Protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap:

sa intelegem mai bine, sa stim despre ce vorbim (II)

Termeni şi expresii utilizate in domeniul protecţiei şi promovarii drepturilor persoanelor cu handicap - continuare:

- dizabilitate: termenul generic pentru afectări/deficienţe, limitări de activitate şi restricţii de participare, care relevă aspectul negativ al interacţiunii individ-context;

- egalizarea şanselor: procesul prin care diferitele structuri sociale şi de mediu, infrastructura, serviciile, activităţile informative sau educative devin disponibile şi persoanelor cu handicap;

- incluziune socială: setul de măsuri şi acţiuni multidisciplinare din domeniile protecţiei sociale, ocupării forţei de muncă, locuirii, educaţiei, sănătăţii, informării şi comunicării, mobilităţii, securităţii, justiţiei şi culturii, destinate combaterii excluziunii sociale;

- indemnizaţie lunară: prestaţia socială lunară reprezentând sume de bani acordate persoanelor cu handicap de natură să faciliteze egalizarea de şanse, asigurarea unei vieţi autonome şi favorizarea incluziunii lor sociale;

- integrare socială: procesul de interacţiune dintre individ sau grup şi mediul social, prin intermediul căruia se realizează un echilibru funcţional;

- însoţitor: persoana care acompaniază persoana cu handicap vizual grav şi care beneficiază de drepturi în condiţiile prevăzute de lege;

- loc de muncă protejat: spaţiul aferent activităţii persoanei cu handicap, adaptat nevoilor acesteia, care include cel puţin locul de muncă, echipamentul, toaleta şi căile de acces;

- manager de caz: membrul echipei pluridisciplinare care coordonează, monitorizează şi evaluează îndeplinirea planului individual de servicii pentru adultul cu handicap;

- plan individual de servicii: documentul care fixează obiectivele pe termen scurt, mediu şi lung, modalităţile de intervenţie şi sprijin pentru adulţii cu handicap prin care se realizează activităţile şi serviciile precizate în programul individual de reabilitare şi integrare socială;

- program individual de reabilitare şi integrare socială: documentul elaborat de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, în care sunt precizate activităţile şi serviciile de care adultul cu handicap are nevoie în procesul de integrare socială;

- reprezentant legal: părintele sau persoana desemnată, potrivit legii, să exercite drepturile şi să îndeplinească obligaţiile faţă de persoana cu handicap;

- tehnologie asistivă şi de acces - tehnologia care asigură accesul cu şanse egale al persoanelor cu handicap la mediul fizic, informaţional şi comunicaţional;

- unitate protejată autorizată: operatorul economic de drept public sau privat, cu gestiune proprie, în cadrul căruia cel puţin 30% din numărul total de angajaţi cu contract individual de muncă sunt persoane cu handicap.

Sunt si termeni pe care «dictionarul» propus nu-i include, doar pentru ca au semnificatii cunoscute: respect, recunoastere si solidaritate!

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5