Întrebări creştine

( un agent comercial )

Domnule profesor,ştiu că aţi făcut studii superioare M-am convins că aveţi o cultură bogată şi foarte variată ,iar de nevoie aţi studiat şi filosofia materialistă .Vreau să –mi spuneţi cu sinceritate :există o opoziţie reală între ştiinţă şi credinţă ? Pentru ce ni s-a spus atât de mult despre această contrapunere ?

Mulţumesc pentru „politeţuri” ,cum spune dl. redactor-sef Vasile Tămaş , dar abia primul enunţ îl pot primi ,căci în rest toată ” cultura” şi „ştinţa”noastră e o nimica toată , un foarte sărăcăcios opaiţ . În fine…

Probabil ar trebui să vedem ce este ştiinţa şi care îi este teritoriul , fiindcă adesea vorbim de lucruri ce nu au atingere . Ca domeniu ,ştiinţa este rodul ,fructul cunoaşterii omeneşti ,totalitatea concretizată a acesteia , rezultanta finală a acestei procesualităţi. Dacă acceptăm –ceea ce este absolut raţional şi pe deplin ştiinţific - cum că acest Univers complex în care trăim este creaţia ,zidirea lui Dumnezeu rolul ŞTIINŢEI este DE A CERCETA CREAŢIA ZIDITORULUI . Dincolo de acest UNIVERS al Timpului , stăpânit de Timp ,este lumea lui Dumnezeu, „Cel ce singur are nemurire şi locuieşte în lumină neapropiată” ,cum spune Sfântul Pavel ((I,Timotei ,6,16)Domeniul ştiinţei omeneşti se întinde aşadar în acest Univers al nostru ,în lumea guvernată de factorul TIMP. Religia (cuvânt ce vine din latinescul religo ,are=a lega) trece de această graniţă ,unind pe om cu Dumnezeu. Deci dacă ştiinţei i s-a dat acest teritoriu al Universului temporal ,pentru ce anume s-ar contrazice cu ceea ce nu-i aparţine ? Prin definiţie domeniile sunt separate , deşi această separare nu înseamnă contrapunere nicidecum. ŞTIINŢA CERCETEAZĂ UNIVERSUL , ZIDIREA LUI DUMNEZEU şi se minunează de frumuseţea ,de armonia ,de legile care o conduc cu maiestate. ŞTIINŢA descoperă această lume ,o foloseşte spre binele umanităţii ,căci pentru ea fost creată ,ca un dar ,ca un palat dăruit unei fiinţe iubite („ Creşteţi ,vă înmulţiţi şi stăpâniţi Pământul .” –spune prima binecuvântare pe care au primit-o protopărinţii şi prin ei noi până azi. Nicăieri nu se vede că Universul Timpului ,de la iarbă şi până la stelele toate ar fi dat şi altora –extratereştri holbaţi , duhurilor- decât doar oamenilor .)

Deci ştiinţa cea adevărată nu poate decât să se minuneze de frumuseţea lumii şi Universului ,aşa cum fac cei mai de seamă savanţi din istoria lumii şi să-şi îndrepte admiraţia spre Creatorul a toate ,DUMNEZEU fiind cuvântul cel mai înalt al graiului omenesc . Adevărata ştiinţă nu doar cercetează ,descoperă , admiră Universul , ci ne conduce gândirea ,arătându-ne că o creaţie atât de complexă , armonioasă ,nu poate fi rodul întâmplării ( fiindcă toate maşinile de scris din lume de ar ţăcăni o mie de ani nu ar putea alcătui o propoziţie inteligibilă din „Luceafărul ” lui Eminescu”. Pe cât mai înaltă este cunoaşterea ,pe atât ea ne face mai smeriţi ,iar cunoaşterea superficială dă naştere la trufie şi rătăcire.

Să vedem acum care „ştiinţă” nu suferă ideea de dumnezeire şi i se opune ? Este falsa ştiinţă ,care se opune adevărului ,deci şi lui Dumnezeu ,care este ADEVĂRUL. De exemplu,cei care refuză pe Dumnezeu au născocit teorii care ar scoate afară ideea unui Creator Atotştiutor şi Atotputernic .De ce ? Din trufie proprie ,trufia (păcat diavolesc) fiind singurul păcat despre care ni se spune că Dumnezeu îi stă împotrivă . Lumea s-ar fi creat singură , inclusiv omul ,sistemele solare şi stelare .Nu contrazice asta bunul simţ? Cum au evoluat toate de la algă la om ? Cine a pus informaţia în sisteme ? Cum a apărut magnificul Soare , această candelă sfântă ? Cum de nu îngheaţă Pământul ?Cine i-a pus în miez un reactor ( nuclear probabil) ,mai grozav decât orice închipuire ?

Ştiinţa care pretinde că se poate lipsi de Dumnezeu sau să i se opună e de tot râsul . precum fierul care şi rugină ,ştiinţa cea găunoasă este rugina adevăratei ştiinţe.Este numele rătăcirii şi ignoranţei ,a minţii neputincioase . Când Alexander Flemming a descoperit penicilina ,toţi l-au lăudat superlativ ,dar el cu smerenie a adus laudă lui Dumnezeu .”Penicilina exista în natură .Dumnezeu a lăsat-o , iar eu am descoperit-o în mucegaiuri .”

Har .milă ,pace şi binecuvântare de la bunul Dumnezeu domniei voastre,familiei şi iubiţilor noştri cititori

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5