Despre Veronica Oşorheian, în revista „Portal – MĂIASTRA, nr. 1/ 2019

Monica Grosu recenzează, în revista pomenită mai sus, cea mai recentă carte de poeme, „Anotimpul macilor” de Veronica Oşorheian, apărută la Editura Ecou Transilvan, Cluj-Napoca, 2018. Din care cităm: „Originară din Leșu, județul Bistrița-Năsăud, autoarea se întoarce adesea acasă și prin scrisul său, așa cum ne-o arată mai toate volumele publicate. […]

            Volumul în discuție este încadrat de o Prefață (Iacob Naroș) și o Postfață (Gabriela Mircea), ce susțin apartenența acestei poezii la spațiul tradițional transilvănean, atât prin acuratețea imaginilor, cât și prin coloratura lingvistică. […].

            Cu fiecare nou poem se completează o geografie spiritualizată, cea a satului natal, cu numele sătenilor, cu doinele abia întrezărite și cântecele de leagăn: ,,Haide lin, somnule, lin,/ În legănuțul divin./ Câte cântece de pui,/ Ca al meu niciunul nu-i,/ Că-i din poala cerului.” Transpare din aceste versuri tonul cu inflexiuni populare și melancolia despărțirii de ființele dragi. ,,Când ai plecat, dorită maică,/ un gol imens prăbușitu-s-a în mine/ și rădăcini a prins,/ în lutul care sunt;/ Am vrut să-l izgonesc,/ în hăuri depărtate,/ să port mereu în minte/ icoana dumitale.// Pe albele cărări,/ întâmpini îngeri buni;/ le spui povești trăite.../ senină, împăcată,/ pui blidele stelare/ pe mese înflorite/ și-mparți la toți alune,/ crezându-te cu noi.” (Sfântămenire). Nici jocul de rime nu-i este străin autoarei, ci mereu experimentat în încercarea de a descifra trecutul și a-i sesiza dinamica de sensuri: ,,Prin verdele nuc,/ se cerne lumina,/ cum mama cernea prin sită făina;// Albă făina/ cernută de mama,/ curată lumina/ ce-mi mângâie geana.” („Cântec domol). Şi exemplele ar putea continua, dar noi reproducem, în încheiere, finalul recenziei, amplă şi aplicată, care pune punctul pe „i”: „Modestia, simplitatea şi o afectivitate sporită definesc poezia Veronicăi Oșorheian, ajunsă acum la un timbru liric pregnant și distinct. „Anotimpul macilor” este un volum de referință în creația autoarei prin ținuta poetică și grafică deopotrivă”.

Cartea a fost nominalizată le premiile SSBN pe anul 2018. Aşteptăm „verdictul”, că niciodată nu se ştie…

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5