unităţii fiind vinovat de producerea accidentului:
- Ca şi realizare deosebită, în acest an s-a reuşit achiziţionarea a 2 autoturisme Dacia, prin Programul de reînnoire a parcului auto naţional 2012, în valoare totală de 104.916,89 lei, faţă de un autoturism în valoare de 65.664,58 lei achiziţionat în anul 2011;
Nerealizări: - Valoarea drepturilor de echipament pe anul 2012, neacordate la această dată este de 420.804,59 lei.
Realizări: - Bugetul alocat Penitenciarului Bistriţa a fost constituit din 14.094.040 lei subvenţii de la bugetul de stat şi 1.182.925 lei din venituri proprii, ceea ce reprezintă un total de 15.276.965 lei, cu 9,85% mai mult faţă de cel alocat în anul 2011. Această creştere a fost determinată de majorarea cu 10,39% a alocaţiilor bugetare şi cu 3,75% a veniturilor proprii:
- Veniturile proprii încasate în anul 2012 au fost mai mari faţă de 2011 cu suma de 37.365 lei, în procent de 3,28%;
- Sistemul de telefonie pentru p.p.l. aparţinând firmei Telpoint a fost îmbunătăţit cu aparate antivandalism şi a fost instalat de către S.C. Paytel SRL un nou sistem de telefonia pentru p.p.l. care funcţionează în paralel;
- În 10 iulie 2012, Hotelul „Bistriţa” a găzduit seminarul regional „Sprijin pentru revenirea pe piaţa muncii şi integrarea în societate a persoanelor care au fost private de libertate”, eveniment din cadrul proiectului „Viaţa după gratii” derulat de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, având ca partener Administraţia Naţională a Penitenciarelor.
Nerealizări: - Proiectul „O şansă la educaţie pentru fiecare”, redactat de către specialiştii serviciului de educaţie şi asistenţă psihosocială din penitenciarul Bistriţa, împreună cu specialişti de la Inspectoratul Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud, nu s-a realizat deoarece linia de finanţare nu s-a deschis nici în partea a doua a anului 2012.
Nerealizări: - Producerea unui incident, în data de 25.07.2012, care a constat în urcare neautorizată pe înălţimi a unei persoane private de libertate. Acest incident a relevat cunoaşterea şi stăpânirea insuficientă a modului de reacţie la producerea incidentelor şi totodată necesitatea acordării unei mai mari importanţe acestei laturi a muncii de penitenciare.
D-na Alexandrina Gavrilaş a precizat că unitatea are datorii faţă de furnizori de utilităţi, dar au de recuperat debite de 134.164 lei.
Răspunzând întrebărilor, dl. Lucian Siman a precizat că obiectivele pentru 2013 rămân aceleaşi ca pentru 2012, iar anul trecut poate fi considerat un an bun.
Au fost calificaţi în meserii de cusut încălţăminte, silvicultură, agricultură, manipulări, bunuri, curăţat – meserii având calificare scăzută sau necalificaţi pentru persoanele lipsite de libertate.
Privitor la modernizarea şi mărirea capacităţii penitenciarului, răspunzând la întrebare, s-a precizat că există studiu de fezabilitate pentru modernizare, cât şi mărirea capacităţii de deţinere, dar acest fenomen trenează foarte mult.
Peste 35% dintre condamnaţi sunt pentru acţiuni de furt din totalul persoanelor private de libertate, iar deţinutul de 28 de ani cu acel caz medical deosebit – comă – a fost internat la U.P.U. Bistriţa şi actualmente se află la Spitalul Penitenciar Dej.
Activităţi numeroase, cu implicaţii sociale, morale şi cetăţeneşti şi ne dorim scăderea numărului celor lipsiţi de libertate.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5