Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil

Astăzi, Biserica Ortodoxă îi alcătuieşte Sf. arhanghel Gavriil, al doilea sobor de prăznuire, întocmai ca şi la întâia prăznuire din 26 martie. Arhanghelul Gavriil este acela care l-a învăţat pe Moise scrierea cărţilor, descoperindu-i facerea lumii, facerea lui Adam, căderea lui, potopul şi despărţirea limbilor şi toată înţelepciunea. El este acela care a tâlcuit proorocului Daniil arătările cele minunate, i-a descoperit apoi slobozirea poporului lui Dumnezeu din robia Babilonului, vremea venirii lui Hristos în lume şi întruparea lui din preacurata Fecioară. El este acela care s-a arătat Sfintei şi dreptei Ana pe când se ruga cu lacrimi, zicându-i: „Ana, s-a auzit rugăciunea ta la Dumnezeu şi, iată, vei zămisli şi vei naşte pe fiica cea binecuvântată, prin care se vor binecuvânta toate seminţiile pământului; şi vei chema numele ei Maria”. Acelaşi arhanghel s-a arătat preotului Zaharia şi a binevestit dezlegarea nerodirii femeii sale, Elisabeta, şi naşterea Sfântului Ioan Botezătorul. Acest slujitor al lui Dumnezeu a stat înaintea Preacuratei la Nazaret şi a binevestit zămislirea Fiului lui Dumnezeu, s-a arătat şi lui Iosif, încredinţându-l, prin vis, despre Fecioara cea neispitită de nuntă. Arhanghelul Gavriil s-a arătat şi păstorilor, cărora le-a zis: „Vă binevestesc vouă bucurie mare, că s-a născut astăzi Mântuitorul”. De asemenea, acest înger s-a arătat şi mironosiţelor, stând pe piatra mormântului şi vestindu-le învierea din morţi al lui Hristos. În sfârşit, acelaşi înger, arătându-se Preacuratei i-a spus de cinstita ei adormire şi de mutarea ei cu trupul de la cele pământeşti la cele cereşti.

Trebuie să amintim că în afară de ziua de astăzi, 13 iulie, Biserica mai cinsteşte pe arhanghelul Gavriil la 26 martie şi la 8 noiembrie.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5