Un nou doctor în ştiinţe teologice: Preot Profesor Adrian Cherhaţ, inspector de religie IŞJ BN

ETHOSUL MISIONAR ORTODOX este tema tezei de doctorat a preotului profesor ADRIAN CHERHAŢ, inspector pentru religie la Inspectoratul Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud, teză sustinută recent în cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă a Universităţii “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca. Coordonator stiintific: Pr. Prof. Univ. Dr. Valer Bel.
Lucrarea expune ansamblul de trăsături specifice care caracterizează misiunea creştină ortodoxă de la Hristos până în zilele noastre, modul în care Biserica Ortodoxă face misiune în lumea supusă mersului istoriei, specificul misionar al Ortodoxiei regăsit în sintagma "misiune la modul lui Hristos" (Anastasios Yannoulatos). Teza este structurată în patru capitole: primul capitol prezintă conţinutul teologic de învăţătură pe care se fundamentează misiunea creştină în viziunea Ortodoxiei, exprimat prin modele biblice şi concepte teologice; al doilea capitol cuprinde forma organizării canonice prin care Biserica face misiune încă din perioada apostolică prin structura ei internă (clerici şi laici) şi externă (comunitate locală şi comuniune sinodală); al treilea capitol se referă la lucrarea liturgică şi socială a misiunii Bisericii, atât pe plan intern prin sfintele slujbe şi asceză personală, cât şi pe plan extern prin prezenţa creştinilor în societate, filantropie şi relaţia cu statul; în fine, al patrulea capitol vizează actualizarea modului în care Biserica este misionară prin ea însăşi în societatea contemporană şi aportul ei la determinarea binelui evanghelic al omului şi a transfigurării lumii în Împărăţie a lui Dumnezeu.
Comisia pentru susţinerea lucrării a avut următoarea componenţă: Pr. Prof. Univ. Dr. Vasile Stanciu, preşendinte, decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă a Universităţii "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca; Pr. Prof. Univ. Dr. Valer Bel, coordonator ştiinţific, Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca; Pr. Prof. Univ. Dr. Ştefan Buchiu, Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii Bucuresti; Pr. Prof. Univ. Dr. Gheorghe Petraru, Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" Iasi; Pr. Prof. Univ. Dr. Ştefan Iloaie, Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţi "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca, membri. În final, comisia a votat în unanimitate calificativul “EXCELENT”. Sau „SUMMA CUM LAUDE” (“CU TOATE LAUDELE”), după vechea denumire.

Comentarii

14/02/15 07:28
Valentin Falub

Excelent. Un binemeritat doctor în teologie. Sunt prieten cu noul doctor în Teologie. Îmi permit să-l felicit pe tânărul doctor care merită toată consideraţia ! Felicitări părinte Adrian Cherhaţ şi la "mai mare". Totul te îndreptăţeşte la acest lucru. Felicitări !

14/02/15 14:15
Alfa

Fie ca acest nou titlu, harnice părinte, să fie un imbold de a lucra şi mai mult în slujirea lui Hristos Domnul şi semenilor de pretutindeni. Cuvântul "Preot" înseamnă tocmai acest lucru, adică doctor(medic) în spitalul acestei lumi îmbolnăvite de păcat. Felicitări! Dumnezeu să vă ajute!

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5