AJOFM BN: În sectorul bugetar nu sunt aplicabile dispoziţiile privind şomajul tehnic

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bistriţa-Năsăud transmite, printr-un comunicat de presă, că a primit solicitări din partea unor instituţii de cultură din subordinea Consiliului Judeţean sau de la primării pentru acordarea şomajului tehnic, dar dispoziţiile legale nu include în această categorie sectorul bugetar.

“În temeiul Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Bistriţa – Năsăud a acordat până la această dată companiilor a căror activitate a fost afectată în mod direct şi indirect de epidemie şi care au dispus măsura întreruperii temporare a activităţii, sau reducerea activităţii ca urmare a intrării în şomaj tehnic a angajaţilor, suma de 56.365.427 lei

Intenţia de reglementare a OUG nr.30/2020 a fost, de a asigura sustenabilitastea plăţii unei părţi a veniturilor salariale în cazul angajatorilor care nu au avut capacitatea financiară de a suporta plata salariilor propriilor angajaţi. În consecinţă, acordarea indemnizaţiei s-a făcut numai angajatorilor care au avut dificultăţi reale în asigurarea plăţii salariaţilor.

Solicitări pentru acordarea şomajului tehnic au fost adresate Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Bistriţa – Năsăud şi din partea unor instituţii publice (instituţii de cultură care funcţionează în subordinea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, primării).

Cererea acestor instituţii care funcţionează în sensul Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare si a căror finanţare se asigură în condiţiile Legii nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, iar salarizarea personalului se face cu respectarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, a fost respinsă.

Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, definește instituţiile publice ca denumiri generice care includ Parlamentul, Administraţia Prezidenţială, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice, alte autorităţi publice, instituţiile publice autonome, precum şi instituţiile din subordinea/coordonarea acestora.

Pentru instituțiile finanțate integral sau parțial din bugetul public sau bugetele locale, sumele destinate plății salariilor sunt prevăzute în buget, fiind aprobate anterior datei intrării în starea de urgență, conducătorul instituției având, potrivit art. 281 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019,cu modificările și completările ulterioare, obligația de a întocmi proiectul bugetului instituției publice sau serviciului public pe care îl conduce şi a-l înainta spre avizare şi aprobare organelor competente.

În acest sens a fost şi adresa transmisă de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale nr. 1547/DGJ/08.05.2020, nr.2164/EC/11.05.2020, din care rezultă că solicitarea instituțiilor publice privind plata șomajului tehnic în temeiul art. XI alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 nu este admisibilă posibilă, deoarece prevederile legale nu le sunt aplicabile, instituțiile publice au deja resursele necesare în bugetele proprii aprobate, pentru asigurarea protecției salariaților proprii în această perioadă, bugetele de venituri și cheltuieli ale acestora fiind aprobate inclusiv pe cheltuieli de personal, drepturile salariale aferente locurilor de muncă fiind bugetate pentru întregul an 2020.

Aşadar, având în vedere cele de mai sus, se apreciază că, în sectorul bugetar nu sunt aplicabile dispoziţiile privind şomajul tehnic cuprinse în OUG nr.30/2020”, menţionează directorul executiv Otilia Râpan.

*** 

Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud a aprobat, în şedinţa ordinară de miercuri, proiectul care prevede achiziţionarea de către Centrul Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud, Biblioteca Judeţeană „George Coşbuc” Bistriţa-Năsăud și Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud a serviciilor juridice de asistenţă şi reprezentare în vederea recuperării sumelor de bani reprezentând indemnizațiile de care beneficiază angajații pentru perioada suspendării temporare a contractelor individuale de muncă, din inițiativa angajatorului, potrivit art.XI alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.30/2020. 

Au fost suspendate temporar 23 de contracte de muncă de la Biblioteca Judeţeană, 77 de la Centrul Judeţean pentru Cultură şi 52 de la Complexul Muzeal. 

 

 

 

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5