Legislativul năsăudean a aprobat

Proiectul şi contractul de management pentru Casa de Cultură „Liviu Rebreanu”

Legislativul local năsăudean a aprobat, în unanimitate de voturi în şedinţa ordinară lunară de la sfârşitul lunii iunie, proiectul de management şi contractul de management pentru Casa de Cultură „Liviu Rebreanu” Năsăud.

Noul contract a fost încheiat pe durată determinată, producând efecte de la data de 1.07.2011 până la data de 30.06.2016, urmând a fi semnat de primarul oraşului Năsăud, ing. Dumitru Mureşan, împuternicitul CL, care va controla şi analiza activitatea managerului, va lua toate măsurile legale ce se impun, atunci când sau dacă va fi cazul.

Aşa cum prevăd clauzele contractuale, managerul – Pahone Pop (reconfirmat director al Casei de Cultură din Năsăud în urma concursului ce s-a desfăşurat acum mai bine de o lună de zile) va asigura organizarea, gestionarea şi conducerea activităţii instituţiei publice de cultură.

Pentru activitatea prestată, managerul primeşte de la instituţie din subvenţiile bugetare asigurate de autoritate în acest scop, o remuneraţie lunară în valoare brută de 1.674 lei, din care se reţin impozitul şi contribuţiile la bugetul asigurărilor sociale de stat, şomaj şi bugetul fondului naţional unic de asigurare socială de sănătate. Managerul are dreptul să-şi negocieze anual acest salariu, care-i va fi acordat la data de 7 a fiecărei luni, dar care se poate diminua sau majora în funcţie de rezultatul fiecărei evaluări, care se va face anual, în primul trimestru al anului următor, iar evaluarea finală urmând a fi făcută cu 150 de zile calendaristice înainte de expirarea contractului de management.

Managerul, în activitatea sa, este asistat de organisme colegiale – consiliul administrativ şi consiliul artistic.

Casa de Cultură „Liviu Rebreanu” din Năsăud are un buget asigurat de autoritate (Consiliul Local) în sumă de 195.000 lei, plus 26.000 din surse atrase.

Un teren de baschet, în administrare gratuită

În aceeaşi şedinţă de Consiliu Local, o suprafaţă din incinta stadionului orăşenesc „Progresul”, a fost dată în administrare gratuită, Clubului Sportiv „For You” Năsăud. Acest administrator va amenaja un teren de baschet (în vecinătatea terenului de tenis), cu scopul promovării acestei sport în rândul copiilor şi tinerilor năsăudeni.

Administrarea este pe o durată de 5 (cinci) ani, cu drept de prelungire la solicitarea părţilor. Modernizarea terenului cade în sarcina administratorului, dar va fi sprijinit şi de Primăria Năsăud, în limita resurselor financiare prevăzute în bugetul local. Nu vor fi percepute taxe la intrarea pe teren, la diferite competiţii sportive.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5