Întrebări creştine

( un fermier )

Este o mare bucurie pentru mine să mai trec pe la mănăstiri când am posibilitatea şi am auzit adesea vorbindu-se despre două noţiuni : mântuire şi desăvârşire. Domnul IISUS zice tânărului bogat :”Dacă vrei să fii desăvârşit,vinde averea ta…” Ce trebuie să căutăm :mântuirea ,desăvârşirea ?

Ştim deci că Mântuitorul binecuvântat ne-a arătat calea spre mântuire prin păzirea celor zece porunci , care sunt desăvârşite prin cele nouă Fericiri din Predica de pe munte ( zece , dacă ţinem cont de cele spuse Sfântului Ap.Toma : ,,Pentru că M-ai văzut ai crezut ? Fericiţi cei ce n-au văzut şi au crezut ”(In.2O.29). Mântuirea este scopul suprem al vieţii pe acest pământ şi în acest veac . Sfinţilor Săi ucenici şi viitori apostoli , Învăţătorul le spune : „Dacă mă iubiţi ,păziţi poruncile Mele ..” Aşadar , spre a ne asigura bunul cel mai de preţ ,este necesar să păzim poruncile. Dacă dorim ,toate se concentrează într-o singură şi supremă poruncă , PORUNCA IUBIRII (de Dumnezeu şi de semeni ).

Teologia catolică face distincţie mai clară între aceste două noţiuni ,în baza raţionalismului sau a unui exces de raţionalism Nu ne oprim însă la aceasta .Desăvârşirea este treapta superioară a vieţii creştinilor .Tânărului bogat , Domnul îi zice „privindu-l cu drag : „ Dacă vrei să fii desăvârşit ,vinde averea ta ,dă-o săracilor şi apoi vino şi-mi urmează Mie .” Ce lucru extraordinar…să ne privească Domnul „cu drag” ! Ce viaţă curată trebuie să avem ,ce păzire a poruncilor ! De aici însă ,e cu putinţă celui ce doreşte şi desăvârşirea .Căi sunt mai multe :vinderea averilor ,consacrarea lui Dumnezeu în monahism ,o viaţă de sfinţenie printre oameni ,făcând binele ,miluind pe toţi , rugându-ne neîncetat iertând şi iubind chiar şi pe vrăjmaşi .

Acum ce trebuie să căutăm , una sau alta ? Cei mai mulţi spun :să mă mântuiesc ,iar desăvârşirea o las altora. Adevărul e că în cele ale credinţei nu e cu putinţă să stăm pe loc .Fie dăm înapoi ,fie înaintăm duhovniceşte. Aşadar ,nevrând să dăm înapoi ,trebuie să înaintăm ,călăuziţi de Duhul Sfânt spre a fi desăvârşiţi :”Fiţi dar voi desăvârşiţi precum Tatăl vostru cel ceresc desăvârşit este ”(Mt.5.48)

Aşadar ,iubite frate întru HRISTOS ,să căutăm prin toate mijloacele a fi desăvârşiţi .S-ar putea să nu ajungem la aceasta .Poate vom fi numai mântuiţi :dar dacă ne propunem un scop mai mic pe care unii şi-l închipuie naiv că e uşor de obţinut :MÂNTUIREA , s-ar putea să nu-l atingă nici pe acesta .E ca în lume unde meşterul zice : hai să facem un set de pahare .El trebuie să-şi propună să le facă toate de calitatea I .S-ar putea să nu-i reuşească şi să-i iasă de-a II a sau a III a. Dar , dacă îşi propune să facă un set de calitatea a IV-a ,e posibil să nu-i iasă nimic bun şi să nu i le cumpere nimeni . Dacă eşti meşter ,fă marfă de clasă cu toată puterea ta . Ţi se zice „creştin”? Gândeşte-te la cele mai înalte lucruri :să fii bun până la moarte ,să fii iubitor de Dumnezeu ,de oameni ,de rugăciune !Caută ce cale ţi-e mai bună ?Poate a rugăciunii ,poate a milei ,poate a călugăriei ,poate trebuie să dai mărturie despre dumnezeirea lui HRISTOS în vremuri tulburi şi chiar să-ţi dai viaţa . Să fim gata pentru tot ce e mai înalt ,mai desăvârşit lucru pe care ni-l va cere Dumnezeu .În primele trei secole creştine ,părinţii îşi învăţau copiii să fie gata oricând a se jertfi pentru credinţa lor ,iar ei erau pildă .Căci cine e dispus să renunţa la viaţă pentru Domnul HRISTOS ,va dărui şi din bunurile sale ,va fi iubitor şi toate celelalte.

Slavă veşnică Ţie ,Doamne ,izvor al tuturor bunătăţilor ,tăria şi biruinţa vieţii noastre ,Cel ce ne conduci cu braţ puternic şi Preaînalt spre Împărăţia Ta cea fără de moarte .Slavă Ţie ,Celui ce chemi pe nume stelele şi ele răspund cu bucurie ,Cel ce porunceşti mării şi ea ascultă .Dă-ne tărie ca poruncindu-ne tu nouă să răspundem: ” Porunceşte ,Doamne , căci robii Tăi ascultă !”

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5