Elevii vor fi testaţi la citit

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare din Învăţământul Preuniversitar (CNCEIP) organizează pe 18 martie 2009, testarea elevilor de 15 ani în cadrul proiectului OECD-PISA 2009. Testarea se va desfăşura pe în 159 de şcoli şi va cuprinde aproximativ 5.000 de elevi de 15 ani din gimnaziu, şcoala de arte şi meserii şi liceu, conform distribuţiei acestora în reţeaua şcolară naţională. Şcolile şi elevii constituie un eşantion naţional reprezentativ, stabilit de Consorţiul PISA în strictă conformitate cu procedurile de eşantionare impuse de designul acestui studiu comparativ internaţional. Domeniul principal al evaluării PISA 2009 este citirea/lectura. Elevii vor primi o broşură de test cu durata de două ore, conţinând itemi de investigare a competenţelor de citire/lectură în situaţii de lectură autentice, probabil a fi întâlnite în viaţa adultă. Itemii de citire/lectură constituie 2/3 din totalul itemilor, în vreme ce itemii de Ştiinţe şi Matematică constituie domeniile secundare investigate în acest ciclu de testare. Elevii primesc sarcini de lucru pornind de la o varietate de texte literare şi non-literare, diagrame, tabele, grafice, hărţi etc. De asemenea, vor primi şi un chestionar de mediu socio-educaţional, cu durata de 40-45 de minute. Programul OECD-PISA evaluează în ce măsură deţin elevii aflaţi către finalul educaţiei obligatorii unele dintre competenţele-cheie, cunoştinţele şi deprinderile de bază esenţiale atât pentru continuarea studiilor, cât şi pentru participarea deplină la viaţa socială sau pentru integrarea pe piaţa muncii. Administrarea instrumentelor de evaluare este complet externă şcolilor, realizată de coordonatori de şcoală formaţi la nivel naţional, pe baza manualului de proceduri specific. Toate informaţiile actualizate despre proiectul PISA în România pot fi consultate pe website-ul www.cnceip.ro.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5