Preot Vasile Beni: Înălțarea Domnului la cer

După ce Mântuitorul nostru Iisus Hristos a Înviat a înviat din morţi „cu moartea pe moarte călcând şi celor din morminte viaţă dăruindu-le”, a mai petrecut pe acest pământ patruzeci de zile, perioadă în care s-a arătat de mai multe ori, pentru ca să ne încredinţeze că a Înviat. Patru sunt praznicile împărătești mai importante: Nașterea, Botezul, Învierea și Înălțarea la ceruri. La Naștere, Mântuitorul S-a deșertat pe Sine chip de rob luând. La Botez, Fiul lui lui Dumnezeu este cel care ridică păcatele lumii. La Înviere, Fiul lui Lui Dumnezeu dăruiește viață celor din morminte. Și la Înălțare se urcă la cer, vrând să ne învețe  că doar drepții se vor înălța la cer.

Semnificaţia sărbătorii ?- Dacă ar trebui să răspundem într-un sens mai larg, am putea spune că, Mântuitorul a săvârșit minuni asupra naturii, (ex.potolirea furtunii pe mare, înmulțirea pâinilor în pustie), minuni asupra oamenilor (tămăduind și vindecând orice boală și orice neputință era în popor), dar și minuni asupra Propriei Persoane - cum ar fi Învierea Sa din morți, Schimbarea la față și Înălțarea Sa la ceruri. Înălțarea Mântuitorului la ceruri este legată de îndumnezeirea omului, este punctul final al lucrării de mântuire.  De ce Mântuitorul s-a Înălțat la ceruri? - cred că cel puțin două ar fi argumentele scripturistice, prin  care am putea da răspuns acestei întrebări:     

   1)Vă este vouă de folos-pentru că Mă duc să vă pregătesc vouă loc și Să vă trimit pe Duhul Sfânt (Ioan 16,7) Şi cu ei petrecând, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aştepte făgăduinţa Tatălui, pe care (a zis El) aţi auzit-o de la Mine” (FA 1:4), făgăduinţa Pogorârii Sfântului Duh. 

2)„De la Tatăl am venit în lume, iarăși las lumea și Mă întorc la Tatăl (In 16,28) Iar Eu, când Mă voi înălţa de pe pământ, îi voi trage pe toţi la Mine” Dumnezeu rămâne printre noi, cel puțin prin două lucruri: prin Rugăciune - pentru că acolo unde sunt adunați doi sau trei în numele Meu sunt și Eu în mijlocul lor. Și acest lucru se realizează la Liturghie, unde Iisus se pogoară pe masa Sfântului Altar, pentru a preface pâinea și vinul în Trupul și Sângele Mântuitorului (Ioan 12: 26, 320).

Dumnezeu a fost , este şi va fi alaturi de noi. Amin!

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5