In honorem Mircea-Gelu Buta, cartea unei vieți de muncă și credință

Victor Știr

Este o cutumă în lumea academică cinstirea oamenilor de valoare și de a tipări un volum în onoarea unei personalități, la o anumită vârstă. Dorim să ne referim în cele ce urmează, la volumul In honorem Mircea-Gelu Buta, apărut la Presa Universita Clujeană, în anul 2022, la împlinirea a 70 de ani de către prof. univ. dr. Mircea-Gelu Buta, medic și profesor de bioetică la Facultatea de Teologie a Universității Babeș-Bolyai din Cluj Napoca. Volumul este editat de prof. univ. dr. Dan Lucian Dumitrașcu, directorul Clinicii Medicale Nr. 2 din Cluj-Napoca și de pr. prof. univ. dr. Gabriel-Viorel Gârdan, iar referenți științifici, pr. prof. univ. dr. Ioan-Vasile Leb și pr. prof. univ. dr. Ioan Chirilă de la Facultatea de Teologie a aceleași universități. O  astfel de lucrare își propune aducerea la zi a contribuțiilor esențiale în domeniul științei, a realizărilor personalității care este titularul volumului, punerea în valoare. Tonul unei astfel de lucrări trebuie să fie, și în cazul celei de față este, prezentarea foarte ponderată, echilibrată, a meritelor științifice ale prof. univ. dr. Mircea Gelu Buta. Este de la sine înțeles că, nivelul intelectual și competența autorilor nu și-ar putea permite un ton encomiastic deoarece ar fi o ieșire din cadrul unei civilități profesionale și civice asumate de carierele semnatarilor.
Este de domeniul evidenței că semnăturile textelor cuprinse în carte sunt o garanție a onestității și în același timp, o așezare în cadrul dreptei măsurii a unei activități științifice și civice oneste, pe care profesorul Buta a desfășurat-o în cursul activității sale de aproape cinci decenii.

Din textul de pe coperta a patra semnat de pr. prof. univ. dr habilitat Gabriel-Viorel Gârdan cităm: Unește lumea medicală, animă viața culturală, trudește la ctitorii vizionare, strânge mărturii despre trecut și glas adevărurilor pe care unii le vor uita. Creează cu eleganță, punți de lumină între oameni și lumi. Știe să dea credit tinereții, apreciază performanța maturităților responsabile, cultivă elogiul seniorilor și memoria predecesorilor, se lasă învățat de Cuvânt și prin cuvânt și faptă dă imbold spre lucruri bun.

Socotim că relevanța volumului se poate evidenția cel mai pregnant prin citate din ceea ce s-a scris și de aceea vom proceda la citarea unor fragmente din textele de întindere medie care conturează aspecte ale personalității și apoi compun tablou asemenea unui puzzle care dă imaginea globală a unei activități prodigioase.

 Mircea Gelu Buta s-a născut în ziua de 21 aprilie 1952, în familia juristului Ioan și Silvia Maria Buta din Municipiul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud. A susținut examenul de bacalaureat la liceul ,,Liviu Rebreanu” din orașul natal, a studiat la Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Grigore T. Popa” din Iași pe care a absolvit-o în 1980, fiind colg cu viitoarea soție și colaboratoare profesională apropiată-Liliana Buta. În perioada 1992-1996 a pregătit un doctorat în medicină la UMF Cluj-Napoca, avându-l îndrumător pe prof. univ. dr. Jianu Butnariu. Titlul tezei, Corelații dintre prezența AGHBs în sânge, manifestările biologice, histologice și manifestările evolutive în hepatita cronică la copii. În acea perioadă a urmat trei stagii de doctorat în Franța, sinteza cercetărilor fiind publicată în volumul Explorări morfo-funcționale în hepatologia pediatrică, autor Mircea Gelu Buta și Liliana Buta, volumul fiind publicat la Editura Alethea din Bistrița, în anul 1998, cu o prefața de prof. univ. dr. Nicolae Miu. În urma stagiilor de specializare urmate în țară și străinătate, dr. Mircea Gelu Buta a dobândit competențe în pediatrie, ecografie, bioetică și management sanitar. Și-a început activitatea didactică în anul 1990, la Grupul Școlar Sanitar Bistrița, iar din 1999 a activat în cadrul colegiului Universitar Medical Bistrița al UMF Cluj Napoca; în anul 2000 a primit invitația de colaborare cu Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității ,,Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca unde a predat în calitate de cadru didactic asociat disciplinele de nursing comunitar și bioetică. În anul 2009 a devenit, prin concurs, profesor universitar al Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai, iar din 2010, profesor asociat al Facultății de Energie Electrică din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca, pentru disciplinele: anatomia și fiziologia omului, bioetică și patologie medicală. Împreună cu studenții săi a dezvoltat numeroase teme de cercetare, în domenii medicale diverse, iar împreună cu prof. univ. dr. Nicolae Miu au scris pentru studenții
din anii I, II și III de la UMF cursuri de Științele comportamentului.
Activitatea prof. univ. dr. Mircea-Gelu Buta este una amplă, și din zonele de cercetare vom aminti: hepatologia și gastroenterologia copilului și adolescentului, medicina și teologia, patologia bio-psihosocială a adolescentului, umanizarea serviciilor de pediatrie, alături de care și altele. Dintre proiectele sociale și istoric-culturale sunt mai mult decât relevante - Proiectul Rotary Club Bistrița, Istoria spitalelor din Ținutul Bistriței și Năsăudului, Istoria Învățământul Teologic Universitar la Cluj, editarea revistei Arhivele Bistriței, Românii din Bistrița, Petru Rareș,  și altele. Domeniile activității manageriale în care s-a remarcat prof. univ. dr Mircea-Gelu Buta, director al Spitalului Județean de Urgență Bistrița, sunt managementul schimbării, managementul riscurilor, granturi implementate și finalizat, 18 la număr, care au schimbat cu desăvârșire coordonatele actului medical din instituția pe care a condus-o două decenii.
Secțiunea Laudatio a volumului debutează cu textul semnat de IPS Bartolomeu Anania și intitulat Statornicia unei prietenii, în care înaltul prelat insită asupra calității umane a dr. Buta și expune crezul profesional în abordarea, tratarea, unei afecțiuni medicale  și anume însoțirea demersurilor medicului cu aportul preotului și efectele rugăciunii pentru vindecare. Laudatio, rostit de Înalt Preasfinția Sa Andrei, la decernarea titlului de Cetățean de Onoare al județului Bistrița-Năsăud evidențiază contribuția remarcabilă a celui omagiat la inițiativa și susținerea ridicării a patru biserici în spitalele municipiului Bistrița-un record unic și mult mai mult decât atât. ,,În vremurile acestea, totul se secularizează, iar oamenii profunzi implicați în cele spirituale nu sunt așa de mulți”, a spus Preasfințitul Andrei, referindu-se la profesorul Buta. În continuare, Președintele Academiei Române, Ioan-Aurel Pop, prefaţatorul volumului Urme ale unor oameni de seamă semnat de profesorul Buta, este prezent cu fragmentul din Cuvântul de prețuire: ,,Mircea Gelu Buta este un senior înnăscut al spiritului, care ne dăruiește mereu, generos, calupuri din noblețea sa, mereu Bistrița și valorile sale”. În același registru al valorizării activității profesorului Mircea-Gelu Buta s-a exprimat prof. univ.dr. Vasile Astărăstoaie de la U.M.F. ,,Grigore T. Popa” din Iași, de asemenea, Răzvan Voncu, redactorul șef al României literare, care scrie în nr. 13 din 2001: Unul dintre intelectualii transilvăneni de elită, medicul și scriitorul Mircea-Gelu Buda a alcătuit recent sub titlul Urme ale unor oameni de seamă o panoramă de istorie culturală. Rostind Laudatio pentru Mircea-Gelu Buta la primirea titlului de Omul anului 2017, pr. prof. univ. dr. Ioan Chirilă, președintele Senatului Universitar al Universității Babeș-Bolyai din Cluj- Napoca a subliniat: Capacitatea profesorului Buta de a crea o atmosferă frumoasă și favorabilă unei munci care să ducă la finalizarea unor proiecte îndrăznțe și deloc ușoare, în unele având o parteneră chiar pe soția sa, distinsa doctor Liliana Buta, un cadrul medical de excepție al comunității Bistrița.

Referindu-se la operă literară a lui Mircea-Gelu Buta, prof. univ. dr. Dan Dumitrașcu spune: Cu siguranță, Gelu Buta se plasează cu această carte într un domeniu care devine incontrolabil Deci toată lumea care va vorbi în viitor despre medici scriitori nu vor putea să uite opera și numele lui Gelu Buta.

Medicul, scriitorul, filosoful și traducătorul conf. univ. dr. Sorin Lavric a scris în România literară numărul 12 din 2018, Mircea-Gelu Buta e o figură atipică în lumea medicilor, căci statistic vorbind, numărul doctorilor care și au făcut din Hristos un Paraclet e foarte mic... M-a frapat aplombul cu care Mircea-Gelu Buta afirmă că un loc unde medicina și preoția și dau mâna a fost în temnițele comuniste.

Academicianul Nicolae Manolescu consemnează în România literară după o vizită la Spitalul Județean Bistrița:... și această izbândă se datorează tot unui om din aceeași categorie, a celor care sființesc locul,
ori care mută centrul acolo unde se află ei: prof. univ. dr. Mircea-Gelu Buta.

La același nivel de ținută intelectuală sunt și textele semnate de prof. univ. dr. Beatrice Ioan, dr. Radu Lezeu, conf. univ. dr. Sorin Lavric, dr. Adrian Onofreiu, Sebastian Moldovan, jurnalista și poeta Camelia Strungari, renumitul critic și istoric literar Alex Ștefănescu, criticul Tudorel Urian, poeta și jurnalista Ana Dragu.

Din lungul șir  al semnatarilor de recenzii și referințe critice la opera literară a lui Mircea-Gelu Buta îi amintim pe Irina Petraș, Aurel Rău, Ion Mureșan, Zorin Diaconescu, Cleopatra Lorințiu, de asemenea, pe colegul său de clasă, poetul Alexandru Cristian Milos, episcopul Macarie Drăgoi, poetul Ioan Pintea, , prof. univ. dr. Dan Lucian Dumitrașcu, Cătălin Pălimaru, Dan Ciachir, academician Sorin Dumitrescu, artistul Dan Puric, prof.univ.dr. Pavel Chirilă, drd. Menuț Maximilian, poeta Elena M. Câmpan, jurnalistul Florin Săsărman, prof. univ. dr. Ion Buzași, conf. univ. dr. Daniel Cristea Enache. Fiecare dintre aceste texte prezintă o perspectivă echilibrată, demnă asupra activității prof. univ. dr. Mircea-Gelu Buta, totalitatea textelor compunând portretul caleidoscopic al personalității.

            Volumul In Honorem conține o consistentă secțiunea cu fotografii de la importantele evenimente pe care le-a inițiat profesorul Buta sau la care a participat de-a lungul anilor. În calitate de profesor al Facultății Teologie, poate fi văzut alături de mitropolitul Bartolomeu, mitropolitul Andrei, ai Clujului, episcopul Macarie al Europei de Nord, episcopul Teodosie al Tomisului, pr. prof.univ. dr. Ioan Vasile Leb, pr. prof.univ. dr. Ioan Chirilă, scriitorii: acad. Nicolae Manolescu și redacția României literare, Alex Ștefănscu,  Tudorel Urianu, Dan Ciachir, actorul Dan Puric, criticul de artă Mircea Oliv și alții, iar în calitate de director al Spitalului Județean de Urgență Bistrița-Năsăud, alături de personalități ale lumii medicale românești, miniștrii, miniștrii secretar de stat ai sănătății care au vizitat instituția, aflată într-un proces de modernizare tehnică remarcabilă, însemnând astăzi unul dintre cele mai performante unități medicale la nivelul țării. O mărturie vie a secțiunii de fotografii sunt cele care prezintă momente ale Simpozionului de Teologie și Medicină, inițiat la Bistrița de profesorul Buta care s-a consacrat în reuniuni la nivel național și internațional de foarte bună calitate. Reprezentanți ai vieți medicale românești și teologiei sunt fixați de miracolul luminii după fotografii de bună calitate. Nu pot fi trecuți cu vederea prof. univ. dr. Astărăstoaie de la Universitatea de Medicină ,,Gr. T Popa” din Iași, prof. univ. dr. Dan Dumitrașcu, directorul Clinicii Medicale Nr.2 din Cluj-Napoca, pr. istoric Nicolae Feier, protopopul Alexandru Vidican, președintele Consiliului Județean Emil-Radu Moldovan și mulți alții.

Firește, nu se pune problema analizării stilului textelor, dar se poate spune că, fără excepție, paginile sunt clare, precise de fiecare dată, având în centru aspecte concrete ale activității celui omagiat, fără a se pune problema unei abordări encomiastice.

Partea finală a volumului conține peste 200 de pagini de articole științifice ale profesorului Buta dând seama de calitatea cercetării și a scrisului său din cele peste cincizeci de titluri.

Explicit și implicit, volumul dă seamă de curioasa împletire a calităților: inteligență, putere de muncă, persuasiune, vocație civică, în rețetarul formării și consacrării unui nume ce pare să mai aibă multe de spus, atât ca omul de știință, cât și ca implicare în viața civică.


 

 

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5