Demararea lucrărilor de reabilitare a Ambulatoriului – în impas!

Spitalul Orăşenesc din Năsăud a fost înfiinţat în anul 1950 ca spital de adulţi, în sistem pavilionar, fiind primul spital de pe Valea Someşului Superior. Între anii 1973-2003 a avut titulatura de Spital Orăşenesc, iar din 2003 a primit denumirea de Spital Orăşenesc „Dr. George Trifon” în memoria medicului care s-a implicat în modernizarea şi susţinerea funcţionării la cote maxime de calitate a serviciilor, dumnealui fiind şi cel mai longeviv director al spitalului şi tatăl actualului director, dr. Adrian George, un medic la fel de implicat în bunul mers al unităţii spitaliceşti.
Spitalul asigură asistenţă spitalicească şi ambulatorie pentru aproximativ 120.000 de locuitori din cele 23 de localităţi de pe Valea Someşului Mare şi afluenţii săi. Ambulatoriul de specialitate (Policlinica) are 14 cabinete: interne, pediatrie, neurologie, reumatologie, psihiatrie, ortopedie, chirurgie, ORL, oftalmologie, cardiologie, dermatologie, obstetrică-ginecologie, ortopedie copii şi planificare familială.
Reabilitarea şi modernizarea Ambulatoriului este mai mult decât necesară. În acest sens s-au implicat atât autoritatea local, cât şi conducerea spitalului, reuşind ca prin Programul Operaţional Regional – Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.1 – Reabilitarea, modernizarea, echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate, să obţină finanţare europeană prin proiectul derulat. Astfel, implementarea proiectului, în valoare de 2.822.583,64 lei (632.865 euro, cu o cofinanţare din bugetul local de 2%), se desfăşoară pe o durată de 10 luni, cu începere din data de 13 decembrie 2012.
Spitalul Orăşenesc „Dr. George Trifon” Năsăud, prin Ambulatoriul său, va deservi un număr mai mare de pacienţi (cu circa 40%), după lucrările de reabilitare şi modernizare. De asemenea, va creşte şi gradul de sănătate a pacienţilor şi siguranţa personalului medical; se vor asigura condiţii mai bune persoanelor cu dizabilităţi; va creşte capacitatea de investigare – diagnosticare; se va reduce cu 50% timpul de aşteptare etc.
Aceste lucrări de reabilitare constau în refacerea interioarelor şi exterioarelor, a elementelor de şarpantă şi învelitoare, instalaţiilor termice şi electrice, plus achiziţionarea şi dotarea cu aparatură medicală de specialitate şi de actualitate.
x x x
Pentru lucrările de reabilitare şi modernizare a Ambulatoriului (Policlinica Spitalului) s-a susţinut licitaţie, la care au participat zece firme interesate.
După desemnarea câştigătoarei (!), firma „Indcon” Bistriţa a depus contestaţie împotriva rezultatului procedurii de atribuire a contractului de lucrări „Reabilitare, modernizare, dotare ambulatoriu de specialitate în cadrul Spitalului Orăşenesc „Dr. George Trifon” Năsăud, din 22.04.2013.
Legislativul local năsăudean a dezbătut această situaţie în şedinţa lunară din 30.05.2013, aprobând angajarea unui avocat, respectiv Molnar Simona Iulia, din Bistriţa, care să formuleze plângere împotriva Deciziei nr. 1727/C4/1618/2013 a Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, să asiste şi reprezinte autoritatea contractantă (oraşul Năsăud) în faţa instanţelor judecătoreşti competente, până la soluţionarea definitivă a contestaţiei.
De asemenea, consilierii locali au fost de acord cu plata către respectivul avocat, a unui onorariu în cuantum de 4.000 lei şi a câte 200 lei/termen de judecată, reprezentând costuri de transport.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5