De Sfântul Ioan, sincere și călduroase urări de mulți ani pentru sărbătoriții zilei, de pe Valea Bârgăului, din partea lui Ioan Sărățean!

Ioana-Liviuța Liuță, absolventă cu rezultate de excepție a Colegiului Național “Liviu Rebreanu” Bistrița și a Facultății de Geografie din cadrul Universității “Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, unde a fost înscrisă și admisă la doctorat. De două decenii își desfășoară activitatea în cadrul Bibliotecii Universității „Simon Fraser’’ din Vancouver, din provincia British Columbia - Canada. În anul 2022 i s-a conferit Premiul anual acordat de Conferința lucrătorilor cu responsabilități în  digitizarea, prezervarea digitală și accesibilitatea resurselor bibliotecilor de pe continentul nord-american desfășurată la Charleston, statul Carolina de Sud (SUA) și Premiul Universității British Columbia din Vancouver, unde a urmat și absolvit un curs de masterat în știința informației și cu care a colaborat în realizarea unui proiect de interes public. În anul 2023, a reprezentat universitatea și țara de adopție la întruniri științifice din domeniu, ce au avut loc la Ciudad de Mexico  și  Haga. Programul activității sale pe acest an va debuta cu o participare  la consfătuirea, ce va avea loc luna viitoare la Londra,  organizată de  Asociaţia Medicală din Marea Britanie (BMA). Soțul, părintele Nicu Liuță, licențiat în  biologie moleculară și teologie ortodoxă este preot paroh la Biserica Ortodoxă Română cu Hramul „Sfântul Gheorghe” și totodată consilier spiritual la cel mai mare și important spital din din Vancouver - British  Columbia – Canada. În 30 decembrie 2023, TVR Internaţional, a prezentat în cadrul emisiunii "Prezenţe româneşti" un interviu cu familia Liuță. În nota cu care ne-a obișnuit a avut o prestație elocventă reușind să  prezinte activități, izbânzi, înfăptuiri, realizări generatoare de bucurie și încântare, rod al unei munci laborioase desfășurată cu iscusință, pricepere, pasiune, responsabilitate și profesionalism

Ioana Găurean, fina părintelui protopop iconom stavrofor Augustin Pop ( 26.11.1901 - 10/11.10.1944 - 08.03.1985), de la Mijlocenii Bârgăului, campionul sacrificiilor pe altarul neamului și al bisericii noastre naționale, fostă profesoară de matematică la Liceul Economic Bistrița și Școala Gimnazială nr. 3 Bistrița, mesagera binelui și armoniei încă înainte de a veni pe lume. În împrejurările dramatice de la finele primei decade a lunii octombrie 1944, în care ocupanții vremelnici au recurs la incendierea fabricilor, dinamitarea și distrugerea prin explozie a podurilor, lucrărilor de artă, căilor de comunicație, la arestarea și executarea fruntașilor zonei, prin care  a creat o atmosferă de Apocalipsă, ce a transformat mirifica și fascinanta noastră Vale a Bârgăului într-o Vale a Groazei, o Vale a Morții, o Vale a Suspinelor,  aceasta situație a fost receptată și de micuța ființă inocentă, încă nenăscută, care a început să se agite, să dea semne de neliniște, iar zbaterile sale au obligat mama și bunica ca în pofida interdicțiilor existente să aprindă lampa și să caute o soluție. Momentul s-a constituit într-un mesaj salvator pentru bunul părinte, care  după ce fusese împușcat în cap și aruncat în groapa comună, în încercarea sa de a dispare cât mai repede din calea asasinilor plecați după o următoare victimă, orbecăia dezorientat prin întunericul nopții, prin locuri necunoscute, cu puterile sleite, plin de sânge ce continua să-i curgă șirioaie, ce puteau în orice clipă să-i pună în pericol și să-și piardă viața  a observat la o casă situată pe un delușor din apropiere o luminiță. A fost mesajul, ce l-a determinat să se îndrepte într-acolo. Așa se face că a ajuns la locuința familiei Chifor Vlad, diacul Bisericii Ortodoxe Române cu Hramul "Sfântul Nicolae" de la Prund. În casă se aflau soţia acestuia Florica Vlad, gravidă în luna a șaptea împreună cu soacra sa Anisia Vlad. Fără a se impacienta de apariția la miez de noapte a oaspetelui însângerat, plin de noroi, cele două femei au înţeles gravitatea situaţiei, iar cu riscurile de rigoare i-au acordat, așa cum s-au priceput şi cu ce au avut la îndemână, îngrjiri, ce au contribuit decisiv la salvarea vieţii bunului părinte. Nu întâmplător le-a rămas pentru tot restul zilelor vieții sale recunoscător. Așa se face că în ziua de Sfântul Ioan Botezătorul a anului următor îl regăsim în postura de naș de botez al micuței, iar oricând avea ocazia își vizita cu mult drag finuța, prilej cu care ochii i se umezeau de lacrimi datorită rememorării evenimentelor care îi puteau fi fatale. La câteva ore după groaznica tragedie, în dimineața de 11.10.1944, la Prund au ajuns trupele române și aliate, granița dintre viață și moarte fiind pentru victimele masacrului doar de câteva ore ! Datorită marii minuni Dumnezeiești, părintele cu două vieți și-a putut continua activitatea pastorală duhovnicească până la pensionarea sa survenită la 01 noiembrie 1973. A trecut la cele veșnice la 08.03.1985, la vârsta de 84 ani, la mai bine de 41 ani de la groznica și incredibila tragedie;

Ioana Frantiuc, mamă a trei copii, unul preluat spre creștere  și educare și bunică a 5 nepoți, din care doi gemeni, fiica Ioanei Sofinceanu (25.04.1922 – 12.10.2014), eroina din capitala Țării Bârgăului de la sfârşitul marii conflagraţii mondiale. Bunicul său, Leon Vlad (09.09.1894 – 10.10.1944), un zidar priceput, un om animat de simțul dreptății şi de o corectitune exemplară, cu o familie numeroasă cu cinci copii pentru care trudea din greu pentru a-i asigura cele necesare traiului zilnic, a făcut parte din grupul celor şapte patrioți români arestați şi executați mişeleşte, în noaptea de 10/11.10.1944 împreună cu părintele Pop Augustin. Devoțiunea, intuiția, grija pentru viitorul familiei precum şi perspectiva de a se vedea obligată să-şi asume responsabilități pentru care nu era suficient pregătită, au determinat-o pe mama acesteia, deşi era gravidă cu Valerica, primul din cei şase copii ai săi, care avea să se nască la 01.01.1945, iar peste 18 ani să devină cumnata autorului acestor rânduri, să se zbată, să se lupte eroic în încercarea de a-şi salva tatăl. În acest sens, sfidând pericolele existente a încercat să fie mereu prezentă acolo, unde se găsea grupul de patrioți arestați. N-a ezitat să facă demersuri insistente chiar la comandament, iar cu toate amenințările şi umilițele de care a avut parte, nu s-a lăsat până ce nu i s-a permis să ia legătura cu arestații. Cu acea ocazie, le-a sugerat să recurgă la anihilarea dispozitivului de pază şi să încerce o evadare prin forță pentru că: ” doar sunteți bărbați şi trebuie să dovediți asta !“. Sugestia n-a fost agreeată de niciunul dintre ei în primul rând pentru că nu doreau să ofere ocupanţilor motive de ripostă şi în al doilea rând scontau că în final, raţiunea va învinge, va triumfa;

Nelu (John) Holbură, cetățean român și american, în perioada 2000-2022, a revenit  în locurile de baștină, unde s-a implicat și a desfășurat o vastă activitate social-filantropică de ajutorare a unor familii vulnerabile din punct de vedere social, aflate în dificultate, cu greutăți, cu posibilități materiale limitate, cu mulți copii, cu persoane cu nevoi speciale. În urma activităților desfășurate peste douăzeci de familii de la Strâmba, Joseni, Domnești din județul Bistrița-Năsăud, una chiar din județul Vâlcea au devenit proprietare de locuințe împreună cu terenul aferent. În acest fel a creat posibilitatea celor mici să aibă acces la educație, să frecventeze grădinița, școala, să beneficieze de celelalte forme ale sistemului educațional românesc;

Ioan Cătană, un nume predestinat slujirii țării sub drapel, amic  și coleg în cadrul Inspectoratului Județean Bistrița-Năsăud al M.I., care într-un weekend în timp ce se plimba în parcul Crâng din municipiul Buzău a observat că o tânără s-a aruncat în lac fiind în iminent pericol de înec întrucât nu știa să înoate. N-a ezitat o clipă, a plonjat și a salvat-o fiind internată pentru îngrijiri și consiliere psihologică în spital. Actul său de curaj, umanism și altruism a fost unanim apreciat de cei prezenți, care au decis să fie notificat atât la unitatea de care ofițerul aparține cât și la cea la care se afla în misiune. De altfel, Nelu era cunoscut ca un lucrător destoinic și eficient, iar noul său act venea să-i reconfirme vrednicia. Într-o împrejurare reușise să identifice un deținător ilegal de armament și să ridice în vederea confiscării 15 arme confecționate artizanal în scop de braconaj. În acest fel a prevenit ca respectivul să se implice în săvârșirea altor acte de încălcare a legii de o gravitate mult mai mare;

Dr. ing. Ioan Zagrai, directorul  Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa, virusolog de talie mondială,

Dr. ing. Ioan Bulbuc și Dr. ing. Platon Vasile-Ioan, foști directori ai aceleiași unități, care au desfășurat și desfășoară o activitate permanentă și perseverenă pentru dezvoltarea patrimoniului horticol al județului Bistrița-Năsăud;

Ioan Monda, primul dintre cei șase descendenți ai familiei Valer Monda, de la Suseni, economist, (astăzi își aniversează ziua de naștere și cea onomastică – n.n.), care vreme de peste două decenii și jumătate, între 1990-1998, în calitate de director general,  s-a preocupat de dezvoltarea și valorificarea celei mai importante capacități de producție de textile nețesute din țară  S.C. Netex S.A. Bistrița. Dumnezeu să-i binecuvânteze în continuare cu sănătate și să le sporească forțele  pentru a putea ridica ștacheta înfăptuirilor tot mai sus. Pios omagiu pentru alți Ioni pozitivi, care nu mai sunt, ce și-au făcut în mod exemplar datoria față de familii, comunitate, neam și țară precum:

Ioan Moldovan (14.11.1913 – 27.10.2016),  vrednic veteran de război având gradul de colonel (rtr) și erudit al administrației publice locale, fost secretar al Comitetului executiv al Consiliului Popular al Județului Bistrița-Năsăud. Perioada sa activă a însumat peste patru decenii, din care mai bine de un deceniu și-a servit țara și neamul sub drapel. A participat în calitate de combatant la cel de-al doilea război mondial pe Frontul de Răsărit cu Regimentul 1 Artilerie Moto Craiova. Pentru acte de bravură ostășească, prin Ordinul de zi nr.14 din 14.09.1941, a fost decorat cu Ordinul ˮ Coroana României“ cu Spade și Panglică de ˮ Virtute Militară“. La 02.02.1943, în cea mai sângeroasă bătălie din istorie, cea de la Stalingrad, a căzut prizonier, iar sfârșitul captivității sale cu suferințele inerente s-a încheiat abia la  01 noiembrie 1946, după  repunerea sub tensiune a rețelei electrice ce alimenta Moscova;

Inginerul Bufu Ionel Larion ( 01.02.1938 - 18.04.2015), fost director al Înteprinderii Forestiere de Exploatare și Transport Bistrița, unitate care, prin fabricile de cherestea de la Bistrița Bârgăului, Susenii Bârgăului, Ilva Mică și Lunca Ilvei, prin sectoarele de exploatare forestieră de la Prundu Bârgăului, Anieș, Coșbuc și Reteag și Unitatea de mecanizare, transporturi și construcții forestiere     Bistrița a asigurat înainte de 1989 locuri de muncă și venituri sigure pentru câteva mii de angajați;

Ioan Puiu, maistru electrician, fost concitadin de mare probitate civică și profesională,  fost membru al Consiliului Suprem de Dezvoltare Economico-Socială a României, a cărui președinte a fost fost șef al statului român; Ioan Vrâncean, achizitor fructe,

Ioan (Nelu) Vrâncean, fost tehnician la Direcția  Silvică Bistrița-Năsăud, Ioan (Nelu) Vrâncean, constructor,

Ioan (Nelu) Vrâncean, producător de articole de tapițerie și mic mobilier. Pleiada numeroasă și valoroasă de Ioni Vrâncean, Holbură, Uifelean, etc de producători al pâinii familiilor și a țării.

 

Comentarii

19/01/24 12:01
Ioan Sărățeean

După ce am vizionat/revizionat Reportajul cu familia Părintelui Liuță din Canada nu putem decât să: Mulțumim lui Doamne !, Doamne ! că ne-a binecuvântat neamul și țara cu ființe, cu desccndenți, cu copii, cu tineri de anvergura, valoarea și statutul vrednicului părinte Nicu și a distinsei doamne profesoare Livia, pe care îi felicităm pentru prestație și evoluție profesională, să Mulțumim României, țara de origine pentru modul în care s-a preocupat de educația, formarea și orientarea preocupărilor lor spre înfăptuirea unor acte, fapte, obiective, acțiuni utile semenilor și plăcute lui Dumnezeu și să Mulțumim Canadei, țara de adopție, pentru condițiile create pentru manifestare, receptivitate, grija și atenția cu care le încurajează și stimulează aceste preocupări. O dovadă în acest sens îl constituie faptul că recent unitatea de ocrotirea sănătății la care lucrează părintele a achiziționat una dintre lucrările sale de pictură, ce urmează a fi folosită în scop terapeutic întrucât încântă privirea și înnobilează sufletul, creind o atmosferă de meditație, liniște, tihnă, armonie și bună dispoziție pentru care a fost recompensat cu 3000 CAD (echivalentul a 10.000 RONI). Mulțumirile aduse țării de baștină trebuie dublate de cele aduse de Antonio, un student masterand elvețian, de origine franceză, care după ce familia Liuță i-a oferit posibilitatea să viziteze mănăstirile pictate din Nordul Moldovei și alte câteva monumente și locuri din Patrimoniul Mondial UNESCO a devenit un mare iubitor al țării noastre și a oamenilor săi, iar drept dovadă la 11.01.2024 cu ocazia Zilei Mondiale a Cuvântului Mulțumesc a folosit formularea sinceră și într-o corectă limbă română: Mulțumim România !

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5