ADOLESCENŢA ŞI PROVOCĂRILE EI: “PREVENIREA ŞI COMBATEREA CONSUMULUI DE TUTUN, ALCOOL, DROGURI ŞI A VIOLENŢEI ÎN MEDIUL ŞCOLAR”

Violenţa este una dintre marile probleme ale lumii contemporane. Chiar dacă reprezintă o problemă delicată, luarea în stăpânire a fenomenului violenţei nu se poate face decât dacă îi sunt cunoscute originile, cauzele, formele de manifestare şi posibilităţile de prevenire.

Conceptul de violenţă este deseori discutat în relaţie cu conceptele de agresivitate şi conflict, însă majoritatea analizelor privilegiază ideea că agresivitatea ţine mai mult de instinct, în timp ce violenţa ţine mai mult de cultură, de educaţie de context.

De o atentie deosebită se bucură, din partea tuturor celor implicaţi în actul educaţional, violenţa în mediul şcolar.

Violenţa şcolară este o formă de conduită deviantă cu o diversitate de forme de manifestare de intensitate diferită.

În Şcoala generală „Lucian Blaga” Bistriţa s-au efectuat, de către consilierul şcolar Andreea Hangan şi profesorul logoped Alina Melian, mai multe studii privind agresivitatea şi violenţa şcolară.

În urma acestor studii au fost identificate mai multe forme de agresivitate, respectiv violenţă, două dintre aceste forme fiind întâlnite într-un procent foarte ridicat. Este vorba despre violenţa fizică şi cea verbală cu diversele lor forme de manifestare.

Pentru violenţa fizică relevante sunt: lovirile, rănirile, bătăile, iar pentru violenţa verbală: jignirea, cuvintele grosolane sau vulgare, ironia, bârfa, intriga, injuriile, refuzul contactului social, al discuţiilor.

Sursele agresivităţii, respectiv violenţei, sunt numeroase, ele putând fi grupate în 3 mari categorii:

-surse care ţin de individ, de personalitatea lui (determinate de frustrare, atac, durere fizică sau morală, consum de alcool sau droguri );

-surse care ţin de familie (divorţ, certuri în familie, probleme

socio-economice, familii dezorganizate,etc.);

-surse care ţin de mass-media (prin programele TV, publicatii,

jocuri pe computer.)

Fenomenul violenţei şcolare trebuie analizat în contextul lui de emergenţă. A gândi strategii, proiecte de prevenire a violenţei şcolare înseamnă a lua în considerare toţi factorii (sociali, familiali, şcolari, de personalitate) care pot determina comportamentul violent al elevilor.

Pornind de la această necesitate şi dorinţă de a îndruma elevii, Şcoala generală “Lucian Blaga” –Bistriţa, reprezentată prin d-şoara profesor logoped ALINA MELIAN şi d-na profesor psiholog ANDREEA HANGAN, împreună cu Asociaţia Moralia, în parteneriat cu: Inspectoratul Judeţean de Poliţie Bistriţa-Năsăud, Inspectoratul Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud, Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Bistriţa-Năsăud şi Primăria Municipiului Bistriţa au iniţiat proiectul cu tema: “PREVENIREA ŞI COMBATEREA CONSUMULUI DE TUTUN, ALCOOL, DROGURI ŞI A VIOLENŢEI ÎN MEDIUL ŞCOLAR.”

Proiectul se derulează în perioada 23 februarie 2009 – 10 aprilie 2009 şi are ca şi grup ţintă elevii claselor a VII-a ai Şcolii generale “Lucian Blaga” Bistriţa, cadrele didactice, părinţii, comunitatea

Cum intervine scoala?

Programe de intervenţie în combaterea comportamentelor agresive şi programe de consiliere a elevilor aflaţi în situaţii de risc (absenteism, abandon şcolar , eşec şcolar, neînţelegeri familiare, dependenţe):

• Consiliere individuală şi de grup

• Vizionarea unor imagini audio-vizuale cu caracter educativ.

Scopul activitatii:

Ameliorarea comportamentului, creştere stimei şi a încrederii în forţele proprii prin folosirea frecventă a activităţilor de grup care încurajează schimbarea, identificarea calităţilor şi valorizarea lor în cadrul grupului.

Elevii identificaţi cu nivel crescut de agresivitate sunt încurajaţi în cadrul consilierii de grup să-şi modifice comportamentele dezadaptative, insistându-se în acest sens pe schimbarea în bine a comportamentului cât şi a modului de relaţionare cu elevii şi profesori.

Jocurile de rol sunt folosite în sprijinul dobândirii unor deprinderi de comunicare eficientă, exersându-se tipurile de comunicare dezadaptativă - pasivă şi agresivă şi adaptativă - asertivă, prietenoasă.

Prin activităţile de grup elevii sunt încurajaţi să discute despre situaţii reale în care se gestionează conflicte, cu trimitere la roluri şi responsabilităţi sociale ce iau în calcul calmul şi implicarea.

Formele de manifestare ale violenţei în şcoli sunt percepute diferit de elevi, profesori sau părinţi, în funcţie de cauze, modul de relaţionare la nivelul şcolii, atitudinea profesorilor faţă de elevii-problemă.

Rolul familiei în evoluţia comportamentală a elevului a fost aprofundat prin exemplificări din care rezultă o slabă relaţionare afectivă intrafamilială, sentimente de inferioritate şi neîncredere în ei, rezonanţă afectivă puternică la activităţile de grup extraşcolare, pe fondul nevoii de apartenenţă, subiectivismul părinţilor în evaluarea comportamentului violent al copilului lor.

Pentru a putea preveni şi combate agresivitatea, şcoala recomandă:

- păstrarea calmului şi educarea autocontrolului;

- gândirea pozitivă;

- menţinerea deschisă a căilor de comunicare;

- foarte multă flexibilitate şi perseverenţă;

- evitarea jignirii, umilinţei, durităţii excesive şi nemotivate;

- oferirea dragostei necondiţionată;

- acordarea atenţiei depline pentru ca elevul să se simtă iubit, respectat, valoros;

- canalizarea resurselor elevilor spre activităţi sportive, de relaxare, activităţi plăcute, discuţii cu persoane mai mature;

- învăţarea unor tehnici de respiraţie, de calmare şi control;

- rezolvarea problemelor familiale;

- controlul mai strict al lecţiilor şi al programelor TV urmărite.

PROFESOR LOGOPED, ALINA MELIAN

PROFESOR PSIHOLOG, ANDREEA HANGAN

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5