Oferta de şcolarizare an şcolar 2009 - 2010

I. Prezentarea comunei Teaca

Localitatea Teaca este aşezată între dealurile din nordul Câmpiei Transilvaniei, aproximativ la jumătatea distantei dintre oraşele Reghin şi Bistriţa, pe drumul interjudeţean (asfaltat) 15A.

Ca centru de comună are 6 sate componente: Archiud, Ocniţa, Pintic, Teaca, Viile-Tecii, Budurleni.

Trăsăturilor caracteristice unei localităţi rurale (zona pomi-viticola, cu posibilităţi de dezvoltare a zootehniei, dar şi a legumiculturii, producţiei cerealiere şi a plantelor tehnice) li se adaugă treptat elemente de urbanism - spital modern dotat cu aparatură completă, o casa de copii, un centru de Cruce Roşie, trei cabinete medicale de medicină generală, un cabinet stomatologic, ateliere de mică industrie, telefonie automată, introducerea gazului metan, a apei , dezvoltarea spaţiului locativ în blocuri, dotate, la parter, cu spaţii comerciale.

Zona oferă reale posibilităţi dezvoltării agroturismului, dar există încă puţine preocupări în acest sens.

Structura ocupaţională a populaţiei la nivelul comunei:

- 89% ţărani

- 3% muncitori agricoli

- 3% muncitori constructori

- 3% intelectuali din care:

- cadre didactice 38

- ingineri 12

- medici 4

- 1% funcţionari

- 1% alte categorii

Structura naţională la nivelul comunei: 6.039 locuitori (recensământul din 2002, inclusiv sate aparţinătoare)

- români 73% - 4.409

- maghiari 9% - 543

- rromi 17% - 1.048

- germani 1% - 39

Structura naţională la nivelul localităţii Teaca 2089 locuitori

- români 66% - 1.383

- maghiari 23% - 481

- rromi 9% - 194

- germani 2% - 31

Aceste date statistice arată faptul că suntem o comunitate multietnică şi multiculturală, cu influente ale culturii şi civilizaţiei germane şi maghiare.

Coexistenţa pe aceste locuri a populaţiei de diverse naţionalităţi sau etnii (români, saşi, maghiari, rromi) a dat naştere unui sistem de relaţii bazat pe tolerantă, colaborare şi comunicare (mulţi români vorbesc limba germană şi maghiară), dar şi pe o interferenţă a valorilor culturale şi a mentalităţilor.

Comuna Teaca are frecvente şi diverse relaţii de colaborare cu organizaţii, instituţii şi persoane din Germania, Austria, Olanda, Ungaria, Olanda si Elveţia relaţii concretizate în acţiuni de sprijin şi parteneriate culturale şi economice.

La nivelul comunei există o buna colaborare între autorităţile şi instituţiile locale (Primărie, Poliţie, Biserici, Şcoală şi altele).

Având în vedere dezvoltarea activităţilor de comerţ şi prelucrarea lemnului din zonă se va cere în viitor dezvoltarea acestor două calificări

Numărul actual şi cel previzionat al tinerilor din zonă pentru liceul tehnologic este constant.

Factori interesaţi sunt SC Salamandra, SC Altiolimpic, SC Muricadena şi Consumcoop Teaca pentru comerţ şi SC Transcapa, SC Romita, SC Carpatforest pentru tâmplărie.

Alte şcoli din zonă Grup Şcolar Lechinţa, Şcoala Generală Şieu nu au calificările noastre, deci oferta Liceului Toretic „C.R. Vivu” Teaca filiera teoretic si filiera tehnologica este unică în zona de câmpie a judeţului.

Performanţa şcolii se rezumă prin reuşita 100% a celor prezentaţi la examenul de certificare a competenţelor profesionale nivel I si II. parteneri actuali sunt societăţi comerciale şi primăria. Surse de finanţare primăria, comitetul de părinţi, sponsori.

II. Prezentarea liceului

- s-a înfiinţat în 1962 ca liceu real-uman, s-a transformat apoi în agroindustrial, iar din1990 în liceu teoretic specializarea filologie şi ştiinţe ale naturii. În prezent la liceu clasele IX-XII zi sunt clase de filologie şi ştiinţe ale naturii, SAM nivel I clasele IX-X specializarea comerţ şi fabricarea produselor din lemn, an de completare clasa a XI-a nivel II specializarea comerciant vânzător

- in cei 47 de ani de existenţă a liceului prin 44 de generaţii de absolvenţi au absolvit in total 1244 elevi

- liceul funcţionează cu clasele I-XII secţia română, clasele I-VIII secţia maghiară cu un număr de 32 cadre didactice majoritatea cu gradul I şi II

III. Puncte tari

1. 1244 absolvenţi de la existenţa liceului, din care mulţi ingineri, medici, profesori, învăţători, educatori etc.

2. două clădiri în reabilitare (în 2009) în care funcţionează 25 săli de clasa şi 10 cabinete şi laboratoare: 2 informatică, limba română, matematică, istorie, chimie, fizică, biologie, geografie, consiliere psihopedagogică

3. campus şcolar în construcţie, ce va conţine o clădire pentru scoală, un atelier şi o garsonieră

4. existenţa unei săli moderne de sport (construită în 2004)

5. internat şi cantină bine dotată, servicii la preţuri mici (cazare 15 lei / lună, masa 6lei/ zi)

6. locuri fruntaşe la diferite concursuri:

- faza naţională:

- participare la olimpiada de limba română prin eleva Truţă Tatiana clasa a XI-a – 2007

- menţiune la Educaţie rutieră - educaţie pentru viaţă – 2008

- participare la cros prin elevul Mihuţă Andrei Mihai clasa a VIII-a - 2009

- faza judeţeană:

- locul III la olimpiada de limba germană prin elevul Vultur Mihai clasa a XII-a – 2008

- locul II Sanitarii pricepuţi gimnaziu – 2008

- locul III Sanitarii pricepuţi liceu – 2008

- menţiune protecţie civilă Cu viaţa mea apăr viaţa – 2008

- menţiune la olimpiada de geografie prin eleva Dohan Daniela clasa a IX-a 2009

7. acordăm diferite burse sau ajutoare:

a) bursă de merit (70 lei/elev/luna) elevilor de liceu cu media 10 la purtare şi media generală 9,50 - 10

b) bursă de studiu (50 lei/elev/luna) elevilor de liceu cu media 10 la purtare şi media generală 9 – 10

c) burse de navetă (50 lei/elev/luna) elevilor din clasele I-X care nu au scoală sau clasa respectivă în localitatea de domiciliu

d) bursă de boală (50 lei/elev/luna) elevilor din clasele I-XII

e) bursă socială (50 lei/elev/luna) elevilor din clasele I-XII care sunt orfani de un părinte sau ambii părinţi

f) bursă de ajutor social (50 lei/elev/luna) elevilor din clasele I-XII care au venit pe membru de familie sub 150 lei

g) bani de liceu (180 lei/luna/elev) conform hotărârii guvernului pentru elevii de liceu care au un venit net pe membru de familie sub 150 lei

h) euro200 pentru cumpărare de calculatoare pentru elevii care au un venit brut pe membru de familie sub 150 lei

IV. Plan de şcolarizare pentru anul şcolar 2009-2010, clasa a IX-a

Liceu:

- filiera teoretică – profil real – specializarea ştiinţe ale naturii – 1 cls. = 28 locuri - cod 194

- filiera tehnologică – profil servicii – specializarea comerţ – 1 cls. = 28 locuri - cod 196

- filiera tehnologică – profil tehnic – specializarea fabricarea produselor din lemn – 1 cls. = 28 locuri - cod 195

V. Modalităţi de înscriere:

- conform metodologiei şi conform ghidului candidatului:

- cei din judeţ la şcolile nominalizate de Inspectoratul Şcolar Judeţean Bistriţa - Năsăud

- cei din alte judeţe la Inspectoratul Şcolar Judeţean Bistriţa - Năsăud

DIRECTOR

Prof. Mihalci Ioan

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5