Să ne rugăm pentru sănătatea unui Om și Dascăl de înaltă ținută ! Conf. univ. dr. Mircea-Leontin Mureșianu – directorul extensiei Bistriţa a Universităţii Babeș-Bolyai

PROF. Emil BĂLĂI

Nu cu mult timp în urmă, colectivul Extensiei Bistrița al Departamentului de Geografie al Extensiilor îl propunea pe dl. conf. univ. dr. Mircea-Leontin Mureșianu ca „Profesorul lunii decembrie” la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, apreciind că „Activitatea didactică și științifică la Extensia Bistrița este una de excepție. Dacă în plan educațional dl. conf. univ. dr. Mircea Mureșianu a excelat prin dăruirea și pasiunea pentru predarea disciplinelor geografice (fapt recunoscut de către colegi și studenți deopotrivă), în plan științific, bogata listă a publicațiilor (cărți, articole, studii, recenzii, etc.) și participărilor la prestigioase manifestări științifice îl recomandă de la sine ca fiind un veritabil exemplu. Este o figură emblematică a învățământului geografic bistrițean, specializarea de Geografia Turismului de la Extensia Bistrița confundându-se practic cu personalitatea Domniei Sale. Generații întregi de absolvenți își amintesc cu drag de „Domnul Profesor”, care le-a deschis orizonturile geografice și le-a insuflat dragostea pentru natură și turism”.
Fostul nostru coleg la școala rodneană, Mircea-Leontin Mureșianu s-a dovedit Om și Dascăl de înaltă ținută și în cei 25 de ani cât a profesat aici (1979-2004), fiind din inimă apreciat și respectat de colegi și iubit de cei care au avut norocul să-i fie elevi. Cu toții i-au prețuit incontestabilele calități: temeinica pregătire de specialitate asociată cu o vădită vocație pedagogică și cu căldura sufletească din relațiile cu ceilalți dascăli, ca și cu elevii săi, spiritul de obiectivitate și dreptate, principialitatea și corectitudinea, tactul pedagogic și măiestria profesională, toate însoțite de modestia pe care i-o dădea conștiința de Om dăruit școlii și copiilor încredințați lui spre învățare și educare.
Mircea-Leontin Mureșianu s-a născut la Rodna, la 25 februarie 1955, ca fiu al distinșilor învățători Leontin-Silvestru Mureșianu (al cărui bunic, Silvestru Mureșianu, a fost și el un ilustru învățător la Rodna, între 1870-1915, coleg cu celebrul folclorist Ion Pop Reteganul) și Lucreția Mureșianu, din Leșul Ilvei. De activitatea didactică a celor doi dascăli își aduc aminte cu recunoștință copiii ce le-au fost elevi în multele școli din județ pe unde au fost purtați de organele comuniste care-i considerau urmași de „chiaburi - dușmani ai regimului”, dar mai ales cei din Anieș, unde tatăl lui Mircea a fost și director (l956-1968) și cei din Rodna, unde au funcționat apoi, până la pensionare. Este de remarcat și faptul că dl. Leontin-Silvestru Mureșianu a fost o vreme și primar, iar apoi viceprimar al Rodnei, dar și iubit învățător în clasa I al semnatarului acestor rânduri.
Ca și pe Florin, fratele mai mare, părinții l-au crescut și pe Mircea în spiritul dragostei de Dumnezeu, credința în atotputernicia și îndurarea Lui devenind prin timp un pilon de bază al personalității sale, la fel ca pasiunea cu care s-a implicat în orice activitate intelectuală sau fizică, hărnicia și dorința de autodepășire definindu-l întotdeauna ca pe un Om al faptelor.
Viitorul distins universitar urmează cursurile primare și primele două clase de gimnaziu la școala din Anieș, pentru ca, din 1968, când familia se mută la Rodna, să urmeze aici clasele a VII-a și a VIII-a, perioadă când și eu l-am avut o vreme ca elev. Între 1970-1974 este elev al Liceului Teoretic Solomon Haliță din Sângeorz-Băi, unde, printre alți dascăli de certă calitate, este impresionat de distinsul profesor de geografie, Nicolae Mute, devenind discipolul convins al acestuia. Drept urmare, va urma, între 1975-1979, cursurile Facultății de Geografie a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, fiind remarcat ca un student eminent de profesorii de aici. Aici, la Cluj, o cunoaște pe viitoarea soție, Veturia (fiica profesorului Ilie Horga, din Măgura Ilvei), care urma studii farmaceutice, iar idila se încheie cu căsătoria lor, din 1976, eu și soția mea, Rodica, având cinstea de a le fi nași de cununie, pentru ca peste doi ani să-i fim nași de botez fiului lor, Mircea, cel care, peste ani, mi-a fost elev în clasele gimnaziale.
După Examenul de Licență, timp de 25 de ani (1979-2004), Mircea-Leontin Mureșianu este profesor de geografie la Școala Generală Florian Porcius din Rodna, timp în care obține toate gradele didactice – definitivat (1982), gradul II (1987), gradul I (1991) –, iar, ca o încununare cu totul aparte a experienței sale didactice și a activităților de cercetare științifică, în anul 1993 se înscrie la doctorat, în 1998 obținând onorantul titlu de Doctor în Geografie Umană cu lucrarea „Districtul Grăniceresc Năsăudean (1762-1851). Studiu de geografie istorică”. Ca invitați la această festivitate, am fost profund impresionați, eu și soția mea, de aprecierile cu totul laudative ale personalităților care au făcut parte din comisia de acordare a acestui înalt titlu academic, precum prof. univ. dr. Alexandru Ungureanu, membru corespondent al Academiei Române, prof. univ. dr. Grigore Pop de la Facultatea de Geografie a UBB Cluj-Napoca, îndrumătorul științific al acestei teze de doctorat, și mai ales de prețuirea pe care i-a arătat-o pentru componenta istorică a lucrării acad. prof. univ. dr. Ioan Aurel Pop, actualul rector al UBB Cluj-Napoca și președinte al Academiei Române.
În activitatea didactică din școala rodneană, profesorul de geografie Mircea Mureșianu a obținut respectul și afecțiunea colegilor și a părinților, după evenimentele din Decembrie 1989 fiind ales în unanimitate director coordonator (după ce o vreme fusese director adjunct), funcție de care s-a achitat cu totală responsabilitate până în 1999. Pe de altă parte, cât de iubit a fost de elevii săi o dovedește faptul că, în vremea când, la examenul de capacitate, absolvenții de clasa a VIII-a erau puși să aleagă, alături de probele obligatorii de limba și literatura română și matematică, între cele facultative, de istorie sau geografie, în cvasiunanimitatea lor aceștia optau pentru geografie, înregistrând calificative excelente la această probă. Merită, la fel, să fie amintite participările lui din perioada rodneană la numeroase simpozioane, colocvii și sesiuni de comunicări în județ și în afara lui, precum și excursiile cu elevii în Munții Rodnei, Munții Călimani, Ceahlău, Giumalău, Munții Apuseni, Bucegi, Harghita, Rarău, Suhardul Bicazului, Hășmașul Mare etc. Amintesc și faptul că, în aceeași perioadă, a publicat numeroase studii în reviste de specialitate și un număr de patru cărți, la prima dintre ele colaborând și noi, Mircea fiind coordonatorul volumului : Emil Bălăi, Rodica Bălăi, Mircea Mureșianu, Silvestru Leontin Mureșianu, „Rodna – Pagini de monografie. Ipostaze istorice, geografice, lingvistice și culturale”, Editura Ando Tours, Timișoara, 1996.
Între 1999 -2004, concomitent cu activitatea didactică din Rodna, este profesor asociat al UBB Cluj-Napoca, Facultatea de Geografie, fiind titular de curs și ținând lucrări practice, seminarii și activități de cercetare. Din 2004 până în iarna lui 2019, după ce obține titlul de conferențiar universitar, devine director de studii Geografia Turismului Bistrița (2004-2012), iar apoi director al Extensiei Universitare Bistrița (2012-2019), având competențele de titular de curs, lucrări practice, seminarii nivel licență și master; activități de cercetare, îndrumare de lucrări de licență, dizertație și gradul I, comisii doctorale. A predat cursurile: Geografia generală a turismului; Geografia turismului în România; Turism urban; Turism rural; Geografia continentelor – Europa; Geografia continentelor extraeuropene; Prospectare turistică; Amenajare turistică; Negocierea în turism; Cultură și civilizație; Etnografie și toponimie; Ecogeografia turismului sportiv; Modele de amenajare turistică specifice turismului sportiv; Patrimoniul turistic al României; Geografia piețelor turismului sportiv.
Dovedindu-se un bun moderator și sfătuitor pe probleme sociale și studențești, având abilități de comunicare cu colegii și studenții, cu personalul auxiliar al instituției și cu cei din conducerea facultății și universității, fiind un priceput organizator în cadrul muncii în echipă, destoinic coordonator al activităților didactice din cadrul instituției, conștiincios manager al extensiei din Bistrița a Facultății de Geografie din Cluj-Napoca, distinsul universitar Mircea-Leontin Mureșianu și-a câștigat, pe deplin meritate, stima și prețuirea colegilor bistrițeni și ale superiorilor clujeni, ca și iubirea studenților și a tuturor celor care nu au avut decât de câștigat din relația cu un Om și un Dascăl cu o asemenea înaltă ținută academică și socială.
Trebuie să remarcăm și rezultatele cu totul apreciabile ale activității sale de cercetare științifică. CV-ul său cuprinde titlurile a peste 70 de articole și studii, a 11 cărți și participarea la numeroase manifestări științifice naționale și internaționale. A deținut numeroase funcții și a obținut premii importante: membru în Consiliul Științific al Parcului Național Munții Rodnei, de la înființare (2004), până în prezent; referent științific – revista „Studii și Cercetări, seria Geologie-Geografie” a Complexului Muzeal Bistrița-Năsăud; redactor-responsabil – revista „Cetatea Rodnei” a Muzeului Etnografic și al Mineritului, Rodna; deținător al Premiului „Gheorghe Lazăr” pentru activitatea desfășurată în învățământul preuniversitar (2005); premiul „Management Academic” al Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca (2010). Din 2013 este membru al Societății de Geografie din România, filiala Alma Mater Napocensis.
Pentru Mircea al nostru, cel apreciat și iubit de toți cei ce l-au cunoscut într-un fel sau altul, s-au scurs, iată, 64 de ani de viață, încununați cu realizări de excepție pe toate planurile: academic, social, familial. Căile destinului rămân însă tulburi pentru noi, muritorii! Încă din toamna anului 2018 au apărut unele semne contrariante, mai ales în coordonarea umbletului: un picior nu se supunea întocmai comenzilor cerebrale. A făcut unele controale medicale, dar diagnosticele nu au fost foarte relevante. În timpul ultimei sesiuni de examene studențești, și-a dat dintr-odată seama că nu mai e cu totul stăpân pe situație. Iar în 19 ianuarie a.c. a fost supus unei foarte dificile operații pe creier la spitalul de specialitate din Cluj-Napoca, în urma acesteia întrerupându-și (pentru câtă vreme?) activitatea universitară. Nu ne rămâne decât cu toții să ne rugăm bunului Dumnezeu pentru binele lui Mircea, cel care a răspândit atâta bine în jurul său în întreaga lui viață…

Comentarii

15/06/19 18:35
Victor Știr

Un om atât de cumsecade și delicat!

15/06/19 22:10
Mihai Cosma

Haide Mircea, fă-ți din nou timp pentru studenții tăi dar și pentru vechii tăi prieteni! Ești așteptat de prea multă lume!

20/06/19 19:35
Mircea Talos

Uf! Ai mila, Doamne! Mentine-i credinta puternica, singura care conteaza in grelele incercari pe care le-ai ingaduit in viata lui.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5