CELE 7 TEZE ALE DOMNULUI ACM

Aceste 7 teze ale renumitului expert în afaceri cosmice, domnul A. C. Miloş, au apărut în ziarul nostru, Răsunetul, din 11.06. 2012, sub formula „Comerţul cu sclavi”. Le vom răsfoi pe fiecare.
1. „Şi România a căzut în primitivism, după 1989. Pelerinajele şi comerţul cu sfinţi înfloreşte pe zi ce trece, umflând conturile în bănci ale clericilor lumii.”
Este adevărat, România a căzut în primitivism, însă nu din 1989 ci cu 50 de ani mai înainte când ne-a învăluit întunericul roşu, iar acest primitivism ne-a lovit pe noi românii tocmai datorită suspendării lui Dumnezeu din viaţa noastră. Pelerinajele înseamnă un suav act de credinţă creştină al oamenilor care caută pe Creatorul lor, iar sfinţii sunt intermediarii noştri către Sfânta Treime, sunt cei care în viaţa pământească au trăit într-un înalt grad de perfecţiune morală, iar mulţi dintre ei şi-au dat viaţa în numele lui Iisus Hristos.
2.” Constat cu amărăciune şi revoltă, deşi sunt un creştin şi eu, ca orice om, că tablourile cu oamenii de ştiinţă din şcoli şi universităţi au fost înlocuite de icoane, de „sfinţi”. Lumina ştiinţei înlocuită de întunericul dogmelor.”
Domnule ACM, sunteţi creştin cum sunt eu Geordano Bruno. Fiţi liniştit, nu a atentat nimeni la tablourile oamenilor de ştiinţă din şcoli şi universităţi şi fiindcă veni vorba, marii oameni de ştiinţă ai omenirii au fost, în covârşitoare majoritate, creştini. Dogmele creştine nu sunt întuneric pentru simplul motiv că vin de la Dumnezeu prin Sfânta Scriptură, Sfânta Tradiţie, Apostoli, Sfinţi. Dogmele creştine sunt adevăruri dumnezeieşti necesare mântuirii oamenilor, nefiind simple teorii sau opinii, păreri teologice, ci adevăruri revelate, absolute, pentru că sunt de la Dumnezeu, afirmate de Biserică în mod solemn în Sinoadele ecumenice şi ele sunt căile care ne aduc la comuniunea deplină cu Dumnezeu cel veşnic şi absolut.
3.„Se închină la oase de morţi în mileniul 3, sic.”
Cinstind sfinţii cinstim şi sfintele lor moaşte, adică rămăşiţele pământeşti, făcătoare de minuni ale unor sfinţi prin care Creatorul arată puterea harului Său. Sinodul 7 ecumenic a decis excomunicarea celor care nu venerează sfintele moaşte.
4. „Ţine omenirea într-o sclavie spirituală şi fizică, transformând omul într-un zeu al fricii.”
Biserica nu poate ţine în sclavie spirituală şi fizică sute de milioane de oameni, pentru că aceşi oameni nu sunt cuţu-cuţu, au creiere şi aleg fie calea credinţei creştine, fie ateismul, fie alte credinţe.
5. „Omul simplu, credincios, cu suflet şi cu credinţă curată, este dus de nas şi minţit.”
Dacă este dus de nas şi minţit, atunci nu-i judecă creierul, omul poate alege sau nu calea Creştinismului, adică crede sau nu în Sfânta Treime, în Iisus Hristos şi Biserica Sa.
6. „Iisus Hristos ne numeşte Fii de Dumnezeu, pe când clericii ne numesc robi şi sclavi, slugi.”
„Iisus Hristos se numeşte pe Sine Fiul Omului, pentru a ne arăta că s-a făcut cu adevărat Fiul Omului. El i-a făcut prin har pe oameni fiii lui Dumnezeu, îndumnezeind firea omenească. Biserica ne numeşte robii lui Dumnezeu pentru a arăta marea ataşare a noastră, oameni creaţi, de Dumnezeul cel Atotputernic, Atotiubitor şi Absolut. În capodopere am văzut în iubirea bărbatului şi a femeii, cum ea devine sclava lui şi el devine sclava ei. Cu atât mai mult credinciosul în Hristos devine sclavul Lui în nemărginita iubire a Lui faţă de el şi a lui faţă de Hristos.
7. „Pe pereţii bisericilor să apară icoanele oamenilor de ştiinţă ce au dus Omenirea în progres, iubire şi ştiinţă.”
Adică să scoatem din Biserici pe Iisus Hristos, Maica Domnului, sfinţii şi îngerii şi să punem oameni de ştiinţă! Eventual şi portretul dv. domnule ACM, ca mare Îndrumător al Omenirii, călare pe-o navă cosmică săgetând Galaxiile!
Dan Popescu

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5