In honorem Prof. univ. dr. MIRCEA GELU BUTA (Spre cinstirea...)

(Există oameni care au cerul zugrăvit pe fața lor)

     Pentru a spune despre cineva că este de încredere, onest, credincios, generos, bun, există în exprimarea populară câteva sintagme frumoase: „omul lui Dumnezeu” sau cea  sinonimică, metaforizantă, cu valoare adjectivală: „pâinea lui Dumnezeu

           Măreția unui astfel de om stă în apartenența lui  la Cel Preaînalt, fiindcă „nimic nu este mai mare decât omul care este al lui Dumnezeu și nimeni nu este mai singuratic și de compătimit decât cel fără Dumnezeu”- spune  o cugetare persană.

           Și în urbea nostră bistrițeană trăiesc oameni cărora li se pot atribui exprimările de mai sus, străluminând prin felul cum își îndeplinesc îndatoririle („așa, ca pentru Dumnezeu”), prin credință și dragostea de semeni. Sub lumina dumnezeiescului Har, adică cereasca bunăvoință și putere a lui Dumnezeu, ei înfăptuiesc lucruri minunate, adesea uimitoare.

           Un astfel de om este, iubiți cititori, Profesorul Universitar, Doctor  în medicină, Scriitorul, Eseistul, Editorul de documente istorice, MIRCEA GELU BUTA.

      Dincolo de imaginea publică înaltă, profesională prin excelență a domniei sale, dincolo de înalte titluri, diplome, onoruri și distincții impresionante, dincolo de Profesorul universitar conferențiind în aule, dincolo de un imens respect al autorităților și oamenilor politici, dincolo de povara unei adevărate glorii și recunoașteri de care a avut parte, aflăm un suflet mare de creștin plin de dragoste pentru HRISTOS, iubire ardentă ce nu l-a părăsit din copilărie.

      Creștin practicant, nelipsit de la manifestările religoase sau culturale, poate fi întâlnit sărbătoare de sărbătoare în Biserică, așa cum savanți ca Ampere, Foucault, Faraday, Fresanay, Lavoisier, Copernic, erau în mijlocul credincioșilor ca pildă vie. (O personalitate franceză mărturisea că, atunci când l-a văzut pe Ampere în genunchi la Notre-Dame, s-a convertit fără să mai stea pe gânduri.)

      Când frecventam Biserica zisă „La Coroana”, Panta Nosa”, privind de departe la reputatul Medic și Director de Spital bistrițean, cugetam adesea  la frumusețea sufletului creștin simplu, pacific, nesofisticat, neconflictual...la smerenia care ne înalță și la trufiile găunoase ce ne coboară înaintea Părintelui celest.

      „La marile praznice creștine, în incinta bisericilor- spune președintele Academiei Rpmâne Ioan Aurel Pop și rector al UBB--  (medicul  Mircea Gelu Buta) se smerește ca toți creștinii autentici, iar preoții și ierarhii îl onorează, îl laudă și îl prețuiesc. L-am văzut iluminat de prieteniile unor literați de talia lui Nicolae Manolescu și Alex Ștefănescu, în rândul celor privilegiați de soartă și de Dumnezeu.

      Este dificil de aflat  în spațiul nord-transilvan persoane care să nu fi auzit despre domnia sa ori să-l fi cunoscut direct și să nu fie profund impresionate de personalitatea sa.

      Norod mult de părinți cu copii în brațe sau de mână l-au cunoscut în ipostaza profesională de medic pediatru afectuos,  împreună cu distinsa dumisale soție Liliana Buta.

      Alții îl vor fi cunoscut în cele două decenii ca Director al Spitalului Județean, unul din cei mai longevivi  manageri de spitale din România.      (Domnia sa  nu agreează anglicisme ca „manager”, care ne-au invadat graiul, dintr-o lipsă evidentă de aderență la limbile romanice, inclusiv Limba română.)

           Șiruri de studenți i-au audiat  cursurile universitare de bioetică și medicină, vorbindu-le despre înalta misiune a medicului, despre uimitoarea alcătuire a ființei umane, despre măreția Universului și despre infinita majestate, glorie și putere a lui Dumnezeu.

           Înalți ierarhi, teologi, medici de la noi și de peste hotare, magistrați, oameni politici,  l-au ccopleșit cu elogii pentru otganizarea celor douăzeci de ediții ale Simpozioanelor ținute la Bistrița, cu tematica de ansamblu „Medicină și Teologie”, atât de generoasă și provocatoare de înalte meditații intelectuale.

           Invitat pretutindeni pentru impresionanta cultură pe care o posedă, locală și universală, adesea condensată în lucrări istorice, etice sau memorialistice, primite călduros de publicul larg, Prof. Univ. Dr Mircea Gelu Buta este un scriitor excepțional, un izvor nesfârșit de informații, un intelectual de  înaltă clasă.

      De la  conclavurile din oraș, până în spațiile universitare,  distinsul Cetățean de onoare al Bistriței și Județului, acest  „om cu suflet mare”- cum îl definește ÎPS Andrei Andreicuț, Arhiepiscopul și Mitropolitul, a perorat despre oamenii mari ai acestor locuri și ai neamului, despre istoria și jertfele marilor eroi ai istoriei naționale (de la Petru Rareș și Mihai Bravul, la martirii năsăudeni și bârgăuani). Însăși partea din titulatura nominală a domniei sale- Gelu- aduce aminte de triada ducilor transilvani Menumorut, Gelu și Glad.

      Profesorul Univ. și Doctor în medicină este, așa cum îi stă bine unui  intelectual de elită, un mare patriot, un iubitor al neamului în care s-a născut  și pe care l-a onorat cu marile realizări ale vieții sale, fiindcă ce ne înalță în această lume? Dragostea de Dumnezeu și iubirea de țară- iată  izvoare  de fapte mărețe și neperisabile. Aceasta se vede și din mărturiile și elogiile pe care le aduc marile spirite ierarhice și culturale de la noi la adresa  domniei sale:

      „Profesorul universitar Dr. Mircea Gelu Buta/.../ are un suflet mare, pe care l-a dovedit  încă de atunci de când a îmbrățișat medicina (pediatrică-n.n.)- afirmă elogios ÎPS Andrei, Arhiepiscopul și Mitropolitul  Clujului, Maramureșului și Sălajului. Și să nu uităm: domnia sa este un om credincios.

      „Prin strădanie și har, Prof. Dr. Mircea Gelu Buta a devenit o personalitate marcantă a elitei ntelectualității românești -spune Prof. Univ. D.r. Nicolae Miu. Acesta a păstrat noblețea și distincția familiei din care provine, dezvoltând de-a lungul întregii sale vieți valori fundamentale, asumându-și un destin pe care l-a trăit în adevăr, onestitate și exigență de sine.”

           „Îmi exprim admirația față de ceea ce am văzut la Bistrița -comentează acad. Nicolae Manolescu în ”România literară”. „Am văzut două lucruri care au lăsat urme adânci în memoria mea: Unul este Biblioteca Județeană, absolut extraordinară; al doilea este Spitalul Județean de Urgență, care aduce serviciile medicale la standarde occidentale... Colegii noștri, care l-au vizitat, au declarat că aveau impresia că se află în Franța, Elveția  sau la Viena.”;

           „Ca orice perosnalitate autentică – constată Dan Ciachir- Mircea Gelu Buta iese din hotarele profesiunii sale. Una din aceste transcenderi, poate cea mai importantă, este puntea pe care a realizat-o între Biserică și Medicină.”;

      „Urmând modelul Mântuitorului, Apostolilor și Sfinților Săi, de a fi aproape de cei suferinzi, Prof. și medicul Mircea Gelu Buta este o personalitate de excepție a generației sale.” (Prof. Univ. Dr. Marcel Munteanu)

      „Cunoscător al istoriei bistrițene, a obiceiurilor pline de farmec de altădată, Mircea Gelu Buta  este titularul multor fapte culturale de interferență: terapeutice, creștine, social-culturale”(Elena M. Câmpan)

      ”Manifestările organizate la Bistrița (Simpozioanele  cu tema ,,Medicină și teologie-n.n.) au primit de la participanți note excepțonale pentru calitatea organizării, căldura primirii, calitatea actului științific și  ospitalitatea deosebită”-Prof. Univ. Dr. Dan Moraru)

      Când cineva este numit Director al unei unități atât de mari și  importante ca un Spital pentru un întreg județ, îndată își  imprimă personalitatea asupra întregii unități și activități: dotări tehnice noi, organizare, rezolvarea fluxurilor de aprovizionare, un mod nou de abordare a relațiilor medic-bolnav, proiecte de cercetare etc., etc.  Acestea au fost în mintea medicului (Doctor în medicină  din 1996) Mircea Gelu Buta.

      (Se cunosc preabinei manageri cu un alt tip de pragmatism: o amantă în plus sau două, o cale de  îmbogățire,   relații politice noi....)

      Ei bine, tânărul medic bistrițean de atunci, contabilizând toate ideile mărețe și novatoare cerute imperativ spre implementare, a intuit că e vremea pentru un alt proiect mare, cel mai înalt din viața domniei sale, din istoria Unitații spitalicești județene, necesar până la    imperiozitate pentru cei în suferință, un proiect  care n-a fost cu putință în lunga iarnă spirituală a ideologiilor materialiste, un proiect la care a năzuit perseverent:

 

      SĂ ADUCĂ PE HRISTOS ÎN SPITAL ȘI ÎN SPITALELE ORAȘULUI

      Și cine are mai multă nevoie de HRISTOS Domnul decât cei din temnițe, din boli și suferințe ori în primejdii de moarte?

      („Azi-noapte, IISUS mi-a intrat în celulă,

      Ce trist și ce-nalt părea Crist...

      …................................................

      Uimit am sărit din pătura sură:

      De unde vii Doamne, din veac?

                              (Radu Gyr, IISUS în celulă)

       Vederea lui IISUS ori simpla vorbire despre Domnul și Dumnezeul nostru rezonează cu frecvențele cele mai intime ale sufletului omenesc și induc alinare și mângâiere de la Cel ce a suferit  cutremurător pentru întreaga umanitate și a cărui chemare răsună peste toate veacurile:

      „Veniți la Mine toți cei osteniți și împovărați și Eu vă voi odihni pe voi.

 

      Astfel s-a făcut că din învolburarea cugetării pline de pietate s-a purces alert la înființarea unei capele, la aducerea unui preot, la ctitorirea a trei biserici spitalicești în urbe, la o abordare creștină a relației medic-pacient, cu respectul deplinei libertăți  de conștiință a fiecăruia. Totul a culminat cu impresionantele 20 de Simpozioane bistrițene „Medicină și Teologie”, ajunse adevărat brand al unității, al urbei și județului, cu răsunet dincolo de fruntariile naționale, născând în alte inimi imbold spre acțiuni similare.

           În acest fel, Directorul Spitalului Județea de urgență bistrițean   Mircea Gelu Buta, Bistrița s-a încadrat la modul pionerat și cu brio într-un proces național mai vast de revenire la viața creștină, la intrarea  preoților în școli, forțele armate și în spitale. Începea o nouă primăvară a gândirii  și acțiunii naționale.

           Unui conducător i se oferă multe oportunități și trebuie să semnalăm cu uimire că Dumnezeu i-a deschis porți spre mediile univeritare, l-a întărit în realizarea unor mari proiecte și  lucrări de cercetare științifică și culturale de anvergură, 15 la număr, din care spicuim câteva  :

      -Proiect Rotary Club Bistrița,

      -Proiect: Istoria spitalelor din ținutul Bistriței și       Năsăudului”

      -Proiect: Învățământul teologic universitar  la Cluj

      -Proiect: Editarea Revistei „Arhivele Bistriței”,

      -Proiect: „Cinstirea eroilor neamului” etc.,etc.(15)

           Persoane generoase din preajma domniei sale: Dan Lucian Dumitrescu și Gabriel -Viorel Gârdan s-au gândit ca, la împlinirea a șapte decenii de viață (2022), să-i fie editori ai parcursului  existențial într-o lucrare magnifică și masivă, ”In honorem Prof. Univ.Dr. MIRCEA GELU BUTA”, sortită să fie „dușmană a uitării” (după exprimarea lui Torquato Tasso),

      La 21- aprilie 2022, când împlinea frumoasa vârstă de șaptezeci de ani,  prof. Univ. dr. Mircea Gelu Buta făcea anunțul retragerii din profesia medicală, urmând a continua doar activitatea academică la Catedra de Bioetică Creștină a Facultății de Teologie, din cadrul Universității ”Babeș-Bolyai” din capitala Ardealului.. Eveniment major din viața personală, dar și a orașului  și spațiilor nord-transilvane. Această dată marchează încheierea unei prodigioase cariere medicale, cu realizări recunoscute a fi un brand al urbei, al județului, de anvergură națională și dincolo de hotare.

           Dumnezeu nu rămâne niciodată dator cuiva și cu deosebire „toate le lucrează spre binele celor care îl iubesc pe El” -spune Sf. Apostol Pavel și „Voi cinsti pe cei ce Mă cinstesc” clamează Cuvântul lui Dumnezeu veterotestamentar (Cartea Regilor). Nu e de mirare în acest siaj de gândire prestigiul uriaș dobândit  în lungul anilor, prețuirea imensă de care se bucură până azi, o recunoaștere largă și incontestabilă a unor uriașe competențe multipolare,  adunate cu acribie editorială la un loc într-o carte: tomul „IN HONOREM MIRCEA GELU BUTA”. Acesta conține, pe lângă inerentele date biografice și studiale, o imagine complexă a Activităților de cercetare, a Proiectelor sociale și istorico-culturale, Activitatea  managerială, Activitatea Academică, Articole despre Bioetică, Clinică medicală, Istorie, societate și cultură, într-un ansamblu de teme: Gânduri pentru tineri: („Cultul tinereții”; „Public și particular”, „Ce este un om cult?” etc., etc.)

      Lucrările științifice de gastroenterologie și hepatologie pediatrică ale distinsului Medic și Profesor Universitar bistrițean au prilejuit organizarea, adiacentă lucărilor domniei sale, a șase ediții de Congrese cu participare internațională. Activitatea de cercetare și de publicare a acestora, include și impresionanta „Istorie universală a nursingului” , ce conturează imaginea unui savant  și cercetător de anvergură națională, ales generos ca Vicepreședinte al Societății Române de Pediatrie,  Secretar al Societății Române de Gastro-enterelogie(2008), Președinte al Comisiei de Bioetică al acesteia (2008), Membru al Uniunii Scriitorilor din România(2017) , Secretar al Societății Române de Pediatrie Socială(1999-2008) etc.

           Un spațiu impresionant din volumul de cca .800 de pagini „IN HONOREM MIRCEA GELU BUTA” este acordat celor care s-au exprimat asupra activităților domniei sale sau a imensului număr de publicații literar-științifice:

      ÎPS Andrei Andreicuț, Ioan Aurel Pop, Teofil Tia, Dan Lucian Dumitrescu, Gabriel Viorel Gârdan, ÎPS Bartolomeu V Anania, Vasile Astărăstoaie, Răzvan Voncu, Ioan Chirilă, Beatrice Ioan, Dr. Radu Lezeu, Sorin Lavric, Adrian Onofreiu, Sebastian Moldovan, Camelia Strugari, Alex Ștefănescu, Tudorel Urian, Ana Dragu.

      Literatură.Recenzii și referințe critice: Irina Petraș, Aurel Rău, Menuț Maximinian, Ion Mureșan, Zorin Diaconescu, Elena M Câmpan, Cleopatra Lorințiu, Ion Buzași, Al. Cr. Miloș, Protos Macarie Drăgoi, Ioan Pintea, Dan Lucian Dumitrașcu, Cătălin Pălimaru, Dan Ciachir, Mircea Gh. Abrudan, Victor Știr, Acad. Sorin Dumitrescu, Dan Puric, Adrian Pătrușcă, Alin Cordoș, Ioan C Mânzat, Florin Săsărman etc.

      Spitalul Județean a devenit sub conducerea domniei sale, de două decenii fructuoase, un pol de atracție pentru medicii care doresc să profeseze la standarde înalte într-o locație cu dotări de nivel național și european.

      Parcursul propriu, personal, după  terminarea studiilor la Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T Popa” din Iași  atestă un traiect profesional ascensional meritoriu: medic specialist, medic primar pediatru, cu stagii de doctorat la Cluj-Napoca și în Franța, doctor în medicină-1996 (cu o lucrare din „Explorări funcționale în hepatologia pediatrică”), cursuri de specializare în țară și în străinătate, care i-au conferit competențe în  Pediatrie, Ecografie, Bioetică și Managementul sanitar...

           Impresionantă la modul superlativ și în congruență cu profesia de bază este activitatea didactică: Director al Grupului Școlar Sanitar Bistrița, introduce conceptul  modern de Nursing atât în școală, cât și în unitățile de asistență medicală din Bistrița-Năsăud. A militat energic pentru schimbarea  unor fundamente ale gândirii și practicii medicale la noi, depășind nursingul medical spitalicesc și  pledând pentru implementarea unui nursing comunitar.

      Ca un corolar al acestor activități, publică, în 2000  la Editura clujeană Dacia, „O Istorie Universală a nursingului” împreună cu distinsa  soție a domniei sale, Liliana Buta.

           „Este o premieră absolută în  literatura medială românească și o minunată deschidere spre acești admirabili profesioniști din domeniul sănătății, care sunt asistenții medicali” - aprecia elogios Prof. Dr. Mihai Zamfirescu, Secretar general al Academiei de Științe Medicale

           În paralel cu funcția administrativă de Director al Spitalului Județean, a devenit conferențiar asociat al Facultății de Medicină UMF  „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca,

      În anul 2000, este invitat să colaboreze cu Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrunl Universității clujene, iar din 2009, în urma unui concurs, este numit Profesor în grad Universitar,

      Cadru respectat în mediul universitar clujean, este cooptat profesor asociat la Facultatea de Inginerie Electrică a Universității Tehnice  pe Catedra de Anatomia și fiziologia omului, Bioetică și Patologie medicală.

      Privind pe ansamblul de acțiuni și proiecte manageriale implementate la Spitalul Județean de Urgență Bistrița, în mandatul de Director, la intensa activitatea de cercetare științifică, la redactarea a sute de articole (peste 400) și cărți, constatăm o fervoare ideatică și acțională siderantă, copleșitoare, ce stârnește uimire și admirație.

           Cum au putut să încapă într-o viață de om atâtea realizări neîndoios magnifice? Să nu uităm că a avut și are și o familie frumoasă. Să nu fi dormit omul  niciodtă ca noi ceilalți? Accesându-i  anii vieții la autentica și urieșeasca  lor dimensiune și în totalitate, ne este vizibil, fără lunetă și telescop, că Harul lui Dumnezeu a fost mereu asupră-i, lucrând cu putere tainică asupra domniei sale, înzestrându-l cu daruri mari și minunate. Sănătate, Putere de muncă, Dăruire multiformă, Talent științific, managerial, didactic și literar.

      Una din ultimele dumisale lucrări, de o remarcabilă ținută este „Dezvrăjirea medicinei” -remarcabil recurs  la starea actului  medical trecut și prezent, la marile provocări în vindecarea afecțiunilor, la pendularea actului medical între miracol și dezamăgire. Ceea ce agreez în mod deosebit este abordarea într-o perspectivă creștină a problemelor tratate, cineva atrăgând atenția că „în limba ebraică Ieșua HRISTOS este Izbăvitor, Trimis, Unsul, iar în greacă este ,,Vindecătorul” -Cel ce vindecă Păcatul străvechi al umanității. Fără un Dumnezeu transcendent și imanent, nu vom putea niciodată înțelege nici istoria, nici Omul, nici știința și nici întreg Universul. (Transcendența și imanența -termeni cu deosebire kantieni- atestă înțelegerea atotprezenței  Divinității în afara Universului -primul termen- și în lumea obiectuală a realității, un Dumnezeu ce intervine în istorie și în viețile noastre- ca mod al imanenței.)

           Așa cum spuneam înainte, Dr.Mircea Gelu Buta va rămâne în memoria colectivă, dincolo de vremuri și ca unul din cei mai longevivi directori de spitale din România, activând astfel până la pensionarea domniei sale ca medic, în 30 iunie 2017...

            O retragere în plină glorie, apoteotică, cât nu este cu putință să o ilustrăm  la dimensiunile acestor note referențiale;  30 iunie 2017- într-o zi ca acelea de la terminarea războaielor, când toată lumea își șterge lacrimile de bucurie și nimeni nu este obosit.

           De pe masivul himalayan al anilor ce au trecut, șapte decenii, Medicul, Profesorul Universitar, Savantul cercetător, Scriitorul talentat, omul cu suflet copleșitor de mare va fi adus laude Dumnezeului Preaînalt, Celui Care i-a călăuzit pașii în toate zilele vieții prin furtuni și zile cu soare, inerente unei vieți omenești, bineștiind că tot ce a realizat bun a fost făcut sub lumina harului dumnezeiesc, Cel care l-a întărit și călăuzit pe cărările adesea spinoase din această Vale a Neliniștii în care ne ducem viețile.

 

      Mihai Eminescu a intuit bine felul nostru fulgurant de a privi vremea, anii ce îi lăsăm în urmă:

      „Și când gândesc la viața-mi, îmi pare că ea cură

      Încet, repovestită, ca de-o străină gură

      Ca și când n-ar fi vbiața-mi, ca și când n-aș fi fost.

      Au cine-i cel ce-mi spune povestea pe de rost?”

                   (Melancolie)

      Această impresie indelebilă este însă  ameliorată de ceea ce rămâne pietrificat în bronzul cuvintelor scrise și în bronzul faptelor fiecărui  om.

                                                                                                                       

                  Prof. Vasile Găurean

     

   Dintru început vom spune că viața medicului și scriitorului Mircea Gelu-Buta  este una exemplară, începutul cel bun aflându-l la părinții săi, o familie de intelectuali cu credință puternică, pe care au inculcat-o cu blândețe și perseverență în fiii lor.

      Studiile liceale efectuate la actualul Colegiu Național „Liviu Rebreanu” din Bistrița sunt rememorați cu duioșie, umor și talent în volumul „Tabloul de absolvire”(2007), iar perioada universitară ieșeană este condensată  într-un alt volum de încântătoare memorialistică, „Amintirile unui student la medicină”. Parcursul existențial al domniei sale este distilat cu un neobișnuit talent narativ în scrieri istorice și memorialistice: „Urme ale unor oameni de seamă”(2017),„Însemnări despre Patriarhul Justinian”(2019),(„Vremuri de molimă” (2021), „Moștenirea unui Arhiereu”(Mitropolitul Bartolomeu V Anania).

       La cele 63 de cărți publicate, singur sau în colaborare putem insera  peste 400 de articole de înalt nivel intelectual, apărute prestigioase reviste și publicații literar-științifice.

     

 

Comentarii

15/08/23 15:55
Rus Augustin

Poate fără să își propună, domnul Mircea Gelu Buta va intra în istoria județului în categoria „oameni de seamă” care lasă ceva nepieritor în urma lor.

Cinste și respect Prof. Rus Augustin

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5