Vasile Găurean: Sub raza aceluiaşi Luceafăr – Eminescu şi Ovidiu

M-am bucurat nespus de mult datorită faptului că domnul prof. Vasile Găurean, un distins exeget, s-a hotărât să scoată o carte pe cât de valoroasă, pe atât de plăcută: „Sub raza aceluiaşi Luceafăr, Eminescu şi Ovidiu”.
Tipărită la Editura Junimea Iaşi, cartea beneficiază de o prefaţă valoroasă, scrisă de domnul conferenţiar universitar, dr. Corneliu Crăciun, de la Universitatea Oradea, care subliniază faptul că valoarea volumului „depăşeşte cu mult domeniul strict al profesiunii, propunând o lucrare asupra unui subiect la care a meditat îndelung şi cu folos maxim (…) autorul păşeşte într-un domeniu atractiv şi care întotdeauna s-a bucurat de mare audienţă în plan naţional şi european”, pentru că… „Interpretarea de tip comparatist impune multe exigenţe (…) capacitatea de a stăpâni elemente capabile de congruenţă şi de topire sinergică (…) de-a lungul traseului expozitiv şi interpretativ, Ovidiu şi Eminescu apar ca două entităţi perfect comparabile, fie că autorul are în vedere destinul lor biografic şi literar, fie că le ia în considerare opera”. (…). Similitudinile se dispun într-o continuitate extrem de plăcută şi incitantă a expunerii” (prefaţă, pag. 7).
Autorul argumentează tema în ideea că: „de ar fi să credem în metempsihoză, am spune că elegiacul Ovidiu a renăscut după atâta vreme în poetul român” (Argument, pag. 11).
În expunerea materialului, autorul recurge la două criterii aplicate succesiv: cronologic şi tematic.
După ce parcurge comparativ şi pe etape viaţa celor doi poeţi cu observaţii argumentate cu citate din operele lor, conclude că sfârşitul lui Eminescu s-a datorat unei crime, dar şi Ovidiu, fiind expulzat în urm unor maşinaţii ale soţiei lui Augustus, Livia.
În partea a doua şi cea mai voluminoasă (cca. 160 de pagini), autorul se opreşte asupra portretelor morale, procedând în acelaşi fel şi cu multă competenţă, ceea ce dovedeşte cunoaşterea impecabilă a operei şi vieţii celor doi, dar şi harul de a le prezenta într-un mod plăcut.
Istorie, filozofie, chiar psihologia vin în ajutorul înţelegerii de către cititorul de rând, a condiţiilor determinate în direcţionarea specifică a scrierilor celor doi poeţi de talie mondială, dar demonstrează şi erudiţia literară şi în general culturală a autorului.
Volumul beneficiază de prezenţa de calitate de corector a doamnei Florentina Găurean, şi dumneaei profesoară de aceeaşi specialitate - dar şi de tehnoredactarea atent realizată de doamna Jeniţa Naidin, scriitoare.
Prezentarea copertei într-o ţinută simplă, dar plină de eleganţă, se datorează doamnei Florentina Vrabie.
Felicitări autorului şi aşteptăm şi alte realizări!

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5