Un jurnalist printre jurnalişti – Călin Cira

Tânărul teolog năsăudean Călin Cira a predat, recent, cititorilor „O Sfânta carte”, despre un cărturar de înaltă ţinută culturală, Nicolae Steinhardt.

Ne bucurăm pentru el că a reuşit să deschisă porţile slovelor şi a sufletului, dăruind celor interesaţi câteva din comorile sale: iubirea şi înţelepciunea.

Călin, istoric şi teolog, la vârsta lui are o performanţă, adică o necontenită sete de cunoaştere.

Un gânditor prolific, Călin a reuşit să ia interviuri la 23 cărturari despre teologul de mare cuprindere N. Steinhardt, scriitorul care ne-a predat „Jurnalul Fericirii” şi „Cuvinte de credinţă”.

Scrisul monahului de la Rohia, cum spune Ioan Pintea, a transformat destine, reuşind convertirea multor inşi nedecişi la Hristos.

Călin a studiat cu consecvenţă viaţa şi opera monahului, bătătorind cărările spre Rohia cu o deosebită perseverenţă, purtând discuţii sincere şi prieteneşti cu cei care l-au cunoscut şi citit pe Steinhardt, în scopul întocmirii unui portret amplu şi realist.

Rolul lui Călin a fost de a formula întrebări clare şi concise, lucru deloc uşor, pentru că întrebarea trebuie formulată în aşa fel încât să-ţi sugereze o parte din răspuns. A formula întrebări e o mare artă.

La baza activităţii sale jurnalistice stă dragostea de Dumnezeu, care este mai presus de toate valorile omeneşti.

Cartea de faţă este un templu al Duhului Sfânt, unde se roagă cu ardoare cele 23 de celebrităţi sau din cei aflaţi pe drumul de faimă, cum sunt: Mina Dobzeu, Virgil Bulat, Preasfinţia Sa Iustinian Chira, Serafim Man, Emanuil Rus, Vasile Filip, Virgil Ciomoş, Cornel Cotuţiu, Ioan Pintea, Adrian Popescu, Aurel Podaru, Vasile Manea, Alexandru Vlad, Aurel Codoban, Ştefan Iloaie, Nicolae Băciuţ, Vasile şi Doina Comoş, Florian Razmoş, Maria Cogălniceanu, Iosif Viehman, George Ardeleanu, Florian Roatiş, Macarie Motogna, parteneri de dialog a lui Călin, a căror înţelepciune umple fagurii sufletului.

Călin este foarte bogat sufleteşte, reuşind să dăruiască din preaplinul său altora, adică cititorilor, ca un om bun, generos şi iubit de semeni.

Cartea cuprinde 287 de pagini, cu o înfăţişare de excepţie ce are un impact pozitiv asupra noastră, ca un exerciţiu de credinţă a unei cercetări cuprinzătoare cu o certă cutezanţă şi solidaritate creştină şi cultural-lingvistică, ca un medicament duhovnicesc.

Conversaţia lui Călin cu cunoscuţii scriitorului-teolog asupra spaţiului sufletesc al monahului este o modalitate de a disocia categorii şi tipologii de creatori, cu o localizare interioară mai profundă, o matrice a caracteristicilor umane şi o emblemă a aspiraţiilor esenţiale.

Cei 23 cărturari consultaţi de autor se confesează, întâlnindu-se într-un spaţiu cu rădăcini adânci în credinţă străbună, făcându-l durabil printr-o desăvârşire literară.

Călin are darul de a modela acest spaţiu, iar interlocutorii se modelează după el printr-o firească determinare.

Monahul de la Rohia, un model al ortodoxismului, a găsit timpul fericirii nu sub chipul paradisului, ci al unei trăiri în deplină armonie cu Dumnezeu.

Paginile cărţii consemnează răspunsurile pe care le-au dat cei 23 de cărturari în timpul convorbirilor pe care le-au purtat cu Călin, reuşind să pătrundă în universul uman, amintindu-şi de cele spuse sau scrise de monah, ce ni le-a lăsat nouă, după ce teologul-scriitor a trecut senin la cele veşnice, cu fruntea la fel de înaltă, lăsând pagini inedite ce au ca subiect un climat spiritual al dialogurilor, făcând din monahul Nicolae un subiect plauzibil.

Monahul i-a iubit pe toţi colaboratorii şi prietenii, care gândesc aşa cum simt şi simt aşa cum gândesc, fără să se abată de la regula sănătoasă a vieţii, de a i tu însuşi prin ceilalţi, iar cartea scrisă de Călin este un act de aducere-aminte.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5