,,Atelierul fanteziei ”, o carte pentru școală și pentru familie

 Sunt puțini acei oameni care ajunși la o anumită vârstă își mai întorc ocheanul sufletului spre anii ce le-au conturat existența și dau glas amintirilor, ori mai oferă modele de experiență în muncă. Dintre aceștia, dascălul este  și va rămâne în planul generic al dăruirii profesionale.  Chiar dacă Domnul Trandafir este considerat  depășit, noul încălzitor de suflete nu poate avea altă menire decât aceeași, ca pe vremea lui Sadoveanu, numai că el posedă mijloace de formare și instruire moderne. O asemenea experiență cu rezonanțe pedagogice și aplicații practice este cartea doamnei învățătoare Lucreția Mititean, intitulată sugestiv ,,Atelierul fanteziei ”, apărută de curând în prestigioasa editură clujeană ,,Ecou Transilvan ”, într-o ținută grafică admirabilă . În condițiile actuale, când  ne este dor să facem apel la cultul muncii, cartea este binevenită și poate fi un ghid util pentru dascălii noștri și oricare dintre membrii familiei.  Pledoaria doamnei Valerica Petrea făcută în prefața cărții, este o evocare  excepțională, un eseu de mare ținută despre copilărie, despre rolul dascălului și al familiei în educarea tinerei generații. O asemenea bijuterie spirituală nu putea veni decât, tot de la o dăscăliță truditoare pe ogorul limbii române. Pe aceleași coordonate ale instruirii se inscrie și postfața doamnei prof.dr.ing.Gabriela Nedelcu Teodorescu, care prezintă principalele obiective ale învățământului nostru, referindu-se în mod special la ,,formarea unei atitudini corecte față de tehnică, tehnologii, de lumea muncii și a profesiilor, prin dezvoltarea spiritului practico-aplicativ, a spiritului de organizare și a celui de ordine, disciplină și responsabilitate ”. Din argumentul lucrării doamnei Lucreția Mititean se desprind idei care pun în valoare scopul acestui demers pedagogic : formarea priceperilor și deprinderilor de muncă dezvoltarea spiritului de echipă, a  respectului față de colectivitate, autocontrolul, autoevaluarea etc. Printr-o prezentare succintă, dar binevenită, autoarea trece în revistă marile personalități ale doctrinei pedagogice, care și-au exprimat opiniile asupra pregătirii practice a tineretului pentru viață : John Locke, Rousseau, Pestalozzi, Herbart, I. Găvănescu, I.C.Petrescu și nu în ultimul rând Spiru Haret, care afirma: ,,Peste tot se impune a face aplicațiuni și a ne dezbăra învățământul, cât mai mult posibil de caracterul abstract și pur teoretic ”. Această carte este rodul unei experiențe dobândite cu ani urmă  la clasă și în afara ei, este actul creator al învățătoarei, dar și modul de exprimare a fanteziei copiilor.  Pornind de la cele mai simple activități, în funcție de particularitățile de vârstă ale elevilor și până la cele mai complexe, ,,Atelierul fanteziei ”devine spațiul de manifestare a personalității copilului care descoperă,  creează, imită munca adulților, devine responsabil și în același timp important pentru ceea ce face. Cu priceperea și răbdarea proverbială a dascălului, doamna Lucreția Mititean explică, descrie și concretizează aspecte practice din viața acestui atelier : de la cusăturile simple până la arta acestui meșteșug, îndoituri de hârtie devenite bijuterii artizanale, desene bine conturate, lucrări din traforaj și colecții de cartofilie, care s-au finalizat în expoziții admirate de copii și de părinții acestora. Cartea este o reușită incontestabilă pentru activitatea școlară, o oglindă a nobilei misiuni pe care Lucreția Mititean și-a îndeplinit-o cu succes și deplină satisfacție.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5