Sindicaliştii din administraţia publică locală, nemulţumiţi de legea salarizării unitare. Dacă negocierile eşuează, se ajunge la blocarea activităţii

Federațiile sindicatelor din administrația publică locală sunt profund indignate și dezaprobă  modul  de desfășurare a dezbaterilor publice, în Comisia de muncă , familie și protecție socială din Senat, pe seama proiectului legii- cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Toată dezbaterea nu  a fost decât un simulacru care a avut drept scop crearea unei aparențe de legimitate a unui proiect de act normativ prin care se instituie un tratament salarial diferit, pentru cei care au aceleași funcții și desfășoară aceeași activitate, în funcție de interese și afinități obscure. Ori, neasumarea răspunderii Guvernului pentru acest proiect a fost justificată public prin necesitatea suplimentării timpului pentru dezbaterea acestuia, pentru “a da forța necesară unei astfel de legi. “

Actualul proiect al legii, așa cum de altfel rezultă și din titlu, privește salarizarea personalului plătit din fonduri publice, într-un anume mod gândit de guvern, fără a reglementa o salarizare unitară, atât de necesară, în vederea eliminării dezechilibrelor și haosului din sistemul bugetar .

Proiectul nu ține cont de salariile existente în plată, nu echivalează funcțiile intersectoriale, și  reglementează acordarea unor sporuri fără nici un fundament, care duc la alte inechități. Astfel, sporul pentru condiții vătămătoare este procent din salariu și nu în acord cu timpul în care se desfășoară activitatea în condițiile respective, cum de altfel au propus toate sindicatele, întrucât acesta afectează starea de sănătate și nu nivelul salarial. Sporul pentru titlul de doctor este condiționat de desfășurarea activității în domeniul respectiv nu și de cerința postului, întrucît salariul este corespunzător postului și nu persoanei .

Pe de altă parte, proiectul nu are o abordare unitară în stabilirea salariilor. Fără nici o justificare unele salarii sunt stabilite  la gradația zero, altele conțin sporul de vechime la nivel maxim care raportate la salariul minim din 2022, dau coeficienți diferiți, în dezavantajul celor cu gradația zero.

De asemenea nu stabilește salariile pentru  toți angajații din sistemul bugetar și invocând așa zisă autonomie, lasă  la latitudinea aleșilor locali, stabilirea nivelului salariilor de bază pentru administrația publică locală, situație în care  nu putem vorbi de o salarizare unitară în domeniul bugetar.

Stabilirea nivelului salariilor de bază de către cei aleși, care nu sunt specialiști în domeniu și nu cunosc activitatea executivului, va duce la politizarea excesivă a funcției publice, contrară prevederilor legale și la o discriminare a administrației publice locale față de administrația centrală și față de celelalte sectoare din domeniul bugetar, în dezacord cu principiile proiectului legii salarizării.

Vom asista la un nou val de discriminări cu discrepanțe salariale între angajații care au aceleași funcții, aceeași vechime, activitate similară și care lucrează în aceleași condiții, ceea ce va duce la menținerea haosului în sistem. Ori, pentru eliminarea haosului existent, era nevoie de o colaborare strânsă între cei care elaborau legea și partenerii sociali în vederea găsirii celor mai bune soluții pentru elaborarea unei legi care să înlăture dezechilibrele și să fie predictibilă pe termen lung.

Totodată, acest proiect de lege este neconstituțional :

I. Reglementările din cuprinsul acestuia sunt în contradicție cu  principiile care au stat la baza elaborării lui :

-  principiul nediscriminării, în sensul eliminării oricăror forme de discriminare și instituirii unui tratament egal cu privire la personalul din sectorul bugetar care prestează aceeași activitate și are aceeași vechime în muncă și în funcție; 

- principiul egalităţii, prin asigurarea de salarii de bază egale pentru muncă cu valoare egală; 

- principiul importanţei sociale a muncii, în sensul că salarizarea personalului din sectorul bugetar se realizează în raport cu responsabilitatea, complexitatea, riscurile activităţii şi nivelul studiilor;

- principiul transparenței mecanismului de stabilire a drepturilor salariale, în sensul asigurării predictibilității salariale pentru personalul din sectorul bugetar;

II. Nu ține cont de Decizia CCR nr. 794/2016, conform căreia  actul normativ de reglementare a salariilor trebuie să realizeze cel puțin  alinierea salariilor la nivel salariului maxim al familiei ocupaționale;

III. Interzice dreptul la negociere colectivă , garantat de Constituție;

                                                                                                                                                           

IV. Politizează funcția publică locală contrar prevederilor legale - Statutul funcționarului public.

 

Solicităm reluarea dezbaterilor  cu partenerii sociali în vederea înlăturării  erorilor, discriminărilor și dezechilibrelor  din cuprinsul proiectului de lege,  înainte de a fi dezbătut și adoptat în Parlament.

În situația în care, Comisia pentru muncă și protecție socială din Camera Deputaților, care este Camera decizională, nu va ține seamă de propunerile noastre, vom declanșa acțiuni de protest ajungând până la  blocarea  activității în administrația  publică locală.

 

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5