Tratamente pentru prevenirea și combaterea organismelor dăunătoare la viţa-de-vie

Oficiul Fitosanitar Bistriţa-Năsăud

BULETIN DE AVERTIZARE Nr. 21 din 18.04.2023

La cultura de VIŢA-DE-VIE  - pentru prevenirea și combaterea organismelor dăunătoare:

  • Făinarea viței-de-vie este produsă de ciuperca Uncinula necator, ce provoacă cicluri de infecții, din primăvară până în toamnă, pe toate organele verzi ale plantei.  Momentul cel mai prielnic atacului asupra frunzelor viței de vie este începutul lunii mai, când ambele fețe ale limbului, dar mai ales cea superioară, sunt acoperite de o pâslă fină, de culoare alb-cenușie, sub forma unor pete neregulate, izolate sau confluente. Atunci când atacul este puternic, suprafața limbului se acoperă complet cu pete, iar la suprafața acestora se poate observa o pulbere fină, formată din conidiile ciupercii. Sfârșitul verii aduce puncte mici pe ambele fețe ale limbului. La început, acestea sunt galbene, dar pe parcurs ele devin brun-negricioase. Asupra lăstarilor boala atacă numai atâta timp cât sunt încă verzi, iar pâsla albă-cenușie este primul semnal de alarmă. În cazuri extreme, făinarea apare și pe flori sau pe ciorchini, care se înnegresc și cad. Boabele afectate de făinare sunt învăluite într-o suprafață alb-cenușie, iar pielița lor capătă o culoare cenușiu-brunie. Cuprinse în întregime de boală, boabele își opresc dezvoltarea, iar gustul lor rămâne acru. Pe măsură ce boala avansează, boabele se crapă, iar sâmburii lor devin vizibili. Luna august aduce în pâsla de pe lăstari, de pe boabe și de pe frunze periteciile ciupercii.
  • Antracnoza sau cărbunele (Elsinoe ampelina), ciuperca atacă organele verzi ale viţei de vie, boala manifestându-se în primăvară, înainte de apariţia manei. Pe frunze, apar pete mici, colţuroase sau circulare, de câţiva milimetri în diametru, în dreptul cărora ţesuturile devin cenuşii-brunii, cu un inel mai întunecat. Ţesuturile parazitate se sfâşie şi frunzele apar perforate . Pe lăstarii tineri, boala poate căpăta un caracter foarte grav - pe suprafaţa acestor organe, începând din luna aprilie-mai, se formează pete ce se pot uni atingând dimensiuni de câţiva centimetri. Scoarţa atacată are o culoare brună-cenuşie, iar marginile acesteia prezintă o zonă vişinie-închis, foarte vizibilă la soiurile cu boabe negre. Ţesuturile atacate se brunifică, se adâncesc, lăstarul prezentând răni ce ajung până la măduvă. Lăstarii atacaţi nu mai cresc, au frunzele îngălbenite şi sunt fragili, rupându-se uşor în timpul lucrărilor în verde din plantaţii. În scoarţa lor se formează din micelii, scleroţi ca organe de rezistenţă. Atacul pe bobiţe este cu atât mai grav, cu cât pieliţa este mai groasă, petele care apar având acelaşi aspect ca cele de pe lăstari. Bobiţele se usucă şi se zbârcesc pe timp secetos sau putrezesc pe timp umed. Ciuperca parazitează şi codiţa bobiţelor pe care se formează pete brune adâncite.

Măsuri de prevenire şi combatere:

- se va recolta material pentru altoit din plantaţii sănătoase şi se vor folosi la înmulţirea directă (prin cârlige), numai corzi neatacate;

- fragmentele de corzi se vor dezinfecta înainte de înrădăcinare, prin cufundare în soluţii de fungicide.

  • Excorioza vitei de vie (Phomopsis viticola), la inceputul primaverii, pe lastarii tineri se observa rani eliptice, de culoare bruna, unite sau solitare. Lastarii au o crestere incetinita, nu formeaza flori si fructe, iar in caz de atac sever sunt distrusi. Boala evolueaza, iar in timpul verii petele se dezvolta, devin brun-negricioase, iar tesuturile atacate crapa longitudinal. In cursul toamnei coardele afectate prezinta o albire pronuntata. Frunzele pot fi atacate, prezentant aceleasi simptome ca lastarii.

Masuri de prevenire și combatere:

  • realizarea lucrarilor de intretinere la timp si corect;
  • arderea organelor atacate.
  • Acarienii viței de vie sunt frecvent întâlniți în podgoriile din țara noastră, cei mai întâlniți sunt  Eriophyes vitis cu răspândirea cea mai mare care produce erinoza  și Calepitrimerus vitis, atacul acestuia având denumirea de acarioză. Se mai întâlnește păianjenul roșu comun (Tetranychus urticae koch) alături de care se întâlnește și păianjenul galben al viței de vie (Eotetranychus carpini oud), iar în podgoriile cu altitudini mai mari poate apărea și păianjenul roșu al pomilor (Panonychus ulmi koch).

Eriophyes vitis atacă în focare sau butuci izolați, caracteristic fiind înțepăturile care produc pe partea inferioară a frunzei o hipertrofiere a perilor cuticulari care devin lungi și îngroșați, bifurcați sau ramificați în diferite sensuri. În aceste zone apare o pâslă în dreptul căreia se produc umflături proeminente pe fața superioară. Deformațiuni mai puțin proeminente apar la atacul pe ciorchini, unde florile afectate nu se mai dezvoltă normal, favorizând meierea și avortarea unui procent ridicat de boabe.

Calepitrimerus vitis își dezvoltă atacul odată cu pornirea în vegetație când femelele hibernante se hrănesc întâi cu organele verzi din interiorul mugurilor, apoi cu sucul celular al frunzelor tinere. Creșterea lăstarilor încetinește sau stagnează, internodiile rămân scurte, cu tendința de zig zag, frunzele rămân mici și încrețite, inflorescențele pot avorta, iar coacerea lemnului rămâne incompletă. Privite la lumină, frunzele prezintă pete de decolorare în jurul înțepăturilor, dar nu se produce bășicarea ca în cazul erinozei.

             Se va efectua un tratament în perioada creşterii lăstarilor 5 – 7 cm, cu unul din urmatoarele amestecuri de pesticide:

            1. ZEAMA BORDELEZA TIP ,,MIF'' / (ZEAMA BORDELEZA VALLES - a doua denumire comerciala) - 3,75-5,0 kg/ha sau KUPFEROL – 4,0 – 5,3 l/ha sau  ALCUPRAL 50 PU - 1,5-2,0 kg/ha + FOLICUR SOLO 250 EW / (VALOR 250 EW - a doua denumire comerciala) – 0,4 l/ha   + KARATE ZEON – 0,015% + NISSORUN 10 WP – 0,03% sau VERTIMEC 1,8% EC - 0,1% pana la 0,15%;

            2.  FOLPAN 80 WDG / (FLOVINE - a doua denumire comerciala) – 1,5 kg/ha sau CURZATE F – 2,5 l/ha + FOLICUR SOLO 250 EW / (VALOR 250 EW - a doua denumire comerciala) – 0,4 l/ha   + KARATE ZEON – 0,015% + NISSORUN 10 WP – 0,03% sau VERTIMEC 1,8% EC - 0,1% pana la 0,15%;

            3. CABRIO TOP 1,5 – 2 kg/ha sau UNIVERSALIS 593 SC – 2 l/ha + KARATE  ZEON – 0,015% +  NISSORUN 10 WP – 0,03% sau  ORTUS 5 SC – 1 l/ha;

Alte Recomandări importante :

Luati masurile ce se impun pentru protectia  mediului inconjurator!

- produsele se solubilizeaza separat, se omogenizeaza si apoi se pulverizeaza;

- resturile de solutii sau apa rezultata in urma spălării echipamentelor de stropit nu trebuie sa ajungă in apropierea apelor de suprafața, sanțuri etc.

- executarea tratamentului, pe timp linistit fără vânt.  Nu aplicați tratamentul daca viteza văntului este mai mare de 4-5 m /s.

- cititi cu atentie eticheta produsului pe care il folositi ;

- la realizarea amestecurilor se verifica compatibilitatea pesticidelor, fizica si chimica.

- Se vor utiliza doar produse de protecţia plantelor recomandate de CODEX-PEST EXPERT, pentru testele avertizate, omologate de către ,,COMISIA INTERMINISTERIALĂ DE OMOLOGARE A PRODUSELOR DE UZ FITOSANITAR”, avizate pentru a fi folosite pe teritoriul ROMÂNIEI .

- Respectati  cu  strictete  normele  de  lucru  cu  produse  de  uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protectie a albinelor si a animalelor !, conform ORDINULUI COMUN (Ord. 45/1991 al MAA ; 68/05.02.1992 Min.Mediului ; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Admin. Locala şi 127/1991 al ACA din Romania, 1786/TB/1991 al Minist. Transporturilor).

          Produsele fitosanitare trebuie să fie utilizate în mod corespunzător.

Utilizarea lor corectă include aplicarea principiilor bunelor practici fito­sanitare si îndeplinirea conditiilor stabilite în conformitate cu articolul 31 si specificate pe etichetă. Aceasta respectă, de asemenea, dispozitiile Directivei 2009/128/CE si, în special, principiile generale de combatere integrată a dăunătorilor prevăzute la articolul 14 si în anexa III la respectiva directivă.

In vederea protejarii sanatatii oamenilor si a animalelor, protectiei albinelor si a mediului  inconjurator, producatorii agricoli, persoane fizice sau juridice, care utilizeaza pe terenurile pe care le detin produse de uz fitosanitar din grupele a III-a si a IV-a de toxicitate, au obligatia sa le depoziteze, sa le manipuleze si sa le utilizeze in conformitate cu instructiunile tehnice care le insotesc, aprobate potrivit legii.

Constituie contravenţii următoarele fapte:

- nerespectarea prevederilor art. 28 din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind introducerea pe piaţă şi utilizarea produselor de protecţie a plantelor autorizate;

nerespectarea de către utilizatori a prevederilor art. 67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind menţinerea evidenţei pe o perioadă de cel puţin 3 ani a produselor de protecţie a plantelor pe care le utilizează:

Nume şi prenume fermier/soc. comercială.......................                                                                          

Domiciliu fermier/sediul social al societăţii ......................

(Comuna, judeţul)  

Ferma (nume/număr, adresa)..............................................                                                                             

 

REGISTRU

de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor

Data efectuă-rii

tratam

(ziua luna, anul)

Cultu-ra şi

locul unde

este

situat

terenul

Tim-pul apli

cării

 

Tratamentul efectuat

Numele, pre-numele pers.

Responsabile  de efectuarea tratamentu-lui, semnătura

Data

începerii recoltării produsului

agricol

Nr. si data

document prin care s-a dat  în consum populaţiei

Agentul de dăunare:

boli/

dăunători/

buruieni

Denu-

mire

ppp

folosit

Doza

Omolo-

gată

/doza folosită

Supra-

faţa,

ha

Cantităţi

utilizate

(kg, l)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1)

Producătorul agricol numerotează paginile registrului.

Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menţionează câte pagini conţine registrul,

purtând semnătura (şi ştampila, după caz) fermierului sau administratorului societăţii.    

INSPECTOR COORDONATOR,                                                           ÎNTOCMIT,

ing. Magdea Emilian Traian                                                              dr. ing. Buciumaş Georgeta

 

 

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5