A treia rectificare a bugetului judeţean. Vezi cum sunt redistribuite sumele!

Consilierii judeţeni vor dezbate în şedinţa ordinară de miercuri proiectul de hotărâre privind a treia rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2018.

         În urma analizei execuției bugetare la data de 30 iunie 2018 și a solicitărilor primite de la instituțiile publice aflate în subordonarea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud și de la structurile din cadrul aparatului de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud s-a constatat necesitatea efectuării unor modificări asupra bugetului aprobat anterior.

Această rectificare presupune o redistribuire de sume între secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare a bugetului, creșterea veniturilor bugetului rezultând ca urmare a alocării din fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pentru anul 2018, pentru unitățile administrativ-teritoriale afectate de calamități pentru județul Bistrița-Năsăud a sumei de 17 mii lei pentru achitarea unor cheltuieli urgente în vederea înlăturării efectelor calamităților naturale pentru unele tronsoane de drum județean situate în Budacu de Jos, Strugureni, Sebiș și Ruștior.

În fapt, de la capitolul Protecţia mediului se vor lua 1.470 mii lei, ca urmare a schimbării soluției avute in vedere la aprobarea bugetului cu privire la construirea celulelor 2 și 3 aferente Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Tărpiu, iar de la Transporturi se va diminua cu suma de 7.808 mii lei, ca urmare a depunerii cererilor de finanțare a unor drumuri județene prin Programul Operațional Regional.

 

Iată cum vor fi distribuiţi banii!

                   Pentru evenimentele dedicate centenarului, se propune suplimentarea bugetului aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud cu suma de 143 mii lei la secțiunea de funcționare.  Pentru asigurarea tuturor cheltuielilor de întreținere și funcționare ale aparatului de specialitate se propune alocarea sumei de 157 mii lei. De asemenea, la secţiune dezvoltare se propune alocarea a 157 mii lei, din care 31 mii lei pentru achiziționarea unei imprimante multifuncționale A0 (plotter), 20 mii lei pentru o licență Arhicad și 100 mii lei pentru demararea activităților în vederea elaborării Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Bistrița-Năsăud.

          Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului Bistriţa-Năsăud a solicitat alocarea sumei de 15 mii lei pentru cheltuieli de deplasare necesare participării personalului la o serie de acțiuni de pregătire profesională obligatorii pe domeniul de activitate specific evidenței persoanelor.

          Centrul Militar Județean Bistriţa-Năsăud a cerut suplimentarea bugetului cu 123 mii lei, din care 93 mii lei pentru asigurarea unor cheltuieli de întreținere și funcționare necesare desfășurării activității și 30 mii lei pentru achiziționarea unor bunuri de natura mijloacelor fixe, respectiv dotarea instituției cu calculatoare complet echipate.

          Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr.2 Bistriţa a solicitat  170 mii lei, din care 158 mii lei pentru construirea unui acoperiș la blocul alimentar întrucât sunt infiltrații ca urmare a precipitațiilor din ultima perioadă și 12 mii lei pentru realizarea documentației pentru înlocuirea instalației electrice.

          Centrului Școlar de Educație Incluzivă „Lacrima” Bistriţa a cerut alocarea sumei 95 mii lei, pentru amenajarea în curtea școlii a unui spațiu destinat creșterii și observării unor animale și păsări în cadrul opționalelor aprobate pentru anul școlar 2018/2019, înlocuirea unor obiecte de inventar afectate de intemperii și pentru efectuarea unor lucrări de igienizare și reparații.  

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Beclean a prezentat un necesar de 34 mii lei din care 25 mii lei pentru achiziționarea unor bancuțe pentru elevii centrului și scaune pentru cadrele didactice, dotarea sălii festive și efectuarea unor reparații curente la sălile de clasă și 9 mii lei pentru achiziționarea unui aragaz profesional pentru bucătărie.

Centrului Județean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Bistrița-Năsăud ar urma să beneficieze de 15 mii lei, din care 12 mii lei pentru achiziționarea unei platforme on-line specializată pentru elevi, psihologi, părinți și profesori care poate fi accesată din mai multe locații și permite consilierea unui număr ridicat de elevi concomitent și 3 mii lei pentru achiziționarea imprimantei multifuncționale.

Clubul Sportiv ”GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud va beneficia de suplimentarea bugetului cu suma de 47 mii lei,  din care 32 mii lei achiziționarea unor echipamente specifice, utilizate în procesul de pregătire a sportivelor, iar  15 mii lei pentru bunuri  utilizate tot în procesul de pregătire fizică a sportivelor.

Pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud se va aloca suma de 973 mii lei, din care  833 mii lei pentru asigurarea unor cheltuieli de întreținere și funcționare strict necesare și suma de 140 mii lei pentru efectuarea unor lucrări de igienizare la Centrul pentru Protecția Copilului Beclean.

Nu în ultimul rând, la secţiunea de funcţionare de la capitolul Transporturi, - Drumuri şi poduri, se vor majora creditele bugetare cu suma de 1.153 mii lei.

 

Spitalul Judeţean va primi 5,1 milioane lei!

Spitalul Județean de Urgență Bistriţa a solicitat Consiliului Judeţean repartizarea  sumei totale de 5,100 milioane lei, din care 500 mii lei pentru secțiunea de funcționare și 4,600 mlioanei lei pentru secțiunea de dezvoltare. Suma de 500 mii lei pentru secțiunea de funcționare este necesară pentru demararea unor lucrări de reparații curente pentru modernizarea saloanelor de la secția de cardiologie, urmând ca acestea să fie finalizate în anul 2019.

La secțiunea de dezvoltare, 2,300 milioane lei vor fi folosite pentru execuția unor lucrări, respectiv 1,200 milioane lei pentru finalizarea lucrărilor demarate la obiectivul de investiții “Reamenajare circuite medicale parter, în vederea amplasării unui CT și a unui RMN” și cuprinderea a două noi obiective de investiții, 1 milion lei pentru obiectivul “Branșamente și tabouri electrice pavilion P+6” și 100.000 lei pentru obiectiivul “Extindere, modernizare și dotare secție ATI”.

 

Alocare de peste un million de lei pentru instituţiile culturale

Biblioteca Județeană „George Coşbuc” Bistrița-Nasăud ar urma să primească în plus 240 mii lei. Din suma totală solicitată 140 mii lei sunt pentru secțiunea de dezvoltare în vederea confecționării cu ocazia centenarului a unei statui din bronz a poetului George Coșbuc și 10 mii lei pentru înlocuirea serverului care gestionează programul informatic de bibliotecă „Tinread”. Suma de 100 mii lei solicitată pentru secțiunea de funcționare este necesară pentru confecționarea unei plăci din bronz care se va amplasa la Școala „Geoge Coșbuc” din localitatea Torak, Serbia, pentru achiziție rafturi la demisolul sălii de lectură a bibliotecii, achiziționare de carte, deplasări și upgradarea softului de la scanner pentru asigurarea unei utilizări și prelucrări mai complexe a datelor scanate.

Complexului Muzeal Bistrița-Năsăud i se va aloca suma de 225 mii lei pentru asigurarea cheltuielilor de întreținere și funcționare, efectuarea unor studii și cercetări specifice instituției, deplasări în străinătate pentru manifestările programate a se realiza pentru aniversarea Centenarului și derularea unor proiecte culturale.

Nu în ultimul rând, Centrului Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud i se va repartiza suma de 648 mii lei pentru secțiunea de dezvoltare, în vederea achiziționării unor bunuri specifice activității culturale desfășurate de această instituție. La secțiunea de funcționare, se solicită aprobarea efectuării unor virări de credite pentru efectuarea unor achiziții de bunuri de natura obiectelor de inventar,  pentru achiziționarea unor materiale de întreținere și funcționare, pentru organizarea și desfășurarea unor acțiuni culturale şi pentru deplasări în străinătate.

 

 

 

 

 

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5