40 teze despre Dumnezeu şi mântuirea omului . Teza 2: Ce este Revelaţia dumnezeiască

Revelaţia divină sau Descoperirea dumnezeiască este „comoara de adevăruri pe care Dumnezeu a dat-o oamenilor pentru ca aceştia să-L cunoască, să-I facă voia şi să se mântuiască”. Revelaţia arată marea iubire a lui Dumnezeu pentru oameni, iubire neâncetată revărsată peste toţi oamenii, iubire mai presus de fire.
Fără Revelaţie nu putem cunoaşte pe Dumnezeu pentru că El nu poate fi cunoscut prin simţuri fiind Fiinţa spirituală mai presus de lume. Scopul Revelaţiei prin care Creatorul se descoperă oamenilor este „acela ca noi să ne desăvârşim prin unirea cu El în Duh şi adevăr”, Ioan 424. Revelaţia dumnezeiască o primim prin credinţa puternică sub îndrumarea permanentă a Bisericii, infailibilă în călăuzirea noastră. Revelaţia ne-a fost oferită în chip desăvârşit de însuşi Mântuitorul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, „lumina cea adevărată.”
Elementele Revelaţiei nu pot fi înţelese cu mintea noastră pentru că nu-L putem cuprinde pe Dumnezeu în Fiinţa Sa, de aceea, atât cât ne este dat să cunoaştem, s-o facem cu credinţă curată sub conducerea sigură şi permanentă a Bisericii.
Revelaţia este una singură însă are două forme prin care ni se descoperă, Revelaţia dată pe calea firii, adică marile însuşiri pe care natura şi firea omului ni le dezvăluie despre existenţa şi anumite însuşiri ale Creatorului şi Revelaţia dată pe calea supranaturală sau calea credinţei. Revelaţia naturală ne duce doar până în anticamera creştinisului, iar Revelaţia supranaturală, cea mai presus de fire, ne încreştinează cu adevărat, devenim creştini. Revelaţia divină este desăvârşită de Mântuitorul şi nu se repetă, fiind făcută pentru totdeauna, prin planul dumnezeiesc, spre mântuirea noastră.
Revelaţia este o acţiune de coborâre a lui Dumnezeu la om şi înălţarea omului către Dumnezeu prin credinţă şi colaborare liberă. Cuvântul şi Duhul Sfânt efectuează şi colaborează împreună Revelaţia până la sfârşitul imaginii actuale a lumii.
Dumnezeu este o Fiinţă personală, izvorul vieţii şi al iubirii, prin voia Sa, poate intra în relaţie cu omul, creatura Sa. Revelaţia supranaturală lărgeşte cunoaşterea lui Dumnezeu şi oferă o altă imagine credinţei naturale, omul vede că Dumnezeu îi arată că el, omul, se poate depărta de lumea păcatului prin harul divin şi propria sa colaborare, credinţă şi fapte bune.
Revelaţia divină demonstrează marea iubire a lui Dumnezeu pentru noi oamenii. „Dumnezeu este iubire”, 1, Ioan, 4,8.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5