Legislativul năsăudean a stabilit

Noi criterii de acordare a ajutoarelor sociale

Legislativul local năsăudean, întrunit în şedinţă joi după-amiază, prima din acest an, a stabilit unele criterii pentru aplicarea prevederilor legii referitoare la stabilirea venitului minim garantat, alocaţiei familiale de implementare şi de susţinere pentru familia monoparentală, a ajutorului de încălzire a locuinţei, cât şi acordarea unor drepturi şi facilităţi pentru anul în curs. Astfel, au fost stabilite limitele minime ale veniturilor care pot fi obţinute din valorificarea bunurilor ce depăşesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiale: mobile (aparate electrocasnice), vânzarea terenurilor agricole sau a produselor culturilor agricole, valorificarea animalelor. De asemenea, nu se acordă ajutor social familiilor sau persoanei care deţine: autocamion de orice fel şi remorci, autoutilitară, rulote, autobuze, microbuze, tractoare, combine, semănători, secerători, alte utilaje agricole cu tracţiune mecanică, prese de ulei, mori de cereale, uruitori de cereale, aparate de dărăcit, cazane de fabricat rachiu, fierăstraie mecanice, spaţii comerciale, spaţii locative în afara locuinţei minime.

Au dreptul la ajutor social de urgenţă, alocat în baza unor anchete sociale ale reprezentanţilor biroului de asistenţă sociale a Primăriei Năsăud, cei care se regăsesc în situaţiile:

a. familia sau persoana singură se află în situaţie de necesitate datorată calamităţilor naturale, incendiilor sau accidentelor – ajutor de urgenţă pentru compensarea parţială a pagubelor suferite, în funcţie de nivelul acestora;

2. deteriorarea locuinţei familiale sau persoanei singure datorată şi altor cauze decât incendiile şi calamităţile naturale face imposibilă sau riscantă locuirea, impunându-se reparaţii al căror cost bugetul familiilor sau persoanelor nu-l permite – ajutor de urgenţă pentru reparaţii urgente şi necesare ale locuinţei;

3. situaţii de necesitate cauzate de starea de sănătate a unor persoane, care necesită investigaţii de specialitate, intervenţii chirurgicale sau procurarea unor medicamente, hrană pentru regim special sau echipamente medicale al căror cost bugetul familiei nu îl permite – ajutor de urgenţă pentru achitarea parţială sau integrală, după caz, a costului acestora;

4. pentru familiile sau persoanele singure care sunt lipsite de adăpost, nu pot primi o locuinţă socială, nu întrunesc condiţiile necesare internării în instituţii de ocrotire şi nu dispun de veniturile necesare plăţii unei chirii la preţul pieţei – acordarea unui ajutor de urgenţă pentru achitarea parţială sau integrală a costului chiriei la preţul pieţei;

5. pentru persoanele lipsite de aparţinători şi aflate în stare de dependenţă socială care nu pot fi internate în instituţii de ocrotire pentru că veniturile nu permit achitarea taxelor aferente internării – acordarea unui ajutor de urgenţă pentru achitarea acestor taxe;

6. bugetul familiilor sau persoanelor singure, cu venituri sub 350 lei/membru de familie, nu permite acestora asigurarea încălzirii locuinţei în timpul sezonului rece şi familia sau persoana singură nu poate beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinţei în temeiul legilor speciale cu reglementare în domeniu – acordarea unui ajutor de urgenţă pentru acoperirea parţială a costurilor încălzirii locuinţei.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5