Pr. Vasile Beni: În Vinerea Mare, Hristos a murit iubind

"În mormânt, Viaţă, pus ai fost, Hristoase” Ce simbolizează trecerea pe sub Epitaf ?
Astăzi, Biserica Ortodoxă rememorează şi retrăieşte două evenimente cutremurătoare din istoria mântuirii: răstignirea Fiului lui Dumnezeu pe cruce şi punerea Sa în mormânt. Slujba scoaterii Sfântului Epitaf la Vecernie şi cântarea Prohodului la ceasul serii sunt cele mai dramatice slujbe ale Ortodoxiei, însă dincolo de acest aspect transpare, în mod surprinzător, sentimentul iubirii lui Dumnezeu care aduce nădejdea Învierii.
Dacă răsfoim cărţile de cult şi analizăm textul cântărilor din Vinerea Mare, observăm că ziua de astăzi ne pune la inimă două adevăruri paradoxale: pe de o parte, se stăruie constant asupra suferinţelor Mântuiorului, iar pe de altă parte, se invocă frecvent iubirea lui Dumnezeu. Conform logicii umane, nu prea poţi să iubeşti pe cel care trimite la moarte şi, totuşi, Mântuitorul răstoarnă această logică şi iubeşte până la capăt. De obicei, atunci când vorbim de Vinerea Mare sau Vinerea Sfintelor Patimi, vorbim, de fapt, despre iubirea lui Dumnezeu dusă dincolo de posibilităţile şi de înţelegerea omenească, dincolo de percepţia umană. Această zi sfântă din Săptămâna dumnezeieştilor şi înfricoşătoarelor Patimi ne descoperă un adevăr fundamental, acela că Dumnezeu îl iubeşte pe om, şi nu oricum: l-a creat din iubire şi, chiar în ciuda faptului că a căzut în păcatul neascultării, iubirea lui Dumnezeu nu l-a părăsit. Dumnezeu nu şi-a părasit niciodată creatura sa, cu atât mai puţin pe om, care a fost creat pentru a fi împăratul creaţiei şi pe care l-a înzestrat, ca semne ale iubirii Sale, cu conştiinţă de sine şi cu libertate. Cu toate că el a căzut, totuşi Dumnezeu nu l-a părăsit, ci l-a căutat în multiple feluri: a trimis prooroci, a trimis învăţători, a trimis judecători prin care să manifeste iubirea Sa faţă de om şi faţă de creatură, care, odată cu căderea omului, suspina şi ea pentru restaurarea fiinţială. Aşadar, Dumnezeu, pentru faptul că l-a iubit pe om, nu l-a părăsit niciodată şi de aceea a ales un plan de mântuire pentru el a cărui împlinire se vede tocmai în Vinerea Patimilor. Moartea pe Cruce a Fiului lui Dumnezeu este semnul iubirii supreme a Sfintei Treimi faţă de om. Dumnezeu Însuşi "S-a smerit pe Sine chip de rob luând", făcându-Se asemenea nouă dar fără de păcat, pentru a-l scoate pe om din robia păcatului şi a morţii şi a-l restaura fiinţial. În Vinerea Patimilor, vorbim de cea mai mare smerire a lui Dumnezeu, numită în limbaj teologic chenoză. De fapt întreaga viaţă pe pământ a Mântuitorului a fost chenotică, însă putem aminti cel puţin cinci momente semnificative ale smeririi Sale. Prima smerire a lui Dumnezeu a fost pogorârea în pântecele Născătoarei de Dumnezeu, de la Duhul Sfânt. A doua smerire a fost coborârea din pântecele Fecioarei Maria în peştera din Bethleem; acesta este un plan dumnezeiesc cu totul aparte, pe care nu-l putem înţelege deplin cu mintea noastră limitată. Înţelegerea acestui adevăr implică un act de credinţă. Doar prin credinţă putem accepta că acel prunc smerit, născut în ieslea Betleemului, era Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, Creatorul cerului şi al pământului, Logosul întrupat în istorie. A treia chenoză sau smerire a fost Botezul: Mântuitorul se prezintă la Ioan Botezătorul pe malul Iordanului, iar acesta simte în sufletul său că Acela este Mesia şi evită să-L boteze. Iar Hristos atunci îi răspunde: "Lasă acum să se împlinească toată dreptatea!" Acest "lasă acum" era, de fapt, un plan al lui Dumnezeu pe care Ioan nu îl cunoştea: Dumnezeu-Fiul se coboară în apele Iordanului care erau impregnate de toate fărădelegile lumii. Apele baptismale erau apele în care omul îşi lăsa murdăriile sale, păcatele sale, toate fărădelegile. El care nu avea păcat intră în apele Iordanului şi ia asupra Lui, toate păcatele umanităţii. Ce smerenie! Se coboară până în adâncuri ca să îl mântuiască pe om pentru faptul că îl iubea. Luând păcatele lumii întregi asupra Lui, merge să suporte a patra chenoză, pe care o sărbătorim noi în Vinerea Patimilor pentru faptul că acele păcate le-a ţintuit pe lemnul Crucii. Crucea, această formă geometrică din univers, cel mai groaznic instrument de tortură, devine prin răstignirea lui Hristos, Altarul sfânt pe care s-a adus jertfa mântuirii noastre. Când îl privim pe Hristos răstignit pe cruce, avem în faţa ochilor icoana sublimă a iubirii supreme a lui Dumnezeu care acceptă calea suferinţei mântuitoare. Chiar dacă a murit pe Cruce, El a murit iubind. În această zi, noi facem ontologia iubirii, nu ontologia morţii, deoarece prin faptul că Iisus a murit pe Cruce a abolit civilizaţia morţii; prin Iisus Hristos, moartea a fost biruită iar civilizaţia morţii a fost înlăturată.În Vinerea Patimilor, când Îl vedem pe Hristos pe Cruce, noi privim în acelaşi timp Viaţa. De altfel, în Vinerea Mare, sau Vinerea Scumpă, cum este numită în popor, se cântă cea mai dramatică slujbă a Ortodoxiei, numită Prohodul Domnului, care, nu întâmplător, începe prin cuvintele: "În mormânt, Viaţă, pus ai fost, Hristoase!" Deci El era viu şi în moarte iar de la Iisus Hristos încoace moartea a devenit un paşte, o trecere, într-o altă etapă a existenţei. Hristos a murit biologic dar cu sufletul a coborât la iad. Iată, aşadar, a cincea chenoză: Mântuitorul coboară în mormânt şi îngroapă acolo păcatele noastre după ce le-a ţintuit pe lemn. După aceea coboară în iad pentru ca din străfunduri să tragă pe toţi aceia care au murit cu nădejdea restaurării sau a mântuirii în Iisus Hristos, în Mesia Cel făgăduit. Ce simbolizează trecerea pe sub Epitaf ? Toată teologia răscumpărării se concentrează în slujbele din Vinerea Patimilor. În această zi, la Vecernia săvârşită dimineaţă, se scoate Sfântul Epitaf în mijlocul bisericii în mod solemn iar creştinii vin şi se închină, ca şi în faţa Mormântului lui Hristos. Există chiar şi un obicei foarte frumos care s-a împropriat în multe părţi din ţara noastră: credincioşii trec pe sub ,,EPITAF ”iar actul acesta ne aminteşte că toţi suntem muritori şi toţi vom trece prin poarta mormântului pentru a păşi într-o altă viaţă în Iisus Hristos.Este foarte important ca în Vinerea Patimilor, şi nu numai, când privim Crucea pe care Hristos stă răstignit, să nu ne oprim în faţa crucii, în faţa durerii, ci să privim cum dincolo de aceasta răsare Soarele Învierii. De aceea, şi atunci când trecem pe sub epitaful aşezat în mijlocul bisericii, trebuie să avem convingerea că, trecând prin moarte, vom ajunge la viaţă, iar viaţa în Iisus Hristos înseamnă consistenţă personală, înseamnă iubire, înseamnă intrarea în comuniunea de iubire cu Dumnezeu, Care este Iubire, iar iubirea Lui ne penetrează şi ne inundă sufletul.După moartea Mântuitorului Iisus Hristos pe Cruce, moartea nu mai este ceva care încheie viaţa noastră terestră, ci este o realitate care există în noi şi în jurul nostru. Sfântul Apostol Pavel spune: "Noi murim din zi în zi". Fiecare moarte este urmată de o înviere sau de o renaştere. Altfel spus, orice moarte presupune o nouă formă de viaţă. Chiar şi existenţa noastră pe pământ, este un amestec de moarte şi înviere. Pelerinajul nostru pe acest pământ este un paşte neîncetat, adică o permanentă trecere prin moarte la o nouă formă de viaţă. Urmăriţi ciclul vieţii noastre biologice. De fiecare dată când adormim, această dispoziţie naturală înseamnă o pregustare a morţii şi fiecare trezire din somn, dimineaţa, înseamnă o înviere din morţi. Aşa va fi şi cu somnul final. Adormim întru Domnul şi ne trezim la o altă formă de viaţă, străină sensibilităţilor noastre de pe pământ. Iată, aşadar, cum Sfânta zi de Vineri, prin evenimentele pe care le rememorează, are şi rezonanţe eshatologice. Atunci când El a intrat în apa botezului şi a luat asupra Lui păcatele omenirii, a pus ceva în loc: a pus germenii învierii, pentru că în Iisus Hristos totul este viaţă, totul este înviere. Înţeleasă astfel, moartea în Hristos este moartea din iubire. Hristos ne îndeamnă să mergem pe aceeaşi cale pe care El a mers: să ne sacrificăm pentru celălalt şi cu celălalt, pentru că drumul către Dumnezeu este în totdeauna cu celălalt şi prin celălalt, în Biserică, singura arcă ce poartă pe oameni către profunzimile lui Dumnezeu şi către asemănarea cu El, prin urmarea aceleiaşi căi.Ca mesaj la această meditație să căutăm Să nu-l mai răstignim pe Hristos -Oamenii nu-L mai răstignesc astăzi pe Hristos aşa cum a fost răstignit acum două mii de ani. Răstignirea pe care o suferă Hristos în zilele noastre constă în faptul s-a cam uitat de dimensiunea liturgică, teologică, tradiţională a Paştelui sau a Săptămânii Patimilor. Mulţi vin pentru a respecta nişte cutume, nişte obiceiuri, şi nu trebuie să fie chiar aşa. Fiecare să înţeleagă că participarea la Sfânta Liturghie este o participare la viaţa integrală a lui Hristos, pentru faptul că în liturghie Îl vedem pe Hristos intrând în această lume, propovăduind Evanghelia, Îl vedem răstignit, îngropat, şi apoi ridicându-Se în slava Lui către Înviere.Amin !

Comentarii

14/04/17 11:22
Emil

In loc de comentariu, mai bine versurile pricesnei – Jos, sub crucea răsturnată – interpretata de Cristian Pomohaci:

Jos sub crucea răsturnată
dintr-un sat
am văzut un Om odată
stând cu Faţa-n Mâini lăsată
şi cu fruntea-nsîngerată
şi plângea de jalea toată
apăsat.
M-am oprit atunci din cale
lângă El
curgeau lacrimile vale
printre degete, în poale,
sfâşiat zdrobit de jale
călător oprit în cale
singurel.
Când I-am zis să nu mai plângă
sta duios
Şi-a pus fruntea-n Mâna stângă
şi din gene-a prins să strângă
să oprească şi să stângă
lacrima-I prelinsă lângă
Cruce jos.
Faţa-I era albă toată
ca de crini
dar albeaţa ei curată
sângele-o brăzdase toată
căci pe fruntea-nsângerată
o cunună era, roată
numai spini.
Iar în palme şi-n picioare
răni de cui.
O, şi-atunci plin de mirare
mi-am adus aminte care
e Străinul din cărare.
Când mă-ntorc, o Doamne Mare
nu-L văzui.
… Dar de-atunci când trec prin sate
ori prin lunci
şi văd cruci zăcând uitate
mie-mi pare că pe toate
stă Iisus plângînd în coate
multa lumii răutate,
ca atunci.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5