Pr. Vasile Beni: De ce este bine să ne facem semnul Sfintei Cruci

Ne aflăm la început de an bisericesc şi două sunt sărbătorile importante care au ca şi scop mântuirea noastră: Nașterea Maicii Domnului în ziua de 8 septembrie și Înălțarea sfintei Cruci în ziua de 14 septembrie. Şi dacă la Naşterea Maicii Domnului o prăznuim pe Maica luminii şi a bucuriei, a celei prin care  se vesteşte mila şi izbăvirea neamului omenesc. Pentru că adevărata semnificaţie şi scopul acestei naşteri, acestui eveniment mântuitor este naşterea Mesiei, întruparea Cuvântului. La sărbătoarea Înălţării sfintei Cruci ne readucem aminte de cuvintele pe care le mărturisim în Crez,, Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara, şi S-a făcut om. Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat şi a pătimit şi S-a îngropat.Şi a înviat a treia zi, după Scripturi.

Am spus întrebând de ce este bine să ne facem semnul sfintei Cruci şi de aceea aş vrea să mă opresc la câteva învăţături la această sărbătoare:  

1Un argument dovedit printr-o minune: Împăratul Constantin era în fața unei grele încercări, pentru că trebuia să se lupte cu împăratul Maxențiu a cărui armată era mai numeroasă. Întrebând-o pe mamă ce să facă, să se predea sau să se ducă la luptă, ea l-a îndemnat să se roage la Dumnezeu. Pe tânărul împărat nu l-au convins aceste cuvinte, iar Dumnezeu I se arată prin puterea Crucii  Convertirea lui Constantin cel Mare s-a petrecut în mod miraculos. I s-a arătat în vis crucea lui Hristos pe cer, sub forma unor stele luminoase şi deasupra ei scria în latină „prin acest semn va învinge”. Hristos i-a spus că îl va birui pe împăratul Ma­xenţiu - care se purta rău cu creştinii - dacă va însemna ostaşii cu acel semn. Când s-a trezit, împăratul a dat poruncă să fie pus pe arme şi pe coifuri semnul sfintei Cruci. Văzând această minune mama împăratului Constantin, după Edictul de la Mediolan din 313, când împăratul a dat libertate creștinismului, împărăteasa Elena s-a rugat lui Dumnezeu să I se descopere lemnul crucii pe care a fost răstignit Mântuitorul Hristos. S-au făcut săpături, s-au descoperit cele trei cruci și pentru că nu știau care este crucea pe care a fost răstignit Iisus, au fost aduși bolnavi cu tot felul de boli și care atunci când se atingeau de crucea pe care a fost răstignit Iisus se vindecau. Văzând minunile care se petreceau prin atingerea de sfânta Cruce, s-a construit o biserică, în cinstea ei, unde în anul 327 patriarhul Ierusalimului Macarie, la sfânta Liturghie o ridică, o înalță să o vadă toată lumea, de unde avem până astăzi sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci.  

 2. Când ne facem sfânta Cruce ne mărturisim credinţa?Pe lângă faptul că a vorbi despre Cruce, am putea spune că înseamnă că vorbim despre primul altar de jertfă, pe care s-a jertfit Fiul lui Dumnezeu, semnul Sfintei Cruci este o învăţătură pe scurt a credinţei creştine.Și Biserica ne învață și cum trebuie să îl facem: Unim degetul mare, cu cel arătător şi cel mijlociu, simbolizând Sfânta Treime. Strângem celelalte două degete în palmă, simbolizând cele două firi ale Mântuitorului: Dumnezeu adevărat şi om adevărat. Ducem cele trei degete la frunte, apoi spre mijlocul abdomenului, la umărul drept şi apoi la cel stâng; În timp ce facem semnul Sfintei Cruci, putem spune: “În numele Tatătului și al Fiului și al Sfântului Duh”, atunci când începem un lucru sau  „Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh!”, atunci când terminăm un lucru. De fiecare dată când ne facem semnul Sfântei Cruci, mărturisim credinţa în Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Cel răstignit pe Cruce, şi credinţa într-un Dumnezeu în trei ipostasuri: Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh, mărturisim un singur Dumnezeu în trei feţe dumnezeieşti, iar semnul Crucii ne aduce aminte că Fiul lui Dumnezeu, făcut om, ne-a mântuit răstignindu-Se pe Cruce. 

3. Când ne facem semnul sfintei Cruci îi mulţumim şi îi cerem ajutorul bunului Dumnezeu- Dacă suntem atenți observăm că sfânta cruce e nelipsită de pe Biserici și din Biserici, precum și din casele creștinilor, dar și de la Taine și  Ierurgii. Fiecare slujbă începe și se termină cu semnul Sf.Cruci. Prin semnul pe care îl facem  asupra noastră când ne sculăm, când mâncăm, când începem sau sfârșim un lucru, îi cerem ajutorul dar îi și mulțumim lui Dumnezeu. Cu semnul Sf.Cruci începem fiecare pâine, prin aceasta mulțumindu-I Tatălui Ceresc pentru pâinea cea de toate zilele. La Taina sf. Maslu, în rugăciunea cântată spunem că Crucea este armă împotriva diavolului. 

4. Câteva exemple pe parcursul istoriei despre sfânta Cruce: Sfântul Apostol  Andrei a fost răstignit pe cruce, iar istoria ne arată că în numele Crucii s-au ridicat domnitorii: Basarab care avea Crucea pe blazon, Mircea cel Bătrân pe platoșe, Ştefan cel Mare pe sabie, Mihai Viteazul pe buzdugan, Revoluţia de la 1848 pe tricolor și tot crucea este pe utilajele de salvare grabnică. Crucii Tale ne-nchinăm Hristoase și sfântă Învierea Ta o lăudăm și o mărim - rostim și cântăm la sărbătorile închinate Sf. Cruci.

Nicolae Steinhardt, preotul monah spunea: “Crucea, geometric şi simbolic vorbind, e semnul întretăierii celor doua planuri, e unirea dintre spiritual şi material, e metafora dublei noastre naturi: duhovnicească și pământeană. Ea ne rezumă, ne recapitulează, ne reprezintă grafic și cardinal, ne expune în dubla - paradoxală, perpendiculară, fundamentala-noastră solemnă și derizorie situație de făptură care ține deopotrivă de lume și de cer”. De-aia tu să știi creștine și aminte a -ți adduce/Şi la rău, dar și la bine/ Fă- ți cu dreapta Sf.Cruce!

 De ce este bine să ne facem ne facem semnul Sfintei Cruci? Ppentru că îl chemăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh să fie cu noi acum si în vecii vecilor. Amin !

Pr. Vasile Beni

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5