Şedinţa extraordinară a Consiliului Local Sângeorz-Băi

Convocată de către primarul oraşului, dl. Roland Venig, şedinţa extraordinară a avut pe ordinea de zi doar două puncte, principalul fiind cel al rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Sângeorz-Băi pe 2008. La şedinţă participă un număr de 13 consilieri, patru fiind absenţi, iar din partea executivului participă dl. viceprimar Pop Maxim, dl. secretar Sorecău Traian şi d-na contabil şef Florica Turcu. Mai participă ca invitat dl. comisar Seica Ioan – şeful poliţiei orăşeneşti.

Pentru primul punct al ordinei de zi este invitată d-na Turcu Florica pentru a da citire raportului cu privire la rectificarea de buget, în expunerea a sa arătând că această rectificare este una de urgenţă şi se datorează faptului că s-au primit la subvenţii pentru realizarea obiectivului “Alimentare cu apă şi extindere infrastructură apă”. În baza decontului depus la Ministerul Mediului s-a primit suma de 568 mii lei în data de 26 iunie 2008, sumă care se va achita ……. SC Ozon, furnizorul de prestări servicii.

Din referatul întocmit reiese că s-a suplimentat bugetul la partea de venituri, “venituri din subvenţii” – 568 mii lei – cap. 79 rd.65 “Cheltuieli de capital” – s-a suplimentat la partea de venituri – “venituri din închirieri” – 12 mii lei, “venituri din taxă păşuni” – 10 mii lei şi “venituri din valorificări masă lemnoasă” – 68 mii lei.

Tot la bugetul local rd. 32-33 suma de 68 mii lei, care în urma licitaţiei făcute s-au adjudecat sume mai mari care vor fi transferate de către Ocolul Silvic către bugetul local. Această sumă se va regăsi atât la partea de venituri, cât şi la cea de cheltuieli.

Iniţial, suma a fost fundamentată la cap. 70.02.50 în anexa 1, în rectificarea precedentă s-a adăugat listei de investiţii pentru procurarea unei autospeciale transport gunoi menajer în sumă de 50 mii lei. Având în vedere că maşina pentru gunoi menajer este foarte veche s-a căutat pe internet oferte şi s-a găsit o maşină nouă de la Cluj, dar care depăşea suma de 50 mii lei, aceasta costând 68 mii lei. S-a renunţat la această ofertă şi s-a hotărât achiziţionarea unei autospeciale second-hand din Germania, a cărei sumă nu depăşeşte 40 mii lei. Astfel, suma de 68 mii lei se va trece la cap. 84.02 “Străzi” – acţiuni de asfaltări.

În acest context, dl. consilier Ogâgău Traian întreabă despre ce fel de maşină este vorba, la care dl. viceprimar Pop Maxim răspunde că deoarece cu vechea maşină nu se mai poate lucra, este prioritar a se cumpăra o altă maşină şi se va ţine cont de ofertele cele mai avantajoase, ţinând cont şi de faptul că în viitor se tinde spre concesionarea serviciului de salubritate.

La acest punct privind achiziţionarea unei noi maşini pentru serviciul de salubritate au mai existat poziţii pro şi contra, invocându-se procurarea de maşini din ţară, nu neapărat din străinătate şi second-hand, acestea neavând termene de garanţie. Şi-au spus punctele lor de vedere consilierii: Partene Alexandru, Cârcu Ioan, Ogâgău Traian, acesta din urmă considerând că cea mai bună realizare este privatizarea de urgenţă a serviciului respectiv. Privatizarea aceatui serviciu, arată consilierul Bosancu Ilie, nu va putea fi făcută, oraşul nostru fiind mic, oferte nu crede că vor exista, iar experienţa trecutului nu este prea departe şi ştim cu toţii cu ce gaură a lăsat bugetul local concesionarul vechi.

Tot în direcţia privatizării, d-na Turcu Florica arată că nu oricine poate achiziţiona acest serviciu, ci numai firme care au licenţa pentru prestarea serviciilor de salubritate, iar acestea sunt foarte puţine în judeţul nostru. Domnia sa mai arată că bugetul local va fi suplimentat cu suma de 636 mii lei şi va avea ca sumă totală de 13.060 mii lei. Suma de 568 mii lei va fi folosită numai acolo unde are destinaţia, iar cei 68 mii lei vor fi folosiţi acolo unde Consiliul Local va dori, fie pentru achiziţionarea unei maşini din afară, fie a uneia din ţară.

S-au mai pus în discuţie de către consilieri folosirea unor sume pentru asfaltări de străzi (Cârcu Radu), pentru amenajarea vestiarelor de la stadion (Voicu Sorin), la care dl. viceprimar răspunde că se va întocmi un caiet de sarcini pentru asfaltarea unor străzi, cum ar fi Valea Borcutului, Malului, Lalelelor, la care există documentaţie pe programul Phare 2003, iar pentru străzile Berzei, Someşului, Crinului, Primăverii şi Ghiocelului sunt necesare documentaţii topografice.

Ţinându-se cont de prezenţa în sala de şedinţe a consiliului a d-lui Seica Ioan, cmd. Poliţiei locale, d-na Turcu Florica arată că sunt necesare achiziţionarea unor indicatoare de circulaţie şi efectuarea de marcaje rutiere, mai ales că nu peste mult timp începe şi noul an şcolar şi nu sunt marcate nici trecerile de pietoni. La acest punct subscrie şi consilierul Voico Sorin, care aduce în discuţie restricţionarea de tonaj în anumite zone şi amplasarea unor obstacole pentru viteză aşa cum sunt şi în Bistriţa. Se mai arată că în zona staţiunii, pe strada Izvoarelor se circulă adesea cu mare viteză şi se impune restricţionarea vitezei.

Într-un final, după ce se ia şi o mică pauză solicitată de consilierii PD-L se trece la votul propriu-zis şi se votează Hotărârea nr. 35 privind aprobarea rectificării de bugete pe anul 2008. Au fost 12 voturi “pentru” şi un vot “împotrivă” (Partene Alesandru) şi, în consecinţă, se întocmeşte şi minuta următoare:

ROMÂNIA

JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

ORAŞUL SÂNGEORZ-BĂI

CONSILIUL LOCAL

MINUTA

ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL ORAŞULUI SÂNGEORZ-BĂI DIN DATA DE 01 AUGUST 2008

Preşedinte de şedinţă: dl. consilier Cîrcu Ioan.

Prezenţa: 13 consilieri prezenţi şi 4 consilieri absenţi.

Din partea executivului participă dl. viceprimar Pop Maxim şi dl. secretar Şorecău Traian.

Din cadrul aparatului de specialitate al primarului participă d-na Turcu Florica.

Invitat: dl. comisar Seica Ionel – şeful Poliţiei oraşului Sângeorz-Băi.

1.Proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Sângeorz-Băi pe anul 2008;

-Se votează şi se adoptă Hotărârea cu nr. 35/01.08.2008 cu 12 voturi “pentru” şi un vot “împotrivă”

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5