Promovarea unor obiective astriste educative în PNMR

Parcul Naţional Munţii Rodnei este o arie naturală protejată înfiinţată prin OM nr. 7/1990 şi confirmată prin Legea 5/2000, privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III a - zone protejate - cu statutul de parc naţional, pentru conservarea biodiversităţii şi a peisajului, protecţia speciilor rare şi valoroase, pentru promovarea şi încurajarea turismului, conştientizarea şi educarea publicului în spiritul ocrotirii naturii şi a valorilor sale. Scopul PNMR este menţinerea elementelor cadrului fizico-geografic cât mai aproape de starea lor naturală, asigurarea protecţiei ecosistemelor, conservarea resurselor genetice, a diversităţii biologice, încurajarea şi susţinerea modului tradiţional de viaţă al comunităţilor locale din zona parcului.

În perimetrul parcului naţional sunt admise doar activităţile economice tradiţionale practicate numai de membrii comunităţilor din zona parcului naţional şi de persoanele care deţin terenuri în interiorul acestuia şi care sunt reglementate prin planul de management. Managementul PNMR urmăreşte şi menţinerea interacţiunii armonioase a omului cu natura prin protejarea diversităţii habitatelor şi peisajului, promovând păstrarea folosinţelor tradiţionale durabile ale terenurilor, încurajarea şi consolidarea activităţilor, practicilor şi culturii tradiţionale ale populaţiei locale. În prezent, rezervaţiile ştiinţifice din parc sunt următoarele: Pietrosu Mare (3300 ha) şi Piatra Rea (409 ha). Zona de protecţie integrală mai include o serie de arii declarate rezervaţii naturale: rezervaţia mixtă „Peştera şi Izbucul Izvorul Albastru al Izei” (100 ha); rezervaţia speologică „Peştera Cobăşel” (1 ha); rezervaţia mixtă „Izvoarele Mihăiesei” (50 ha); rezervaţia mixtă Bila – Lala (2568 ha); rezervaţia naturală Izvorul Bătrâna (0,5 ha); rezervaţia Valea Cormaia (50 ha); rezervaţia botanică „Poiana cu Narcise din Masivul Saca” (5 ha). Suprafaţa parcului este de 46 417,1 ha, din care 36 997,1 ha (80%) în judeţul BN şi 9 420,0 ha (20%) în judeţul MM, iar ca Rezervaţie a Biosferei sunt declarate 44 000 ha.

În zonă, majoritatea populaţiei este educată la nivel de liceu, şcoală profesională, şcoală generală. APNMR s-a adresat până în prezent în special elevilor şcolilor din localităţile limitrofe parcului, colaborând pentru organizarea unor concursuri şi activităţi atractive, cu ocazia celebrării unor evenimente legate de protejarea naturii: Ziua Pământului, Ziua Mediului, Ziua Europeană a Parcurilor, Cununa verde a Munţilor Rodnei, Atitudinea ta contează!, Copii şi ieduţi, Ziua Parcului National Muntii Rodnei. De asemenea, copiii din zonă au participat la faza judeţeană si nationala a concursului „Împeună pentru Natură” organizat de Asociaţia ECOSOPHIA si Regia Naţională a Pădurilor-ROMSILVA. Au fost create opt Cluburi Darwin „Prietenii Parcului Naţional Munţii Rodnei” în localităţile Rodna, Anieş, Sîngeorz-Băi, Năsăud (2), Bistriţa şi Borşa (2). Elevii din aceste cluburi au participat la acţiuni educative practice, într-un cadru în care au avut posibilitatea să influenţeze modul de aplicare a rezultatelor obţinute de ei

În zona de protecţie integrală se pot desfăşura numeroase activităţi, cu avizul APNMR: de natură ştiinţifică şi educativă; turism controlat; utilizarea raţională a pajiştilor pentru cosit şi/sau păşunat numai cu animalele domestice proprietatea membrilor comunităţilor ce deţin păşuni în interiorul parcului; localizarea şi stingerea incendiilor; intervenţii pentru menţinerea habitatelor în vederea protejării anumitor specii, grupuri de specii sau comunităţi biotice; intervenţiile legate de paza fondului forestier, prevenirea tăierilor ilegale de arbori, combaterea braconajului, a păşunatului în fond forestier etc.; recoltarea produselor accesorii ale pădurii, fiind interzisă; intervenţii utile în cazul apariţiei unor calamităţi naturale (doborâturi de vânt, rupturi de zăpadă, avalanşe, alunecări de teren

Creşterea gradului de educare privind valorile parcului se va realiza prin: implicarea unor grupuri de voluntari in procesul de conştientizare publică, educaţie ecologică, realizarea unor trasee educative in parc, a unei monografii a Parcului, elaborarea şi difuzarea de materiale cu caracter informativ educativ: ghiduri de specii, broşuri, atlase, hărţi, albume foto, actualizarea paginii de internet, organizarea anuală a zilei Parcului (Sărbătoarea Narciselor), promovarea imaginii Parcului, prin intermediul sărbătorilor locale reprezentative (Sărbătorile Zăpezii de la Borşa, Ispasul la Năsăud, Sânzienele la Maieru, Hora la Prislop etc.), realizarea unor centre de vizitare şi informare, elaborarea ghidurilor cu flora şi fauna parcului.

Va fi promovat un turism care să ducă la creşterea respectului pentru valorile parcului, să includă specificul cultural şi tradiţional al zonei în circuitul turistic al PNMR şi să aducă venituri fără să afecteze negativ parcul prin: întreţinerea unor trasee turistice, promovarea ecoturismului rural, balneoturismului, prin iniţierea si derularea turismului ecvestru, prin încurajarea turismului etnocultural, prin participarea localnicilor la cursuri de calificare pentru ghizi montani, prin reconstrucţia ecologică a unor zone degradate…

Ing. Doina Jauca, director PNMR

Comentarii

29/12/10 15:10
Popescu Ileana ...

Stimata Doamna Doina Jauca,
Ma numesc Popescu Ileana Manuela si sunt consilier programe IMM la Oficiu Cluj al Agentiei pentru IMM-uri.
As dori sa vorbesc cu Dumneavoastra,despre promovarea zonelor protejate prin turism.
As dori sa imi dati datele Dumneavoastra de contact-telefon sau e-mail,as dori sa ma sfatuiti cum am putea promova zonele protejate.Sunt multi tineri care s-ar implica in aceasta activitate.
Cu stima,
Ileana Manuela Popescu
Tel.0264487244 sau mobil 0753951895 sau 0745509592

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5