ASTRA SALVENSIS, la Salva!

Dan Popescu

Pe cerul culturii plaiurilor năsăudene îşi face loc, cu nonşalanţă şi seriozitate, revista de istorie şi cultură „ASTRA SALVENSIS”,ajunsă la numărul 5, anul 3, revistă editată de cercul ASTRA din Salva, director prof. Ana Filip, redactor şef Mihai Octavian Groza. Membrii fondatori sunt profesorii Ioan Seni, Ana Filip, Romana Fetti, George Pop, Vasilica Găzdac, înv. Luminiţa Cuceu, preot Maxim Morariu. În Colegiul de redacţie sunt, Maxim Morariu, Emanuel Căşvean, Diana Maria Dăian, Andrei Păvălean, Adrian Cosmin Iuşan, Grigore Toma Someşan, Andrei Faur, toţi din Cluj, Daria Otto, Viena şi Petro Darmaris, Liov. Traducerea şi revizuirea textelor şi a rezumatelor în limba engleză, Zoltan Petre, Cluj Napoca.
În editorial, redactorul şef Mihai Octavian Groza ne spune, „Ajunsă la cel de-al cincilea număr revista ASTRA SALVENSIS a reuşit să se impună comunităţii ştiinţifice şi nu numai, ca o publicaţie caracterizată de seriozitate şi o înaltă distincţie academică atât prin materialele publicate, cât mai ales prin colaboratorii săi, exponenţi ai noii generaţii de istorici şi teologi...Gândită şi proiectată ca o revistă de cultură, ASTRA SALVENSIS a devenit, din aproape în aproape, o publicaţie ştiinţifică ce îşi propune să ofere un cadru propice valorificării cercetărilor ştiinţifice, atât prin membrii comunităţii locale, cât mai ales prin cercetători, reprezentanţi ai noii generaţii de istorici, teologi şi pedagogi.”
Revista, de o înaltă ţinută cultural-ştiinţifică, este compartimentată pe mai multe secţii, istorie, ştiinţe ale educaţiei, cronică, recenzii şi un supliment teologic, unde tinerii cercetători îşi dau cu prisosinţă măsura talentului, acumulărilor şi muncii lor de cercetare. Din lipsă de spaţiu vom aminti doar câteva dintre titlurile articolelor şi autorii lor. La „Istorie”, Sorin Bulboacă semneză articolul „Biserica Ortodoxă şi Catolică şi asistenţa socială în Ţările Române în Evul Mediu şi Epoca Premodernă”, la „Ştiinţe ale educaţiei”, Merima Carmen Petrovici semnează lucrarea „Perspectivă empirică de abordare a comunicării”, la „Cronică”, Mihai Octavian Groza ne vorbeşte despre „ASTRA Năsăudeană Rediviva la 25 de ani de activitate, sau despre activitatea unui organism viu”, la „Recenzii” îl găsim pe mitropolitul Antonie Plămădeală cu „Basarabia” şi în fine la „Supliment Teologic” avem pe Mihaela Bleoancă cu „Femeia în primele secole creştine” şi pe Emil Floare cu „Toleranţă şi identitate, conflictul lumilor din sânul sincretismului şi al multiculturalismului”.
Am aflat despre ASTRA SALVENSIS la Adunarea generală anuală a Despărţământului ASTRA Năsăud când, la Casa de Cultură, părintele ieromonah Maxim Morariu, de la Mânăstirea „Izvorul Tămăduirii” Salva, a promovat revista în faţa participanţilor la acel eveniment. Desigur revista are nevoie de promovare, însă este greu să te impui în rândul publicaţiilor cu ţinută, fără o susţinere financiară adecvată. Noi salutăm apariţia acestei reviste cu un colectiv atât de tânăr şi-i urăm un parcurs pe măsură.
Ieromonahul de la Mânăstirea Salva, Maxim Morariu este foate tânăr, are doar 25 de ani, este licenţiat al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, ca şef de promoţie, acum este şi masterand al acestei Facultăţi, însă este şi licenţiat al Facultăţii de Istorie şi Filosofie din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj. Deşi foarte tânăr, a publicat peste 120 de studii şi articole de istorie şi teologie în reviste de prestigiu, Transilvania, din Sibiu, Altarul Reîntregirii, din Alba Iulia, Tabor, Tribuna, Renaşterea, toate din Cluj, Astra Năsăudeană şi Arhiva Someşană, din Năsăud. La un articol al său, „Restitutio Grigore Pletosu”, a avut onoarea de a primi câteva cuvinte de apreciere de la IPS Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului, „Cercetarea de faţă, la origini, o laborioasă teză de licenţă, concretizată în acest volum, merită toate aprecierile noastre.”Ieromonahului Maxim de la Mânăstirea Salva, fiind foarte tânăr, îi trebuie multă muncă şi acumulări solide, ca de altfel aproape tot colectivul şi colaboratorii revistei şi credem că startul este lansat, iar timpul îl va confirma ca atare.
Redactorul şef Mihai Octavian Groza ne mai spune în editorial, „Prin calitatea materialelor publicate în cele cinci numere şi prin calitatea colaboratorilor noştri, ASTRA SOLVENSIS a fost inclusă în cadrul unor baze de date internaţionale prestigioase, CEEOL, EBSCO, Scipio, ORCID, Google Academic, Index Copernicus International.”
Astăzi când identitatea românească este pusă sub semnul întrebării de fenomenul secularizării, astăzi când se atacă cu atâta ură familia creştină românească şi ateismul şi sectarismul fac atâta zgomot, astăzi, iată, în Bisericile şi Mânăstirile noastre ortodoxe avem continuitatea naturală a focarelor de credinţă şi cultură creştină, iar Mânăstirea Salva se înscrie şi mai apăsat pe lista binefăcătoare a acestor centre de rezistenţă creştină şi apărătoare ale marilor noastre valori tradiţionale, credinţa în Sfânta Treime şi dragostea faţă de pământul românesc şi limba noastră românească, primul poem al neamului nostru strămoşesc.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5