Năsăudenii, așteptați să-și completeze formularul pentru stabilirea cuantumului taxei speciale de salubrizare

Consiliul Local al orașului Năsăud a adoptat Hotărârea nr.103/22.09.2016, privind instituirea taxei speciale de salubrizare în anul 2016,  pe durată determinată,  pentru peroane fizice, până la încheierea unui nou contract de concesiune, de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Municipale, cu un operator de salubritate. Conform Hotărârii mai sus menționate, cuantumul taxei de salubrizare la persoanele fizice din orașul Năsăud este de 9,9 lei/persoană/lună, inclusiv T.V.A.

         „Persoanele fizice sunt obligate la plata taxei speciale de salubrizare în funcție de numărul de persoane din fiecare familie, respectiv numărul locatarilor existenți la adresa respectivă, dar nu mai mult de 4 persoane. În acest sens se vor declara toate persoanele care locuiesc la adresa respectivă, cu mențiunea că doar pentru 4 persoane se va achita taxa specială.

         Persoanele care desfășoară activități pe baza liberei inițiative în cadrul cabinetelor medicale, de avocatură, birourilor notariale, ale executorilor judecătorești, de expertiză sau alte asemenea, datorează taxa specială de salubrizare, în cuantumul stabilit pentru persoanele fizice. Plătitori ai taxei speciale de salubrizare sunt și chiriașii imobilelor aflate în proprietatea statului, a orașului Năsăud sau proprietate privată”, informează purtătorul de cuvânt al Primăriei Năsăud, Dana Someşan.

         Taxa poate fi plătită direct la casieria Biroului de impozite și taxe sau în contul deschis la Trezoreria Năsăud, nr. cont RO43TREZ10321360206XXXXX, cod fiscal 4347887, precum și în teritoriu prin persoane desemnate în acest sens.

         Având în vedere cele mai sus, rugăm toți cetățenii orașului Năsăud, ca până la data de 31 octombrie 2016,  să completeze Formularul de DECLARAȚIE DE IMPUNERE, pentru utilizatorii casnici, în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare.

         Formularul poate fi găsit la Primăria Orașului Năsăud, Compartiment Relații cu Publicul sau pe site-ul instituției la adresa: www.primarianasaud.ro.

         

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5