Avocatul Valer Covrig-Cudrec, preşedintele Asociaţiei SIMION C. MÂNDRESCU. Vezi proiectele!

Asociația SIMION C. MÂNDRESCU își are sediul în localitatea Rîpa de Jos, nr.208, comuna Vătava, jud. Mureş.  

                  Scopul principal al Asociaţiei este acela de a promova memoria Prof.univ.dr. SIMION C. MÂNDRESCU (născut la 18.07.1868 în Râpa de Jos, jud.Mureş – decedat la 30.09.1947 în Buşteni, înmormântat la Cimitirul Bellu din Bucureşti).

               Dar şi a altor personalităţi a căror activitatea este legată de arealul Râpa/Mureş, precum şi de a promova şi susţine valorile culturii, istoriei şi tradiţiilor văii              Râpa/ Mureş.

            Unul dintre obiectivele principale ale Asociaţiei îl constituie organizarea de manifestări culturale şi ştiinţifice sau participarea la asemenea manifestări, având ca scop cultivarea şi promovarea memoriei Prof. univ.dr. Simion C. Mândrescu, a altor personalităţi care au avut legături culturale, istorice, politice şi personale cu acesta, dar şi a altor personalităţi care s-au născut şi şi-au desfăşurat activitatea pe meleagurile văii          Râpa/Mureş.

                Apreciind asupra importanţei pe care Asociaţia Simion C. Mândrescu o poate avea pentru comunitatea locală (şi nu numai), Consiliul Local al Comunei Vătava prin Hotărârea nr. 13 din 21 martie 2011 şi-a manifestat acordul de principiu în privinţa colaborării cu Asociaţia şi sprijinirea ei în realizarea obiectivelor de interes public local și zonal pe care urma a le iniţia.  

          În contextul acordului instituțional în discuție, precum și în vederea evenimentelor naționale aferente anilor 2017/2018, s-au susţinut şi derulat următoarele proiecte ale Asociației:

        - identificarea întregului fond de carte scris de Prof.univ.dr. Simion C. Mândrescu, precum şi cel scris de unchiul său, profesorul universitar şi teologul Simion Popescu, aflat în patrimoniul Bibliotecii Academiei Române (Bucureşti şi Cluj), a Bibliotecii Naţionale a României, a Bibliotecii Centrale Universitare şi în alte biblioteci şi arhive, );

        - atribuirea denumirii localului Şcolii primare din Râpa de Jos, cu denumirea de: “Şcoala Primară MIHAI TOMȘA, Râpa de Jos, judeţul Mureş” (după numele învăţătorului satului care a construit-o, cu fonduri finanţate de către Simion C. Mândrescu);

        - retipărirea monografiei “Oglinda unui sat de la poalele Călimanilor, Rîpa de Jos, date monografice 1332-1975” de Mihai Tomşa;

        - realizarea unui bust al lui Simion C. Mândrescu (cu finanțarea creării și amplasării acestuia de către Consiliul local al Comunal Vătava, finanțare aprobată prin HCL Vătava nr. 18/24 martie 2017), care, în urma alocării propriu zise a sumei aprobate, urmează a fi turnat în bronz, amplasat (urmare a edificării soclului) în fața Căminului cultural din Râpa de Jos, iar, după amenajarea zonei, dezvelit cu ocazia împlinirii a 150 de ani de la naştere, în contextul Sărbătoririi Centenarului Marii Uniri.

    ( Aducem pe această cale deosebite și respectuoase mulțumiri  membrilor Consiliului Local Vătava, respectiv domnului Primar Zaharie Șular, pentru toată disponibilitatea de care au dat dovadă pentru realizarea scopurilor și obiectivelor asociației, în aprecierea activității acesteia ca fiind pusă în slujba intereselor comunității locale. Cu atât mai mult, în contextul legăturii obiectivelor Asociației cu aniversarea Centenarului Primului Război Mondial şi sărbătoririi Centenarului Unirii).

                  Din realizările Asociaţiei, în plus faţă de cele expuse anterior, enumerăm:

        - dobândirea de către Prof.univ.dr. Simion C. Mândrescu a titlulului de „CETĂȚEAN DE ONOARE al oraşului Năsăud-post mortem” (HCL oraș Năsăud  nr.39/24.05.2012)

               - atribuirea unei străzi importante în Municipiul Alba Iulia (HCL Alba Iulia nr.275/17.09.2013), alături de cele deja dobândite anterior în: Municipiul Bistrița       (HCL Bistrița nr.17/26.02.2009); Municipiul Bucureşti (HCGMB nr.362/03.11.2009) Municipiul Târgu Mureş (HCL TârgMureș nr. 156/20.05.2010);

             S-au făcut demersuri în același sens (și s-a comunicat Asociației despre inițierea și derularea demersurilor instituționale care se impun!) la:

            Consiliul Local al Municipiului Reghin, respectiv la Consiliul local al orașului Bușteni( inclusiv în ceea ce privește atribuirea distincției de „CETĂȚEAN DE ONOARE al oraşului Bușteni-post mortem”);

         - s-au distribuit de-a lungul anilor pachete consistente cu cadouri copiilor instituţionalizaţi şcolar în unităţile de învăţământ de pe raza Comunei Vătava, în cadrul acţiunii „Camionul de Crăciun”, în parteneriat cu organizatorii acesteia: Asociaţia Tăşuleasa Social (România, Piatra Fântânele, jud. Bistriţa-Năsăud) şi Die Johanniter (Germania);

              - s-au stabilit legături deosebite de colaborare/parteneriat cu Facultatea de Limbi şi Literaturi străine – Departamentul de Limbi şi Literaturi Germanice de la Universitatea din Bucureşti, în vederea realizării de activităţi comune dedicate omagierii lui Simion C. Mândrescu.

              În cadrul manifestărilor ocazionate de împlinirea a 150 de ani de la înfiinţarea Universităţii din Bucureşti s-a organizat Simpozionul: 

                                                   „ JUBILÄUMSTAGUNG

                         Die rumänische Germanistik im mittelosteuropäischen Kontext.

                    Simion C. Mândrescu zum Andenken

  (Gründer der modernen Rumänischen Germanistik, 1868-1947)

                 BUKAREST, 24.-25. NOVEMBER 2014 ”

             Evenimentul a fost organizat de către Societatea Germaniştilor Români împreună cu Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine – Departamentul Limbi şi Literaturi Germanice din cadrul Universităţii Bucureşti, care a şi găzduit evenimentul,  în colaborare cu  Asociaţia SIMION C. MÂNDRESCU.

             În prezent se derulează un parteneriat  în vederea derulării de către Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine – Departamentul Limbi şi Literaturi Germanice din cadrul UNIVERSITĂȚII BUCUREȘTI, cu sprijinul acesteia, a unor activități și proiecte inițiate de către Asociația SIMION C. MÂNDRESCU, cu scopul de a omagia personalitatea lui Simion C. Mândrescu, cu ocazia împlinirii împlinirii a 70 de ani de la trecerea în veșnicie și 150 de ani de la naştere,  în contextul aniversării Centenarului Primului Război Mondial şi sărbătoririi Centenarului Unirii.                    

           Context în care, o secție a lucrărilor Congresului Internațional al Germaniștilor din  România, care va avea loc între 3-7 iunie 2018 la Oradea, va fi dedicată personalității Prof univ. dr. Simion C. Mândrescu.

               Sediul central din București al Catedrei de Germană din cadrul Facultății de Limbi şi Literaturi Străine de la Universitatea București va fi redenumit sub o nouă titulatură: „Catedra Simion C. Mândrescu”.

              Departamentul Limbi şi Literaturi Germanice din cadrul UNIVERSITĂȚII BUCUREȘTI va participa cu cadre universitare în calitate de conferențiar la manifestările organizate de asociație(Târgu Mureș, Râpa de Jos, etc,.)și va propune studenților din anul terminal să redacteze teze de licență dedicate personalității lui Simion C. Mândrescu;

              - este în curs de derulare organizarea de către Asociaţia SIMION C. MÂNDRESCU, în parteneriat cu Consiliul Județean Mureș și Universitatea “Petru Maior” Târgu Mureş și Biblioteca Judeţeană Mureş,

                a unui SIMPOZION dedicat omagierii personalităţii Prof.univ.dr. SIMION C. MÂNDRESCU, ocazionat de comemorarea a 70 de ani de la moartea sa (30 septembrie 1947) şi aniversarea a 150 de ani de la naştere (18 iulie 1868),

în contextul manifestărilor dedicate aniversării Centenarului Primului Război Mondial şi ale celor ce premerg Sărbătoririi Centenarului Marii Uniri.  

      Simpozionul urmează a se desfăşura în săptămâna premergătoare datei de                  1 Decembrie 2017, respectiv la data de 24 noiembrie 2017, în Târgu Mureş,  în aula Universității „PETRU MAIOR.

              - s-a creat site-ul Asociaţiei Simion C. Mândrescu “www.simioncmandrescu.ro , care (va) cuprinde informații atât despre organizarea şi activitatea Asociaţiei, cât şi varii informaţii despre viaţa şi activitatea didactică, pedagogică, lingvistică, ştiinţifică, folcloristică, politică, patriotică şi naţională a Prof.univ.dr. Simion C. Mândrescu, precum şi informații referitoare la alte personalităţi locale. Site încă în curs de alimentare cu date.

       În cadrul site-ului va funcţiona secţiunea Biblioteca virtuală SIMION C. MÂNDRESCU, creată în parteneriat cu Biblioteca Naţională a României în care va fi descărcat fondul de carte scris de Simion C. Mândrescu, precum şi documente referitoare la viaţa şi activitatea lui Simion C. Mândrescu, identificate în alte biblioteci şi arhive;

            -  Sens în care, urmare a mai multor demersuri directe, s-a semnat şi înregistrat sub nr. 3898/10.05.2017 la BIBLIOTECA NAȚIONALĂ  a ROMÂNIEI, sub nr.91/25.05.2017 la Asociația SIMION C. MÂNDRESCU, un ACORD CADRU DE PARTENERIAT, încheiat între această instituţie şi Asociaţia Simion C. Mândrescu, având ca obiectiv principal: “Asigurarea accesului publicului la documentele de arhivă care reflectă viaţa şi activitatea Prof.univ.dr. Simion C. Mândrescu, în format digital”.  

               În vederea îndeplinirii obiectivului propus s-au identificat documente relevante vieţii şi activităţii Prof.univ.dr. Simion C. Mândrescu, precum şi lucrările scrise de către acesta, material documentar și arhivistic existent la:  Biblioteca Naţională a României, Biblioteca Academiei, Biblioteca Centrală Universitară, Extensia de la Cluj Napoca a Bibliotecii Academiei,  Facultatea de Litere din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai Cluj Napoca, Arhivele Naţionale ale României, Arhivele Ministerului Afacerilor Externe, Biblioteca Judeţeană Mureş, Facultatea de Arhivistică din cadrul Academiei de Poliţie Alexandru Ioan Cuza din Bucureşti, etc.;

                 Pe termen scurt proiectul principal al Asociaţiei îl constituie realizarea           

                                           „ PROGRAMului DE LUCRU

                                     al AsociațieiSIMION C. MÂNDRESCU,

                                   în vederea  omagierii personalităţii care a fost

        Prof. univ. dr. SIMION C. MÂNDRESCU  ( 18 iulie 1868 – 30 septembrie 1947),

      cu ocazia împlinirii a 70 de ani de la trecerea în veșnicie și 150 de ani de la naştere,                     în contextul aniversării Centenarului Primului Război Mondial şi sărbătoririi Centenarului Unirii  - proiect cultural -”,

        program care are ca obiectiv central, respectiv la pct.3:

                „Organizarea unor ample manifestări omagiale dedicate comemorării cu ocazia împlinirii a 70 de ani de la trecerea în veșnicie și împlinirii a 150 de ani de la naştere, în contextul aniversării Centenarului Primului Război Mondial şi Sărbătoririi Centenarului Unirii (eveniment pentru realizarea căruia Simion C. Mândrescu şi-a adus o contribuţie importantă), respectiv

           a) În localitatea de naştere, Râpa de Jos, Mureș, în jurul datei de 18 iulie 2018,

                   Întâlnire a fiilor satului cu tema  „SIMION C. MÂNDRESCU-omagiu marelui nostru înaintaș”....

          b) Simpozion omagial la Căminul Cultural „Simion C. Mândrescu” din Râpa de Jos:

                - dezvelire şi sfinţire bust a Prof.univ.dr. Simion C. Mândrescu;      

                - alocuţiuni omagiative; susținere studii, cercetări și comunicări științifice;

               - lansarea  publică a unui volumului omagial  „SIMION C. MÂNDRESCU – 150 de ani de la naştere” și a volumului omagial din 1928 „SIMION C. MÂNDRESCU în serviciul unității noasre naționale - OMAGIU din partea Societății Frăția Românească- Frățilia  - Președintelui ei de Onoare”, reeditat;

                - atribuirea distincţiei “Cetăţean de onoare al Comunei Vătava– post mortem”;

                - Expoziţie dedicată omagierii personalităţii lui Simion C. Mândrescu.”

               Pe termen mediu Asociaţia îşi propune să realizeze în parteneriat cu Primăria Comunei Vătava şi locuitorii comunei un MUZEU AL SATULUI, la nivelul comunei, în vederea valorificării potenţialului cultural, etnografic al zonei.

               Pe termen mediu și lung:  instituirea unei burse cu scopul de a identifica şi studia documentele aferente vieţii şi activităţii Prof.univ.dr. Simion C. Mândrescu, documente aflate în arhivele din Italia, Franţa şi România, respectiv pentru a fi valorificate în cadrul unor lucrări despre viața și activitatea acestuia.

                Respectiv, realizarea şi amplasarea a câte unui unui bust a Prof. univ dr. Simion C. Mândrescu în oraşele: Buşteni,  Reghin, Tg Mureş, Bucureşti.

 

           Asociația își manifestă, în măsura posibilităților sale logistice, umane și financiare,  toată disponibilitatea, deschiderea și transparența la solicitările și proiectele vizate de către comunitatea locală și județeană, prin instituțiile reprezentative, care pot să fie subscrise activității Asociației, în limita obiectului său de activitate.

   

                                                                       Asociaţia SIMION C. MÂNDRESCU

                                                                       Preşedinte - avocat Valer Covrig-Cudrec

 

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5