La ora unui mic bilanţ aniversar

Florin Hodoroga, Alexandru Dărăban

În numărul inaugural (Septembrie 2012) scriam în acel „Cuvânt de început” cu „sentimentul apartenenţei la o comunitate veche şi plină de vitalitate, în care s-au născut părinţii noştri, înaintaşii noştri”. Vroiam să credem că apariţia acestei publicaţii să fie ca un act de identitate al Sângeorzului şi ca o actualizare a unui proiect aşteptat, poate, de prea mult timp. Elaborat de doi autori diferiţi, de vârste diferite, de domenii diferite, articolele şi studiile ce au fost publicate au constituit, în principal, memoria recuperată a unei colectivităţi locale, cu istoria, civilizaţia, tradiţiile şi obiceiurile locale, cu credinţa lor neclintită de-a lungul veacurilor. Ne-am pus în gând a ne întâlni în paginile acestei publicaţii cu fii ai satului care au devenit adevărate valori pe tărâmul literaturii, muzicii, a culturii în general, dar şi din alte domenii.
Revista „Pisanii Sângeorzene” s-¬a autodefinit, la început, ca „publicaţie istorico-culturală”, după care a devenit „revistă de spiritualitate, istorie şi tradiţie locală” fiind sprijinită şi finanţată de Consiliul Local Sângeorz-Băi şi Casa de Cultură Sângeorz-Băi.
Problematica locală (localismul și regionalismul), precumpănesc și va dăinui cât timp revista Pisanii Sângeorzene va exista.
Enumerăm rubricile consacrate: Editorial, Eseu, Identitate, Tradiţii, Biserică şi societate, Ţara Năsăudului, Personalităţi, Dascălii noştri (Dascălii de altădată), Holocaustul comunist transformat în Rănile comunismului, Restituiri, Sângeorzenii în actualitate, Destine împlinite, Excellentia.
De¬-a lungul apariţiei celor 50 de numere, prin revista Pisanii Sângeorzene am încercat şi cred că am reuşit să readucem în actualitate cu articole și materiale deosebite despre personalități sângeorzene, dar şi din Ţara Năsăudului. Totodată am fost onoraţi cu studii şi articole scrise de tineri istorici şi cercetători, originari de pe aceste meleaguri. În rândurile ce urmează vom trece în revistă pe toţi cei care au contribuit cu articole şi studii, precum şi cei despre care s-a scris, după cum urmează:
- 2012: Octavian Alexi, Artemiu Publiu Alexi, Mirela Popa-Andrei, Victor Bojor, Alexandru Dărăban, Nicolae Drăgan, Florin Hodoroga, Ilie. I. Imbrescu, Iuliu Moisil, Iustin Sohorca.
- 2013: Nicolae Albu, Artemiu Publiu Alexi, Ion Al-George, Mirela Popa-Andrei, Irina Binder, Zaharia Bârsan, Ligia Trâncă Căpăţână, Icu Crăciun, Alexandru Dărăban, Maxim Dumitraş, Doina Ioanid, Monica Ştefania Măgurean, Marin Mălaicu-Hondrari, Doru Valeriu Mâti, Iuliu-Marius Morariu, Ioana Nicolaie, Laurenţiu Oanea, Victor Onişor, Liviu Păiuş, Ioan Petri, Emilia-Paraschiva Pop, Ioan (Niţiu) Pop, Ionică Pop, Radu Preda, Virginia Puie (Jarda), Ecaterina Raicoviceanu (Fulmen), Puia Florica Rebreanu, Iosif Roman, Vasile Rus, Ioan Seni, Filimon Siminic, Iustin Sohorca, Pavel Şuşară, Ioan Taloş, Lazăr Ureche, Mircea Vlădică.
- 2014: Bartolomeu Anania, M. Aegia, Artemiu Publiu Alexi, Maxim Andresi, George Bariţiu, Paul Berbecaru, Aurel Bodiu şi Maria Golban, Grigore Buia, Felicia Maria Cărăuş, Iulian Chitul, Virgil Ciocârlă, Ioan Costan, George Coşbuc, Alexandru Dărăban, Dorin Dologa, Maxim Haliţă, Florin Hodoroga, Monica Ştefania Măgurean, Iuliu-Marius Morariu, Tiberiu Morariu, Laurenţiu Oanea, Adrian şi Sebastian Olar, Emilia Ometiţă, Titus Poenaru, Alexandru Pop, Iuliu Pop, Petre Pop, Emil Precup, Radu Preda, Virginia Puie (Jarda), Alexandr Russu, Octavian Scridon, Elisabeta Scurtu, Iustin Sohorca, Lucian Valea, Vasile Petre Zinveliu.
- 2015: Artemiu Publiu Alexi, Ioan Andronesi, Viorica Axinte, T. G. Bulat, Ioan Bunea, George Coşbuc, Icu Crăciun, Alexandru Dărăban, Dan Demşea, Dorin Dologa, Radu Dreptate, Oana Ionel, Emil Boşca Mălin, Lucia Mărcuş, V. Mihordea, Iuliu Moisil, Iuliu-Marius Morariu, Tiberiu Morariu, Iosif E. Naghiu, Iacob Naroş, Laurenţiu Oanea, Mirela Popa-Andrei, Emil Precup, Radu Preda, Virginia Puie (Jarda), Viorel Rus, Gavrilă Scridon, Octavian Scridon, Elisabeta Scurtu, I. S. Sela, Iustin Sohorca, S. Stoica, Aurel Șorobetea, Teodor Tanco, G. I. Todea.
- 2016: Artemiu Publiu Alexi, Florica Nicoleta Alexi, Viorica Axinte, N. Droc Barcianu, George Bariţiu, Anton Buga, Ştefan Buzilă, Iosif Ciunterei, Icu Crăciun, Alexandru Dărăban, Dorin Dologa, Voichiţa Gavrilă, Alexandra, Oana şi Ana Hoza, Sorin Login, Ioan Macavei, Menuţ Maximinian, Anamaria Mihăilă, Ierom. Maxim (Iuliu-Marius) Morariu, Leo Mureşan, Leon Pavelea, Maxim Pop, Emil Precup, Viorel Rus, Octavian Scridon, Iustin Sohorca, S. Stoica, Dan-George Uza.
Privind retrospectiv, se desprind câteva concluzii. Într¬-o localitate cu nu prea mulţi intelectuali este greu să le găsești un numitor comun de acțiune, cu toate acestea, revista Pisanii Sângeorzene a surprins (aşa credem) plăcut printr¬-o solidaritate între generații diferite. Apoi revista se mai caracterizează printr-¬un dialog constant – viu și constructiv – între prezent și trecut, ceea ce nu este puțin lucru. De aceea, credem că nu întâmplător, la apariţia numărului 50, publicația noastră este un fapt sângeorzan de emulație și competiție intelectuală, benefică pentru toți cei care pun mâna pe ea și o citesc.
Mulțumim cititorilor, colaboratorilor, susținătorilor, Consiliului Local şi Primăriei Sângeorz-Băi, Casei de Cultură Sângeorz-Băi, Editurii şi Tipografiei „Sfântul Nicolae” din Brăila și altora fără de care revista nu ar putea exista.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5