A treia rectificare a bugetului județului. Bani pentru reparaţii la drumuri, Spitalul Judeţean, ISU BN!

Consilierii județeni au aprobat, în unanimitate, cea de a treia rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2019 și estimările pe anii 2020-2022.

Astfel, au fost diminuate cu suma de 545 mii lei veniturile bugetului judeţului Bistrița-Năsăud pentru anul 2019, bani care au fost repartizați celor 36 de primării care și-au asumat responsabilitatea pentru a organiza licitații de furnizare a produselor de panificație pentru preșcolari și elevi.

A fost majorat bugetul de venituri şi cheltuieli al judeţului Bistrița-Năsăud cu suma de 2.000 mii lei, prin semnarea contractului de finanțare în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală pentru perioada 2017-2020, pentru obiectivul de investiţii „Modernizare drumuri judeţene DJ 154 D, Domneşti-Neţeni-Albeştii Bistriţei, DJ 162 Sânmihaiu de Câmpie-Visuia, DJ 172A Beclean-Chiochiş judeţul Bistrița-Năsăud”, în valoare totală de 86.330 mii lei.

         De asemenea, la capitolul „Transporturi”, la secţiunea dezvoltare, au fost diminuate creditele bugetare cu suma de 22.119 mii lei şi au fost majorate  creditele bugetare cu suma de 16.041 mii lei  la secțiunea de funcționare, pentru realizarea unor lucrări de reparaţii curente.  Diferenţa de 6.078 mii lei, dintre suma diminuată de la secţiunea de dezvoltare şi suma transferată la secţiunea de funcţionare pentru drumuri şi poduri, a fost alocată pentru asigurarea finanţării solicitărilor înaintate de structurile funcţionale din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean şi a solicitărilor înaintate de instituţii publice aflate în subordinea/finanţarea consiliului judeţean.

          Rectificarea prevede alocarea sumei de 1.104 mii lei pentru realizarea unor servicii de asistenţă tehnică pentru elaborarea aplicaţiei de finanţare şi a documentelor suport, respectiv studiu de fezabilitate, analiză cost-beneficiu, analiză instituţională, evaluarea impactului asupra mediului, pentru Proiectul “Dezvoltarea şi modernizarea sistemului de management integrat al deşeurilor solide din judeţul  Bistrița-Năsăud”. Aceste servicii sunt necesare în vederea depunerii documentaţiei pentru obţinerea de finanţări nerambursabile în cadrul Programului Operaţional Infrastructura Mare, Axa prioritară 3 – Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor, Obiectivul specific – Reducerea numărului de depozite neconforme şi creşterea gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor în România. În plus, a fost distribuită suma de 462 mii lei necesară pentru plata către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurarele a tarifului pentru scoaterea din circuitul agricol a a terenurilor ocupate cu construcţii în cadrul Centrului de management integrat al deşeurilor Tărpiu.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bistrița al județului Bistrița-Năsăud a primit suma de 345 mii lei necesară pentru achiziţionarea de motopompe şi echipament (cizme) pentru intervenţii în caz de inundaţii.

Pentru Aquabis a fost alocată suma de 270 mii lei prin majorarea aportului la capitalul social pentru plata avansului în vederea achiziţionării a două autodesfundătoare de canal.

Spitalul Județean de Urgență Bistrița a solicitat alocarea de fonduri suplimentare pentru realizarea unor obiective de investiţii care să contribuie la creşterea calităţii serviciilor de sănătate, fiind repartizată suma de 3.897 mii lei, din care se va asigura cofinanţarea pentru dotarea cu aparatură medicală, dar şi pentru achiziţionarea de terenuri intravilan, situate limitrof spitalului județean, în vederea realizării unei căi de acces și locuri de parcare.

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5