Licitaţie pentru un nou operator de salubrizare. Documentaţia de atribuire şi comisia de evaluare, aprobate de membrii ADI Deşeuri

Documentația de atribuire privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale, inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud, a fost aprobată astăzi, cu 59 de voturi pentru și unul împotrivă, de către Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale din județul Bistrița-Năsăud.

         În cadrul aceleiaşi şedinţe, a fost aprobată și componența comisiei de evaluare a ofertelor în cadrul procedurii de atribuire mai sus menționată.

Comisia de evaluare este formată din reprezentanți ai Consiliului Judeţean, ai Primăriilor Năsăud, Beclean şi Sângeorz-Băi, de primari de comune de toate culorile politice, dar şi de reprezentanţi ai ADI Deşeuri, potrivit comunicatului semnat de directorul executiv ADI Deșeuri Bistrița-Năsăud, Pavel Plăian

Astfel, Consiliul Județean Bistrița-Năsăud va fi reprezentat în comisia de evaluare de către administratorul public al judeţului, Florin Grigore Moldovan, Iulia Beican- consilier juridic superior din cadrul compartimentului Birou achiziţii publice, contracte; Luminița Borșa - consilier superior din cadrul Compartimentului mediu, utilităţi publice, management deşeuri; Crina Borș- director la Direcţia Administraţie Locală. Membrii de rezervă sunt Codruța Sălăgean -  consilier la Compartimentul mediu, investiții şi Andreea Moldovan, consilier Birou achiziții publice.

Primăria Bistriţa i-a desemnat pe Leontin Filipoi – şef Serviciu achiziţii şi Elena Grecu Elena – consilier Serviciu achiziți, membrii de rezervă sunt Cornelia Vîrjan – inspector Serviciu achiziții şi Dorin Silași Dorin – consilier Serviciu achiziții.  

Primăria Năsăud l-a nominalizat în comisia de evaluare pe Septimiu Catarig – Compartiment achiziții publice, rezerva acestuia fiind Gheorghe Ladislau Stoian - Şef Compartiment financiar contabil.

Primăria Beclean îl are în comisie pe Aurel Belciug, membru de rezervă fiind desemnat Toth  Ștefan, în timp ce de la Primăria Sângeorz-Băi va face parte din comisie chiar primarul Traian Ogâgău, rezervă fiind secretarul Traian Șorecău.

         Comunele sunt reprezentate de primarii Romeo Florian (primar Lechința)/rezervă Doru Crișan (Prundu Bârgăului), George Bălăjan (Dumitra)/rezervă Ioan Monița (Romuli) , Sorin Mititean (Șieu Măgheruș)/ rezervă Ioan Mureșan (Nușeni).

Reprezentanți ai aparatului tehnic al ADI Deșeuri Bistrița-Năsăud, membrii în comisia de coordonare și supervizare sunt Nicoleta Maria Petrar - consilier juridic,  Anastasia Hașca – inspector de mediu şi Raluca Filip, iar rezerve, Otilia Baciu şi Alexandru Cocos.

Dintre membrii comisiei de evaluare a fost desemnat președinte al comisiei Nicoleta Petrar din cadrul aparatului tehnic al ADI Deșeuri Bistrița-Năsăud.

*** 

Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare si transfer al deseurilor municipale inclusiv deseuri periculoase din deseuri menajere si managementul Statiilor de Transfer si al Centrelor de Colectare din judetul Bistrita-Nasaud  se va face pentru 5 ani. 

Valoarea estimată fără TVA: 111.581.980  Lei              

Tarifele maxime avute in vedere la determinarea valorii estimate a contractului sunt:

a)  Tarif persoane fizice, inclusiv asociatii de locatari/proprietari din mediul urban: 128,21 lei/persoana/an, fara TVA;

b)  Tarif persoane fizice, inclusiv asociatii de locatari/proprietari din mediul rural: 37,50 lei/persoana/an, fara TVA;

c)  Tarif agenti economici/institutii publice: 558,60 lei/tona fara TVA

Tariful pentru gospodariile cu mai mult de 2,8 membri, pentru zona urbana, nu poate depasi valoarea de 359 lei/gospodarie/an, fara TVA indiferent de numarul de membri din gospodarie.

Tariful pentru gospodariile cu mai mult de 2,8 membri, pentru zona rurala, nu poate depasi valoarea de 105 lei/gospodarie/an, fara TVA indiferent de numarul membrilor din gospodarie.

Aceasta masura de plafonare este justificata pe criterii de natura sociala si este menita sa contribuie la eforturile membrilor UAT- membre ale Asociatiei, de a repartiza echilibrat si solidar eforturile financiare ale cetatenilor.

Valoarea anuala a redeventei este in suma fixa de 1.676.280,80 lei.

Valoarea redeventei nu va varia in functie de cantitatea colectata, ea nu se determina in functie de cantitatea colectata, numarul locuitorilor care alcatuiesc populatia deservita a judetului Bistrita-Nasaud sau orice alt criteriu variabil care ar putea influenta nivelul incasarilor operatorului de servicii de colectare.

Preţul ofertei – 70%

Prin acest criteriu se atribuie punctaje pentru tarifele propuse de ofertanti pentru activitatile desfasurate, pentru utilizatorii casnici/persoane fizice. Tariful se exprima in lei/pers/luna.

Criterii tehnice - 30%

Factor de evaluare 1: Suma alocata pentru activitati de constientizare si informare - 15%;

Factor de evaluare 2: Numarul de puncte de colectare si puncte de regrupare pentru colectarea deseurilor menajere din zonele cu case (urban si rural) - 15%;

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5